Корупцията в България стана законна на първо четене


Парламентът днес узакони на първо четене предлаганите промени в закона за конфликт на интереси. Вече съвсем легално хората от висшите етажи на властта могат да източват пари от паправо от джоба на българина и всички жители в ЕС. Това стана най-нагло пред очите на цялото общество. Ако не искате да стоите и да наблюдавате безучастно как се подиграват политиците с нас, можете да се присъедините към поетата инициатива в социалната мрежа

Facebook – http://apps.facebook.com/causes/233115


Според предлаганите поправки в закона за конфликт на интереси:

- Дава се правото на хора от висшите етажи на властта да източват парите на данъкоплатеца към свързани с тях фирми;

- Стеснява се и обхватът на т.нар. свързани лица;

- Отпада текстът от декларациите за конфликт на интереси, в който изрично се посочва, че за неверни данни се носи Наказателна отговорност.

Чуй интервюто на Олимпи Кътев по темата