Кога ще ги стигнем американците?

В 14 часа българско време в Ню Йорк, беше сложено началото на процес по контролиран банкрут на най-големият автомобилостроител в света по продажби, за последните 77 години – Дженерал Мотърс (General Motors - GM). Въпреки великата история на гиганта и милиардите долари приходи, които е носел на държавата, американското правителство прояви политическа воля и отряза изсъхналият клон в своята икономика.

Тук може да бъде направена интересна аналогия с колоса на родния социализъм - Кремиковци. Комбинатът също бе с дълга и славна история, но от години трупаше единствено загуби и висеше на шията на българския данъкоплатец. Странното е обаче, че нито едно от правителствата, които управляваха страната, през последното десетилетие не намери политическа воля да остави символът на предходния режим, да си отиде. Вместо това Кремиковци се поддържаше изкуствено жив на системи, с надеждата да се възкреси от пепелта.

Да се надяваме, че следващото правителство на България, ще се поучи от американските си колеги, които явно не се страхуват да бъдат реалисти и да взимат съдбоносни решения в рамките на дни и седмици.