Силен ръст през последното тримесечие на чуждестранните инвестиционни фондове в страната

Въпреки, че неукрепналият още български капиталов пазар стана жертва на световната финансова криза, той продължава структурно да се развива.

Графика 1 Управлявани средства и брой на местните инвестиционни фондове

Източник: БНБ

От графика 1 ясно личи, че независимо намалението на управляваните от фондовете активи броят им продължава да нараства. Сама по себе си наблюдаваната тенденция показва потенциал за развитие пред този сектор. Също така това е и своебразен израз на доверие към стабилността на българската икономика в условията на криза.

Не така обаче стоят нещата при чуждестранните инвестиционни фондове опериращи в страната. При тях се наблюдава ясна корелация между обема на управляваните активи и борят на фондовете (Графика 2). Само за последното тримесечие броят им е нараснал с 30 до 125. Според статистиката на БНБ, до този момент не имало толкова много чуждестранни фондове опериращи в страната. Това ясно показва и положителното отношение към България от страна на чуждестранните инвеститори, както и завръщането на апетита за риск.

Графика 2 Управлявани средства и брой на чуждестранните инвестиционни фондове

Източник: БНБ

Въпреки това обемът на управляваните от тях средства остава на ниско ниво – 176,6 млн. лева, а ръстът им за последното тримесечие е 6,8%. По-голямата част от него бе реализиран при повишението на акциите в края на април и началото на май. Взимайки това в предвид, можем да отбележим, че чуждите инвестиционни фондове са възприели стратегии за плавно и премерено влизане на пазара, което основно се движи от новините за глобалната икономика.

Рязкото увеличаване, през последните 3 месеца, на броят на чуждестранните фондове в страната, съчетано с ниското нарастване на активите им, може да стои и зад неочаквания ръст на БФБ в началото на този месец. В полза на тази теза може да се добави и нарасналият брой на местните фондове инвестиращи в акции. Въпреки, че от рязката обезценка на акциите, активите на тези фондове спаднаха с най-голям процент, те се очаква да бъдат в полезрението на инвеститорите поради големия брой подценени компании на борсата, сигналите за излизане на Германия от рецесията (, която е основен търговски партньор на страните от региона) и възстановяването на най-голямата икономика в света - американската.

Графика 3 Разпределение на местните инвестиционни фондове по видове

Източник: БНБ