Ами ако намалим ДДС?

От няколко седмици обществото в страна си задава само един въпрос”Ще вдигнат ли ДДС или не?”. Отговор на този въпрос до преди ден-два нямаше, а всъщност и все още няма сигурен такъв. Поради забавеното действие на приетите антикризисни мерки, премиерът Борисов е на мнение, че ДДС трябва да бъде вдигнато докато мерките започнат да дават действителни резултати и след това отново да се намали.

А всъщност дали точно увеличението ще даде най-добрите резултати?

Да погледнем от другата страна. Ами ако намалим ДДС? Така бизнесът ще има финансовата свобода да намалят цените на стоките и услугите си (въпреки че бившите финансови министри Милен Велчев и Пламен Орешарски са скептични, че това ще стане) и по този начин да стимулират потреблението на своята продукция и да увеличат приходите си. От друга страна увеличеното потребление ще стимулира вноса, от който в бюджета ще влязат допълнителни приходи от данъци.

Намалената ставка на ДДС съчетана и с повишения контрол при събираемостта му, ще доведе до изсветляване на не малка част от сивата икономика и повишение на приходите в хазната. България е на трето място в Европа по дял на сивия сектор спрямо брутния вътрешен продукт, показва проучване на AT Kearney. Според информацията за 2005 г. нелегалната икономика в страната е възлизала на 37% от БВП. В това отношение България е сред първите класацията заедно с други слаборазвити източноевропейски икономики, като Латвия (39%), Естония (38%) и Румъния (35%), сочат данните.

Ако към всичко това се прибави и бърза приватизация на държавните дялове в енергийните дружества през борсата, реално бюджетът може да излезе не на – 2 млрд., а на + 2 млрд. Всъщност настоящият момент е изключително добър за тази стъпка. Влошеното състояние на Гърция кара не малка част от инвеститорите да изтеглят милиардите евро, които са вложили там. Тези свободни средства, все пак трябва да бъдат инвестирани някъде. Имайки предвид, че инвеститорите познават добре региона и съседните икономики е твърде вероятно да потърсят място за своите средства, в съседните страни. Свалянето на ставката по ДДС, съчетано с приватизацията на атрактивни компании, биха осигурили комфорт за част от изтеглящите се от гръцката икономика милиарди евро.

Цената за това обаче ще бъде висок дефицит през третото тримесечие, който (ако всичко се направи достатъчно бързо и енергично) ще бъде възстановен през четвъртото. От друга стана, подобен ход би показал висока гъвкавост на българската икономика, което спокойно би се материализирало и в приемане на страната ни в механизма ERM II.