Ремонтни дейности и освежаване на дома

В периода 24 март - 4 април 2006 г. изследователската агенция Витоша Рисърч проведе изследване, насочено към проблемите, свързани с ремонтните дейности и освежаването на дома. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 981 души на възраст над 15 години. Изследването е представително за домакинствата в страната.

Данните показаха, че като цяло състоянието на жилищния фонд на страната не може да се определи като добро. Това от своя страна води и до нуждата от ремонтни действия и осъвременяване на жилищните условия. Делът на домакинствата, които са склонни да извършват по-често ремонтни дейности е все още твърде малък. Преобладаващата част от изследваните лица (38%) са правили някакъв вид ремонт в жилището си преди повече от 2 години. Близо една четвърт от респондентите обаче са ремонтирали жилището си през последната година, от които 7.6% - в последните шест месец

Графика 1 Извършен за последно ремонт (%)

База: март 2006г. N=981

25 април, 2006