19 август 2009 г.

Силен ръст през последното тримесечие на чуждестранните инвестиционни фондове в страната

Въпреки, че неукрепналият още български капиталов пазар стана жертва на световната финансова криза, той продължава структурно да се развива.

Графика 1 Управлявани средства и брой на местните инвестиционни фондове

Източник: БНБ

От графика 1 ясно личи, че независимо намалението на управляваните от фондовете активи броят им продължава да нараства. Сама по себе си наблюдаваната тенденция показва потенциал за развитие пред този сектор. Също така това е и своебразен израз на доверие към стабилността на българската икономика в условията на криза.

Не така обаче стоят нещата при чуждестранните инвестиционни фондове опериращи в страната. При тях се наблюдава ясна корелация между обема на управляваните активи и борят на фондовете (Графика 2). Само за последното тримесечие броят им е нараснал с 30 до 125. Според статистиката на БНБ, до този момент не имало толкова много чуждестранни фондове опериращи в страната. Това ясно показва и положителното отношение към България от страна на чуждестранните инвеститори, както и завръщането на апетита за риск.

Графика 2 Управлявани средства и брой на чуждестранните инвестиционни фондове

Източник: БНБ

Въпреки това обемът на управляваните от тях средства остава на ниско ниво – 176,6 млн. лева, а ръстът им за последното тримесечие е 6,8%. По-голямата част от него бе реализиран при повишението на акциите в края на април и началото на май. Взимайки това в предвид, можем да отбележим, че чуждите инвестиционни фондове са възприели стратегии за плавно и премерено влизане на пазара, което основно се движи от новините за глобалната икономика.

Рязкото увеличаване, през последните 3 месеца, на броят на чуждестранните фондове в страната, съчетано с ниското нарастване на активите им, може да стои и зад неочаквания ръст на БФБ в началото на този месец. В полза на тази теза може да се добави и нарасналият брой на местните фондове инвестиращи в акции. Въпреки, че от рязката обезценка на акциите, активите на тези фондове спаднаха с най-голям процент, те се очаква да бъдат в полезрението на инвеститорите поради големия брой подценени компании на борсата, сигналите за излизане на Германия от рецесията (, която е основен търговски партньор на страните от региона) и възстановяването на най-голямата икономика в света - американската.

Графика 3 Разпределение на местните инвестиционни фондове по видове

Източник: БНБ

7 август 2009 г.

Ръстът на безработицата доведе до ръст при депозитите

Общият обем на депозитите отново нараства след второто тримесечие - 34 609 млн. лева. Този на нефинансовите предприятия обаче продължа да намалява, което се дължи на влошените икономически условия в следствие на кризата и затегнатото кредитиране от страна на банките. Това определя на депозитите на домакинствата и нетърговските организации обслужващи домакинствата (НТООД) основна тежест в общия обем.

Графика 1 Разпределение на обема на депозитите на нефинансовите предприятия, домакинствата и НТООД по тримесечия (в хил. лева)

Източник: БНБ

Обяснение за ръста на депозитите на домакинствата и НТООД може да се търси в пряката корелация между нивото на спестяванията и това на безработицата. С влизането си в страната икономическата криза обърна НТООД на безработицата. От края на миналата година (след третото тримесечие) нивото й започна да нараства с бързи темпове. Изпитвайки несигурност за работата си (и доходите) хората проявяват по-висока склонност към спестяване. Успоредно с това нарастват и депозитите на домакинствата и НТООД. Причината обема на депозитите да започне да расте преди този на безработните, лесно може да се обясни с нуждата на банките от така наречените „свежи пари”, която доведе до рекордни лихвени проценти и ударно привличане на капитал от населението.

Графика 2 Равнище не безработицата в страната и обем на депозитите на домакинствата и НТООД

Източник: БНБ и Агенция по заетостта

Прогнозите за нивото на безработицата са, до края на годината тя да достигне 10 %. Силен тласък в тази посока ще се имаме есента, когато по-принцип се наблюдава сезонно увеличаване. От тук може да се прогнозира, че нивото на депозитите ще отбележи по-силен ръст през третото тримесечие, в сравнение с предходните две. Според изследване на Агенцията за икономически анализи и прогнози, проведено сред търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества, в периода 15 – 26 юни тази година, над половината от запитаните очакват лихвените проценти по депозитите да запазят високите си нива (без промяна).

