Една схема за измами с ДДС

ДДС е най-високият данък в страната. Неговият размер в момента е 20%. Също така този данък носи и най-големият дял от приходите в бюджета. Едина от основните практики в сивия сектор са начините за намаляване или не плащане на този данък. За различните сектори в икономиката на страната са измислени различни схеми, по които да се печели от неплащане на ДДС. Ето как фирмите занимаващи се с производство на месни продукти са намерили начин да ощетяват държавата с плащане на по-ниско ДДС.

Месото се продава фиктивно в Полша и се осчетоводява там с тяхното ДДС, което е в пъти по-ниско. После транспортирането на месото от Полша до България не е проблем, защото сме вътрешен пазар. В България, вместо да начисли 20% ДДС, се слага 10 или 12% и така се сваля пазарната цена. Спекулативно се печели близо половината от ДДС. Примерно, месо струва 10 лв. плюс 2 лв. ДДС у нас, но фиктивно в Полша е продадено на 10.30 лв. заради 3% ДДС там. После се предлага у нас на 11 лв. и така разликата от 0.70 лв. е реална печалба.