... И следващото изтеглено число от МВФ е (-7%)

Един от ключовете на успеха в бизнеса е правилната прогноза за това какво се очаква да се случи в дългосрочен и краткосрочен план. От гледна точка на икономиката на една страна, както и в глобален мащаб, прогнозите са от още по-жизнено важно значение, тъй като върху тях се градят политики и се приемат закони.

Вчера Международният валутен фонд изказа поредната си негативна прогноза за развитието на българската икономика. Според него в края на годината икономиката ни ще се свие със 7%. Сама по себе си тази прогноза дава повод не за безпокойство, а за истинска паника. Всъщност само преди 3 месеца МВФ прогнозира, че спадът ще е 3,5%, а месец след това коригира прогнозата си на (-2%). Всичко това хвърля сянка на съмнение относно качеството и прецизността на прогнозите изказвани от институцията.

ВСЕ ПАК КОЛКО ТОЧНА Е ЕДНА ПРОГНОЗА, КОЯТО СЕ ИЗМЕНЯ ДРАСТИЧНО ПРЕЗ НЯКОЛКО СЕДМИЦИ?

Едва ли специалистите от МВФ обаче осъзнават, че в тази тежка за глобалната икономика ситуация, не е много удачно да играят ролята на „лъжливото овчарче”. Естествено, ако през годината прогнозираш пет или десет различни числа, на базата на теорията на вероятностите, шансът едно от тях да е правилното е се увеличава.

Все пак да не забравяме и, че само преди 2 месеца МВФ допусна груби грешки в изказвани от тях прогнози за редица държави в Източна Европа. За България, съотношението между валутен резерв и обема задължения, които трябва да се покрият тази година, бе коригирано от 188% на 132%. Дали отново МВФ не е допуснало грешка в изчисленията си?