Две мнения

Още преди управляващите официално да признаят, че страната ни вече е засегната от световната икономическа криза, експертите започнаха да дават предложения какви действия трябва да бъдат предприети, за да може да се смекчи предстоящата рецесия. Най-дискутираните бяха две: да се увеличат инвестициите в инфраструктурни проекти или да се намалят данъците. Управляващите избраха първият вариант поради:

а) така пише в учебниците, че се прави по време на криза;
б) идват избори и всеки инфраструктурен проект, в който се инвестира е добър повод за снимки и ПР, докато намалението на данъците е действие, което няма да породи много поводи за шумни медийни изяви на управляващите.

(не е много ясно кой точно е водещият мотив)

Икономистите защитиха своята теза с едно просто и много логично обяснение: Инвестициите в инфраструктурни проекти ще окажат положително влияние само на отделни сектори като строителството, а намаляването на данъците ще окаже ефект върху всички.

В статията си във в. Капитал от тази седмица, Кристалина Георгиева, която е вицепрезидент и корпоративен секретар на Световната банка, написа следното:

„Заедно с МВФ направихме интересно изследване, което показа, че всеки долар от правителството, "изпратен" в икономиката влияе най-ефективно върху брутния вътрешен продукт, ако е инвестиран в инфраструктура. Следват социалните разходи и други трансфери, включително и помощ за малки и средни предприятия. Най-ниският мултипликатор е намаляването на данъчните ставки. Може да се получи и обратният ефект - инфраструктурните инвестиции да са по-ниско ефективни от намаляването на данъците, но това е само когато се влага в глупави проекти и когато се краде.”

Като прибавим към това големият брой инфраструктурни проекти с неясна цел, търгове и критерии за избор, скандалите за източване на еврофондовете и явните конфликти на интереси между властта и бизнеса, едва ли вече мненията, за това какви мерки да бъдат предприети за икономиката на страната, са две.