Еволюция на вирусите

Мобилните апарати се развиват с гигантски стъпки. Времето, в което от тях се очакваше просто да осъществяват контакт с друг абонат. Съвременните апарати вече могат да изпълняват ролята на фотоапарат, видеокамера, преносим компютър, радио, музикален плейър и т.н. Всичко това обаче е възможно основно поради развитието не само хардуера, но и на софтуера, който използват.

Развитието на софтуерните продукти не изменно бе съпътствано през годините и от развитието на компютърните вируси. Еволюцията на операционните системи към мобилните апарати вече е факт (гигантите на пазара Microsoft и Google вече имат разработени свои операционни системи за мобилни телефони, както и подписани договори с фирми производителки на GSM апарати). Това поставя и началото на новите видове вируси.

Към момента има данни за около 400 вида вируси насочени към мобилните операционни системи, с които функционират новите модели апарати. Един от видовете вируси, които застрашават основно личните данни на всеки един, са така наречените шпиони. Осъществявайки веднъж достъп до мобилния ви телефон те могат да изпращат информация за всичките ви контакти, които имате в указателя си. Така се създават огромни бази с действащи телефонни номера на хора, а стойността на подобни бази може да достигне милиони долари или евро. Веднъж продадени на конкретна фирма, тя може да започне да генерира рекламни текстови съобщения под формата на SMS-и, който да получавате на определен период от време (който може да бъде и няколко минути). Принципът е същия като този на спам съобщенията в електронната поща. Въпреки, че целият този процес е все още в началото на своето развитие, той може да достигне до върховите си нива само за броени месеци.