Все пак изтеглянето на свободните пари на гражданите, не може да бъде перманентно във времето просто, защото парите като ресурс притежават най-основната му характеристика – не са неизчерпаеми. Казано с други думи, ще се стигне до пределна точка. Имайки предвид ранното ориентиране на банките към привличане на депозити, можем да прогнозираме, че обемът на депозитите на домакинствата и НТООД ще достигне своя максимум до две тримесечия преди пика на безработицата.

5 август 2009 г.

Земетресение от смях

„Земетресение беше усетено в Североизточна България около 10.55 днес. Магнитудът е 4.7, а епицентърът е в Черно море, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът на труса е бил на 63 км източно от Варна и на 2 км дълбочина. Точният час, в който той е регистриран, е 10.49, сочат данни на центъра.”
Източник: в. Дневник

За да онагледи тази информация Европейският средиземноморски сеизмологичен център (, който се намира във Франция) използва следната карта.

Източник: emsc-csem

Погледнете обаче по-внимателно в нея. Очевадно е, че до работещите в този център вече 20 години не е достигнала информацията, че след 1990 година град Толбухин се преименува на град Добрич. Има обаче и нещо още по – интересно. Забележете, че според техните данни в град Варна часът е 10:49, а в градовете Каварна и Шабла е 09:49 ч. С други думи, явно тези градове се намират в различни часови зони.

Колкото и да се възмущаваме на тези неточности възникват въпросите, какво точно знаят чужденците (и по точно французите) за България и трябвали всеки път нещо да се случи, за да разберем, че май никой не следи за това каква представа се е изградила навън за страната ни.

4 август 2009 г.

Евтиното винаги излиза по-скъпо

“… През последните години родната икономика вървеше стремително нагоре, а БВП отбелязваше всяка година нови ръстове. Ако трябва да бъдем изцяло точни, преди кризата да стъпи в България, имаше опасност от прегряване на икономиката. Чуждестранните инвестиции се изсипваха, а банките генерираха огромни финансови потоци от своите чуждестранни майки към България. Всичко това обуславяше ръста на пазарите в страната.

В подобна ситуация, най-лесното е да си мениджър на фирма. Не зависимо от това какво правиш печалбите растат. Бе идеалното време за излюпване на нови и нови мениджъри, а и бизнесът се разрастваше толкова бързо, че му трябваха каквито и да е хора. …”

Изреченията по-горе са от статия, която бях написал преди няколко месеца – Кризата показа колко струват родните мениджъри. За жалост критиката в нея бе потвърдена и със статистическите данни за 2008 от Евростат. България е една от страните, в които се работи най-много. Средно всеки служител е изработил по 1832 часа през предходната година. В същото време производителността у нас е на най-ниско ниво в ЕС (40% от средното ниво за съюза).

Защо се получава така?

Факторите, за да се получи този ефект на разпиляване на трудовия ресурс са основно 3:
1) Ниска квалификация. За никого не е тайна, че нивото на висшето образование и профилираните гимназии пада през последните години и липсва тясна насоченост;
2) Използване на остарели технологии. Това в не малка степен зависи не само от финансовото състояние на бизнеса, но и от желанието на самите мениджъри за развитие, за допълнителни знания и умения, които да могат да бъдат интегрирани в работния процес. В интернет могат да бъдат открити редица безплатни софтуери, които да организират и оптимизират работата на един бизнес;
3) Може би най-основният фактор е мениджмънтът. Този, който организира работния процес и води бизнеса. Този, който може да насочва трудовата сила в правилната посока и да не я разпилява, за да извлече от нея максималната печалба.

Всичко това зависи основно и само от ... инвестиции. Инвестиции в целенасочено образование. Инвестиции в персонала за подобряването на неговите квалификационни умения. Инвестиции за „закупуването” на добър мениджър, който може да ръководи. Не е тайна, че не малка част от фирмите в страната гледат на това като на ненужна и „екзотична” инвестиция. Предпочитат с парите, които трябва да дадат за такъв мениджър да наемат нови 2-ма или 3-ма работници и да повишат някой от по-старите си служители. Но дали той има необходимите умения и качества или просто е работил най-дълго за фирмата? Все пак реалната статистика отново потвърди икономическата логика, че евтиното винаги излиза по-скъпо.