Пропускане към основното съдържание

Защо го няма предприемаческия дух

Обучението и възпитанието в предприемачески дух е съществен компонент в цялостната политика на българското правителство за подкрепа на малкия и средния бизнес. Усилията в тази посока се осъществяват в контекста на Европейската харта за малките предприятия, в която се призовава на всички образователни нива да се преподават бизнес и предприемачество, както и да се разработват схеми за обучение на стопански ръководители. Министерството на икономиката и енергетиката инициира изследователски проект, чиято цел е да се установи равнището на образование и обучение в дух на предприемачество, както и да се изготви пакет от мерки, които да насърчат неговото бъдещо развитие. Набавянето на данни, описващи състоянието, тенденциите, проблемите и предизвикателствата в тази сфера, бе възложено на „Витоша Рисърч“. Бяха взети под внимание мненията и оценките на основните страни, имащи отношение към обучението в предприемачески дух – ученици и преподаватели в средните професионални училища, както и представители на малкия и средния бизнес в страната.


Проведеното изследване регистрира няколко основни проблеми пред развитието на обучението в дух на предприемачество в средното професионално образование в страната. На първо място се констатира известно несъответствие между съдържанието и нивото на обучението в училище и нуждите на пазара на труда. Представителите на бизнеса споделят мнението, че учениците не получават достатъчно добра подготовка по време на образователния процес в средното училище и това затруднява бързото им и пълноценно включване в икономическия живот на страната. Широко споделяна от интервюираните мениджъри е оценката, че завършилите средно образование ученици не притежават основни познания и практически умения в областта на предприемачеството и трябва да преминат период на допълнително обучение, за да могат да извършват дейността, за която са наети. Естествено в този период те не могат да се включат пълноценно в професионалната дейност на фирмата, а това ги прави по-скоро „луксозна“ и рискова, отколкото печеливша инвестиция.

Теория и практика

Друг сериозен проблем, изтъкван както от преподаватели и ученици, така и от бизнес сектора, е съотношението между теория и практика в обучението в средните професионални училища. Около една четвърт от анкетираните бизнесмени са на мнение, че учениците, завършващи средното си образование, са теоретично добре подготвени, но не могат да приложат реално своите знания в практиката. Интересът на учениците към практическото обучение също е висок – едва един от всеки 100 ученици отхвърля възможността да вземе участие в стаж или „чиракуване“. Същевременно реалното участие на учениците в практически форми на професионално обучение е ограничено. Едва един от пет интервюирани ученици е имал практика или стаж във фирми, организации или ведомства. От тук и изводът, че значително трябва да се увеличи не само делът на практически ориентираното обучение в средните професионални училища, но и ефективността на провежданите учебни практики и стажове.

Често споделяно мнение е, че учителите трябва да преподават теоретичните предмети, а бизнесмените е целесъобразно да се включат в по-голяма степен в практическото обучение. От една страна, предприемачите могат да участват като „реални обучители“ и консултанти при стажа на учениците в реалната икономическа практика, което за съжаление е доста ограничено явление в средното образование.

Липсва цялостна политика


Проведеното изследване показа и нещо друго – има европейски опит при подготовката и повишаването на квалификацията на учителите. На практика е налице превръщането им в „реални бизнесмени“, организатори на фирми, предприятия, производства и пр., което увеличава равнището на практическата им компетентност в областта на предприемачеството. Така учителите стават много по-полезни за своите ученици при подготовката за стартирането на собствен бизнес. Според представители на бизнеса обаче в страната липсва цялостна политика, която да стимулира фирмите да приемат ученици на стаж и да се ангажират по-активно с обучението в дух на предприемачество.

Двадесет и две на сто от запитаните бизнесмени твърдят, че основната причина за успеха/неуспеха на обучението в предприемачество се дължи именно на ниската мотивираност на учениците. Според тях децата, преследващи своето бъдещо професионално развитие като предприемачи, са твърде малко на брой, а по-голямата част не проявява заинтересованост към учебната дейност. Според 15,3 % от анкетираните бизнесмени причина за това е слабата подготовка и мотивация на учителите, които преподават в средните професионални училища.


