Предизборен популизъм. Част 4

В бюджета за 2009-та година на правителството се предвижда увеличаване на средствата по инфраструктурни проекти (да припомним само, че точно по тези проекти бяха едни от най-скандалните нарушения според ЕК). Това е една от анти-кризисните марки, на която правителството разчита за справяне със задълбочаващата се криза. Така щяло да се създадат нови работни места. Странно е само защо никой не се сети, че безработните в страната не са съсредоточени само в един сектор (строителство), за който инфраструктурните проекти ще осигурят работа. Безумието в този план е, че милионите левове можеха да бъдат използвани за намаляване на данъчната тежест и по този начин повечето граждани да запазят работните си места, а не да нахлупват по една сгъната от вестник шапка и да хващат мистрията.