Клиентите - основна движеща сила на всеки пазар

Ето сега е времето мениджърите да започнат да си задават следните прости въпроси, които често избягваха през последните години: „Аз какво знам за своите клиенти? Кои са те? Какво харесват и какво не? От къде обикновено се информират? От какво имат нужда? ...”. Единственият инструмент, който може да поведе бизнесът към успех, това са маркетинговите изследвания. Точно те дават отговор на тези въпроси.

Ако до миналата година рекламните бюджети стигаха, за да се осигури относително често присъствие на марката в най-гледаните медии, сега те са съкратени с до 80%. Това налага парите да се използват целенасочено, за да е ефективна рекламата. Ето защо е важно да се познават потребителските навици на клиентите. Така клиентите могат да се обединят в няколко по-големи групи, черпещи информация от специфични медии, които са различни от традиционните, а рекламните им тарифи значително по-ниски.

Клиентите не купуват стоката ви, защото са оптимизирали разходите си. Предложете им това, което искат. Не знаете какво е то? Ами просто ги попитайте, дайте им предложения. В подобни моменти партньорствата с други марки носят предимство. Изследванията могат да посочат с какво потребителите свързват продукта, каква комбинация между продукти би ги удовлетворила и би ги накарала да ги купят. Какви са разумните според тях цени. От друга страна именно активният диалог с потребителите поддържан чрез изследвания е този, от който могат да се родят идеите за иновативни продукти на пазара. Ако една фирма има 2 милиона клиенти и ги попита как би могла да развие продуктовите си групи, ще получи поне 1 милион идеи. А това е много повече от идеите, които биха могли да дадат всички мениджъри на една фирмата.

Примерите за симбиоза между потребителите и фирмите са много. Време е българският мениджър да разбере, че в най-трудният за потребителите момент той трябва да демонстрира повече от всякога, че е до тях. Именно мениджърите са тези, които могат да изведат една икономика от криза и да реализират печалба. А най-силното им оръжие са самите клиенти. Изискванията и предирчивостта на потребителите растат постоянно, а хората стават все по уникални. Това променя пазарът прекалено бързо, за да може някой дори да си помисли, че го познава изцяло. Единственият начин да бъдеш актуален е да поддържаш постоянен диалог със своите клиенти и да не забравяш, че ти работиш за тях, а не обратното.