Криво разбраната оптимизация


Ако през 2009 година най-споменаваната дума бе „криза”, то спокойно на второ място можем да наредим думата „оптимизация”. За да могат да покриват постоянните си разходи, в условията на рязък спад в приходите, фирмите в страната започнаха да оптимизират производството си, а от там и своя персонал. Специалисти събирани и изграждани с години, останаха без работа. Кризата се оказа подходящ момент за намаляване на работни заплати и съкращаване на разходите за работниците.

От създалата се ситуация, студентите са едни от малцината, за които кризата се превърна във възможност. Как? Много просто – евтина работна ръка. За завършващите студенти, които са още в началото на своето професионално развитие, приоритет е трупането на опит, а не високото заплащане. Бизнесът използва това и си спестява парите, които ще трябва да плати за доказал се експерт, като заменя квалифицирания служител със студент. Така си спестява високата работна заплата и осигуровките върху нея. Често дори със заплатата на един квалифициран служител се на наемат двама и повече стажанти. Естествено за всеки, който се намира в началото на своето професионално развитие, това е добра възможност за старт.

Остава отворен обаче въпросът дали в ситуация на световна икономическа криза, засегнала почти всички страни, бизнесът в България е по-добре да разчита на стажанти или на експерти. И означава ли това, че когато възстановяването на световната икономика започне, ние отново няма да бъдем подготвени, за да се възползваме.