Въпрос на гледна точка

След като медиите публично изявиха съмненията си за намеса на вътрешни интереси, при сключването на договора между УНСС и застрахователят „Лев Инс”, PR-ът на университета започна да публикува уточнение. Според текста поместен в сайта на университета, „Лев Инс” е избрана на базата на обявена обществена поръчка измежду още 3 кандидата: ЗАД “Булстрад”, “ХДИ” ЗАД, и ЗАД “Армеец”. След отваряне на офертите се достига до следната класация:

на първо място - ЗК “Лев инс” – с договорена годишна застрахователна премия – 8 104,88 лв. (осем хиляди сто и четири лв. и 88 ст.)

на второ място - ЗАД “Армеец” - с договорена годишна застрахователна премия – 16 115,21 лв. (шестнадесет хиляди сто и петнадесет лв. и 21 ст.)

Така, всичко е чисто и прегледно. Само, че има едно доста набиващо се на очи притеснение. Разликата в цените между класираните на първите две места компании е 98,83%. Някой има ли съмнения за дъмпинг в цената?

Първи път, втори път, трети път – продадено.

А какво ли мисли Комисията за защита на конкуренцията?