Протокол на Комисията, назначена със заповед на ректора за вътрешна проверка по случая с гл.ас. Петкан Илиев

Ако си направите труда да прочетете целя протокол ще стигнете до заключението на самата комисия, цитирам:

От така извършената цялостна проверка на трудовата дейност на гл.ас. Петкан Илиев и на студентския статус на посочените от МВР 10 студенти на УНСС, Комисията не констатира факти или допуснати нарушения на законовата и вътрешноуниверситетската нормативна уредба, говорещи за осъществявана корупционна дейност. Но в същото време комисията счита, че тази проверка не е достатъчна, за да се установи дали има и други участници в схемата.

Като се има пред вид, че Комисията не разполага с механизми, права и възможности за друг вид проверки, тя не е в състояние да даде отговор на основния въпрос:

• Сам ли е действал гл.ас. Петкан Илиев или има организирана схема с други участници в УНСС за реализация на корупционната схема, за която съобщиха представители на МВР?

Комисията счита, че отговор на този въпрос могат да дадат единствено предприетите действия от страна на МВР и прокуратурата, на които ще бъде оказано пълно съдействие от университетските власти за установяване на истината.

Всъщност какво излиза, според комисията на УНСС няма данни за корупционна дейност, а веднага след това се казва дефакто, че Петка Илиев е реализирал корупционна схема (като пише, че нейната работа не е достатъчна, за да бъдат разкрити други участници). С други думи, хем не открива доказателства, хем го признава за виновен. Това не оставя ли у Вас лек привкус на предварително разпоредена оценка на комисията, която тя просто трябва да донагласи?

Ако трябва да сме точни, ректорът Борислав Борисов призна преподавателя си за виновен още преди да назначи самата комисия. Странно какво ли кара ректорът да бърза толкова да принесе „жертвено агне” и да приключи случая?

Пълен текст на протокола от работата на комисията