Гърция е втора по ПЧИ в България за първото тримесечиеОповестената от БНБ статистика за преките чуждестранни инвестиции през първото тримесечие, отхвърля твърденията на много международни анализатори, че българската икономика ще пострада кризата в Гърция. Според графиката гръцкият бизнес се нарежда на второ място по дял на инвестирани средства в страната ни. На първо е Холандия, от която в икономиката на България са влезли 512 млн. евро. Според БНБ по-големите постъпления от страна на Холандия и съответно нетни плащания към Австрия и Германия се дължат основно на обичайни движения по револвиращи вътрешнофирмени кредити.

Географска структура на преките инвестиции в страната (януари - март 2010 г., в млн. евро)

Източник: БНБ

Така според статистиката на БНБ се наблюдава не изтегляне на капитали към Гърция, който да подпомагат фирмите-майки, а точно обратното. Гръцкият бизнес търси спасение от нестабилните икономически условия в страната си и се насочва към близки страни с по-перспективни очаквания за бързо възстановяване. Ако се разгледат и данните на БНБ за януари месец и януари - февруари, ясно се забелязва, че ръстът на ПЧИ от Гърция се генерира основно през месец март. Всичко това дава предпоставки за очаквано повишение през второто и третото тримесечия на средствата инвестирани от Гърция към България.

Разбира се, затрудненията на гръцкото правителство да се справи с икономическата криза, ескалираха в средата на второто тримесечие, за което все още няма изнесена официална статистика. Въпреки това, бизнесът във всяка страна, винаги предприема инвестиционните си ходове на база очакванията, които има за бъдещото развитие на икономиката й, а не постфактум след случилите се негативни събития.