Какво се случи с избирателите на НДСВ?

В сравнение с предходните парламентарни избори, днес подкрепата за НДСВ е 10 пъти по-ниска – 1,8%, което се равнява на малко повече от 50 хиляди от избирателите, които твърдо са решили да гласуват. Спрямо изборите през 2005 година, отливът на избирателите им на предстоящите, се очаква да бъде 93,6%, а спрямо изборите преди 8 години спадът е 97,6%.

Таблица 1. Сравнение между подкрепата на партиите на предходните избори за народно събрание и настоящите (%)39,4% от гласувалите за НДСВ на предходните парламентарни избори, днес са припознали за своя политическа сила партия ГЕРБ. В абсолютни стойности това прави 285 774 пълнолетни граждани. Едва ли е учудващо за някого, имайки в предвид, че образът на Бойко Борисов изгря по време на управлението на НДСВ през 2001-2005 година.

По-интересното, което се забелязва в тези данни е, че почти половината (43,5%) от електората на НДСВ през 2005 година, днес все още не е намерил своят политически образ. Това са общо 315 512 гласоподаватели, които, ако в оставащия месец до изборите открият подходящата алтернатива, биха могли да променят коренно изборните резултати. Към момента тези избиратели генерират 11,3% от вота на твърдо решилите да гласуват на изборите. Високият им дял е силна предпоставка за очакване появата на нова политическа сила, която да ги представлява на изборите през 2013 година.

В статията са използвани данни от проведено национално представително изследване на агенция Скан сред 1012 пълнолетни граждани.