Ще приемем ли Еврото в Българя - Истината

В последно време всички политици и анализатори говорят за едно – Ще приеме ли e еровалутата България или не и какво ще е прякото влияние от това върху икономиката на страната. Основната пречка както се оказа след много преговори с ЕК е Маахстрихтския договор и КРИТЕРИИТЕ заложени в него за изпълнение от България. Колко от вас знаят кои са те освен инфлацията, за която се говори постоянно? Представям ги на всички, които се чудят. Всеки сам да си направи извода и какви са ни шансовете

http://www.mi.government.bg/ind/konk/docs.html?id=139240