Възможностите, които пропускаме в кризата

Криза е. Това е най-често срещаният мотив на потребителите, за да се откажат или да отложат закупуването на дадена стока. По този начин обаче показват, че човек вижда само това, което сам иска да види и, че кризата не е в икономиката, а в начина ни на мислене. Например ако вие сте имали събрани средства за закупуване на собствен апартамент преди кризата, сега сте отложили покупката му. Защо? Лихвите на кредитите са се увеличили. Да така е, но от друга страна цените на жилищата са паднали с около 30%. Е, каква е разликата тогава в цената? Никаква. Лихвите по кредитите са се увеличили, тъй като банките набират капитал от вътрешния пазар, което в условията на недоверие към финансовата система се налага да става, чрез високи лихви по депозитите. От друга страна високите лихви по депозитите се предлагат за кратки периоди в рамките на 3-6 месеца или година. Това обаче е моментно и когато след кризата глобалните финансови пазари се възстановят, лихвените проценти ще започнат да падат тъй като ще бъдат вече неоправдано високи. Цената на жилищата тогава ще започне отново да се вдига. Сами можете да сметнете, кое е по-изгодният вариант: да изчакате стабилизация след кризата, когато цените на апартаментите отново ще тръгнат нагоре или да теглите по-скъп кредит в момента, за да си купите по-евтино жилище, а след кризата лихвата ви да започне да намалява докато цената на жилищата ще расте.

Оставяйки скъпите покупки като тази на имот на страни, сега е моментът да осъществите всички планирани от вас покупки. Цените на стоките са по-ниски в сравнение на с времето преди кризата. Голямата грешка, която правят обикновените потребители, че определят удобния момент за покупка да бъде, когато финансовото им състояние е достатъчно голямо и пропускат факта, че това е така, защото пазарите са се развили и цената на трудът им е станала по-висока. С други думи това, че заплащането на труда е достигнало най-високата си степен се дължи на факта, че цените са достигнали най-високата си степен. Така купуваме стоките, когато са най-високи ценови равнища. Това най-ясно се откроява при покупката на автомобил на лизинг. Въпреки, че лихвите са се увеличили цените са паднали. Така с една проста сметка можете да установите, че ако сте закупили автомобил на лизинг преди една година и сте го изплащали цяла година, днес сумата, която ви остава да изплатите е по-висока от тази, която бихте платили днес за закупуването на лизинг на същия автомобил за същия период.

Схемата

Цената е моментната стойност на стоката, която заплащате еднократно при покупка. Банките и лизинговите компании ви предлагат варианта ако нямате наличните средства към момента да закупите стоката на изплащане за период от няколко години. Обичайната практика е да не се фиксира твърд лихвен процент за целия период, за да има вратички за увеличаването му при повишаване на инфлацията и други фактори влияещи върху размера му, но това все пак е двупосочна линия. Така имате 2 комбинации обуславяни от двата основни икономически периода, които се редуват – на възход и падеж: При ръст на икономиката – високи цени и ниски лихви; При спад на икономиката – ниски цени и високи лихви. С две думи по-изгодно е да купите днес по – евтина стока с по-висока лихва, която по времето на възход на икономиката ще падне, от колкото да купите по-скъпа стока с по-ниска лихва, която по време на спад на икономиката ще се увеличи.

Ето как страхът и паниката от икономическата криза замъгляват рационалната преценка.