Пресечната точка

Слабата информираност за съвременните методи и форми на преподаване и проверка на знанията, както и съществуващите образователни традиции и наслоени навици, водят до ограничено използване на по-модерни и нестандартни форми на обучение по икономическите предмети и предприемачество.

Посочените проблеми на обучението в предприемачество ясно показват острата нужда от изготвяне на пакет от мерки за тяхното бързо решаване. Необходима е ясна и целенасочена политика, която да удовлетворява нуждите както на бизнеса, така и на учениците и учителите в средните професионални училища. Основна цел на тази политика е да се намери пресечната точка между интереса на деловите среди, училището и учениците и да се осигури нормативна база за насърчаване на бизнеса да инвестира в образованието и конкретно в обучението по предприемачество.

09 декември 2005, списание Лидер

Коментари

Популярни публикации от този блог

Град в полуразпад

Анализ на Христо Христов
И докато София се стяга с ремонти по булевардите за десетки милиони левове, за председателството на ЕС, в другия си край България се руши.

Всеки, който е преминавал през „Златна Добруджа“ се е взирал поне за миг в безкрайните изпъстрени в различни цветове полета. Живописните пътища обаче ни отвеждат до сърцето на този край на България – град Добрич. След като обаче подминете входната табела, с просто око може да се забележи контрастът, между добре подредените и обработени земеделски земи и състоянието на града.
Видът на улиците може да се сравни единствено с пейзажите на лунни кратери, които сме вижда по снимки от НАСА. Околовръстният път на града много трудно би могъл да бъде наречен път. Както се вижда от кадрите във видеото средната скорост, с която може лек автомобил да премине по него е не повече от 20-30 км./ч. В противен случай рискува след това да посети своя автомеханик. Именно лошото състояние на околовръстния път на града кара много то транзитно преми…

Blizoo шантажира клиентите си

Анализ на Христо Христов


Преди няколко дни всички абонати на кабелният оператор Blizoo бях изненадани неприятно със странни SMS-и. На кратко от 1 март Blizoo добави към програмните схеми на своите абонати няколко спортни канал под шапката Мтел Спорт. Това стана автоматично без потребителите да са го желали или някой да се е допитвал до тяхното мнение. С текстовите съобщения, от компанията уведомиха всички свои клиенти, че въпросните спортни канали ще бъдат безплатни за тях до края на месец март. След това всеки ще трябва да заплаща допълнително по 1.99 лв. на месец за удоволствието, че каналите му стоят в телевизионния пакет. Ако обаче клиентът не желае да ги гледа и респективно да си плаща за това удоволствие той трябва да отговори на получения SMS като изпрати своето ЕГН.

Този подход отприщи лавина от недоволство сред клиентите. От една страна те бяха ужасени от това, че получават от анонимен номер призив да си изпращат лични данни. Blizoo е регистрирана като администратор на лични да…

Парите за с. Хитрино вече се разпределят по „едни фирми”

Миналата седмица стана ясно, че за възстановяването на разрушеното с. Хитрино ще бъдат дадени 10 млн. лв. от държавата и 20 млн. лв. от Европа ще бъдат насочени към селото. Общо 30 млн. лв. ще бъдат изсипани в с. Хитрино, за да бъде възстановено то. Щетите обаче са за далеч по-малка сума. Според Владислав Горанов, жп щетите са за 1,5 млн. лв., а по актуална пазарна оценка пострадалите 26 къщи са на стойност около 500 хил. лв. Дори и да трябва те да бъдат изградени на ново то пак разходите няма да надхвърлят 2-3 млн. лв. В тази проста сметка се пита, какво ще се случва с останалите 25 млн. лв.?
Тази събота на сайта на Община Хитрино се появява директна покана към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Поканата е подписана от зам. кмета на община Хитрино Ахмед Ахмед е със следния предмет: Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради-собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпилата катастр…