Ако нямаш път, построй си мост (до печалбата)

Ако някога сте се занимавали с борсова търговия, то определено трябва да сте забелязали, че когато една новина за борсово представена компания стигне до медиите то тя вече е почти изцяло консумирана от пазара. Защо? Да приемем, че сте институционален инвеститор, пенсионен или взаимен фонд или хеджфонд (каквито все още няма представени в България) или друг, ще имате на разположение активи оразмерени в милиони за инвестиране. Боравейки с подобни суми едва ли бихте очаквали да научавате информация за компаниите, в които сте вложили активите, от медиите. Причината е проста. Когато една новина стигне до медиите, тя вече се знае от всички на пазара, а след като се знае от всички, тя вече не е новина за никого. Управлявайки големи активи можете да си позволите да наемете анализатори, които да следят всички фактори влияещи на пазара и да взимате информирани решения за бъдещето му като по този начин се стремите да научите новините преди те реално да станат такива и така да заемете инвестиционна позиция в благоприятни условия.

Като цяло борсовите играчи се разделят на два типа – инвеститори и спекуланти. Първите имат инвестиционни хоризонти от n на брой месеци и точно тези играчи бяха описани по-горе. За тях водеща не е моментната цена на акцията, а бъдещото развитие на съответната компания в техния инвестиционен хоризонт. Вторите са спекулантите. В своите борсови операции те се ръководят изцяло от цената на определена акция, без да отдават голямо значение на това, какво стои зад нея – самата фирма.

През последната година индексът отразяващ жизнената дейност на БФБ – Софикс показа, че тя е изпаднала в кома. Нито една местна или международна новина не успяха да разчупят апатията на участниците. Безспорно най-значимото борсово събитие за последните 12 месеца, което провокира живот може да се определи, че е внасянето на молбата за несъстоятелност на Мостстрой АД. Някои анализатори и конкуренти на фирмата от бранша, веднага се опитаха да обяснят, че фалитът й не е изненада и е бил очакван, но разпродажбата на следващият ден на 40% от свободно търгуваните акции на компанията при моментален спад на цената с 90%, не подкрепи тезата им. Това, заедно с недоумението как компанията е успяла да крие с месеци от контролните органи и миноритарните си акционери, тежкото финансово състояние, в което е изпаднала, предвещаваха борсата да изпадне в клинична смърт след като и последната капчица доверие се бе изпарила. Така, се генерира борсова паника сред търгуващите, която взе връх над рационалните решения.

Разпродажбите на акциите на Мостстрой АД обаче събудиха интереса на спекулантите и те се възползваха от силно обезценилите се акции. Основната част от тях побързаха да си купят от ценните книжа с нагласата, че след разпродажбата на активите и връщането на заемите на компанията, сумата, която ще остане за акционерите ще бъде по-висока от 20 стотинки на акция. По-малка част влязоха в позицията с нагласата, че пазарът винаги преиграва при възприемането от него на новини и първоначалните екстраполации на случващото се са преувеличени. Така те очакваха последваща корекция, която да им донесе бърза печалба и ... бяха възнаградени след като вчера възстановяването на цената достигна 50% от цената на затваряне в понеделник.

Всъщност случващото се с Мостстрой АД не може да се определи като убиец на доверието в БФБ, защото пазарът ясно показа, че е имал нужда от нещо подобно. Всеки лекар би Ви казал, че когато жизнените дейности на един млад организъм бавно затихват, трябва да се изпрати стресов сигнал до мозъка, който да поеме отново своята функция и да каже на сърцето отново да бие, а дробовете отново да дишат. Най-ясно и силно това става чрез болката. В нашия случай, болката за едни от рязката обезценка на активите, върна една забравена картина на БФБ – високи печалби за кратко време.

Раздвижването на спекулантите във вчерашната борсова сесия, показа, че те са започнали да се събуждат от летаргията, в която бяха изпаднали през последните 12 месеца и сега са гладни, гладни за печалби. А може ли да си мечтаем за по-добро начало на сезона за корпоративни отчети на дейността на дружествата през третото тримесечие?

Имайки предвид това, може да се очаква, че поскъпването на акциите на Мостстрой АД ще продължи и през борсовите сесии в следващите дни като този път ръстът няма да бъде с 50%, а между 5% и 10% след, което ще спре и цената ще се установи на текущите си нива. Кешираните от спекулантите печалби ще се насочат към акциите на други компании, най-вероятно от експортния сектор, който се представи изключително силно през последните три месеца и това ще се отрази положително в тримесечните им отчети за дейността. През следващите седмици Софикс ще надхвърли 400 пункта, но дали това ще бъде достатъчно, за да се зароди отново живот на БФБ или искрата ще угасне отново в oчакане на месията в лицето на чуждите инвеститори и намесата на държавата чрез приватизация на актив през борсата, предстои да разберем.

*Анализът изразява личното мнение на автора и не е препоръка за взимане на инвестиционни решения