Евро надежди

В края на всяка година обичаме да правим преглед на това какво се случи през последните 12 месеца и да градим очакванията си за следващите месеци. Безспорно най-коментираната икономическа тема в България (разбира се след кризата) през 2009-та бе приемането на Еврото. Благодарение на кризата, икономическите показатели, които са критерии за влизане в „чакалнята” ERM II, влязоха в необходимите рамки. Това превърна темата за въвеждането на еврото в удобен популистки лост, който бе използван умело в предизборната надпревара. Очакванията на новото правителство са през 2010 г. страната да направи следващата крачка към приемането на общата европейска валута. Това обаче, звучи повече като думи, които народът иска да чуе, от колкото като реална прогноза.

Поради кризата България изпълни критериите от Маастрихт, но следва въпросът: А след кризата? Липсата на инвестиции и свежи пари сведоха двуцифрената инфлация в страната до дефлация. Въпрос на време е ръстът отново да се поднови, най-малкото погледната през последните 20 години, инфлацията в България е меко казано динамична. Имайки предвид случващото се в Гърция, страната ни тепърва трябва да покаже, че може да управлява стабилно икономическите си показатели. А това няма как да се случи само за една година. Според министъра на финансите Симеон Дянков, може да се влезе в механизма ERM II, ако се покаже, че управлението е прозрачно и се поканят външни наблюдатели. А дали в Гърция, управлението е било непрозрачно, за да надвиши икономическите критерии заложени в Маастрихт?

И така, без да се впускаме в дълбоки икономически анализи, ни става ясно, че приемането на България в механизма ERM II, няма да се случи през 2010 година. Все пак, Еврото отново ще остане най-коментираната икономическа тема (след кризата) и през следващите 12 месеца.