Представяне на доклад "Тенденции на престъпността в България 2000 - 2005"

На 3 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията представи доклада “Тенденции на престъпността в България 2000 – 2005”.
С доклада за втора поредна година Центърът представя данни за конвенционалната престъпност от алтернативен източник – изследванията на жертвите на престъпност, т.нар. виктимизационни изследвания, и ги съпоставя с данните от полицейската статистика, като същевременно се търси сравнимост с данни от други европейски страни. Данните от три виктимизационни изследвания, наречени Национални изследвания на престъпността (НИП), дават възможност да се направи анализ за периода 2000 – 2005 г. Предмет на анализ са и факторите – демографски, икономически и правни, които обуславят тенденциите в престъпността.

Всяка година обявената война на полицията срещу престъпносттa дава все по-успeшни резултати. Така през изминалите шест години жертвите сред бизнес сектора в столицата са намалели с повече от десет процента. Това може да се определи като резултат от засиления контрол от стрвана на правителство, както и прогресивно развиващите се средства за охрана. Ефикастността на предприетите мерки личи също и национално ниво.

Графика 1 Извършени престъпления за периода 1-ви януари и 30-ти септември 2005г. (%)

База: за София ’00 N=527; за София '05 N=119; за страната '05 N=308

През 2000г. бизнес средите в столица не виждаха реално някаква промяна в случаите на престъпни деяния. На фона на представените данни в Графика 5 може смело да се заяви, че за изминалите пет години страната ни е направила голяма крачка напред в превенцията над престъпността срещу бизнес сектора. Близо 70% от фирмите в страната са зявили, че не са ставали обект на престъпни деяния през последните 2-3 години. За София те са 63 на сто от запитаните. Драстичен спад се наблюдава и сред организациите в София отговорили, че не виждат реална промяна, през последните години, в нивото на сполетели ги престъпления (38,5% през 2000г. и 20,2% за 2005г.).


Графика 2 Настъпили изменения в случаите на престъпления във фирмите през последните 2-3 години (%)База: за София ’00 N=505; за София '05 N=119; за страната '05 N=308“Тенденции на престъпността в България 2000 - 2005”, презентация на авторите

Съдържание на доклада

Пълен текст на доклада

Медиите за доклада

Публично заседание: Тенденции на престъпността 2000 - 2005