20 юни 2011 г.

Рекета на Blizoo - Развръзката

Преди малко повече от месец и половина публикувах пост озаглавен „Рекета на Blizoo”. В публикацията разказах накратко случай, на който станах потърпевш броени минути преди публикацията. Нека резюмирам накратко:

Без да съм имал някога каквито и да било взаимоотношения с фирма Blizoo се оказа, че имам неплатени сметки за 4 месеца кабелна телевизия в размер на 84 лв. Задължението датира от 2007 г. и е към фирма КейбълТел, която бе купена и влята през 2010 г. в новата фирма Blizoo. Взаимоотношенията си с КейбълТел бях прекратил още в конкретната 2007 г., но по незнайно какви причини това не е отбелязано никъде. Също така, по незнайно какви причини, 4 години никой не ме е потърсил да ме уведоми за проблема. Аз съответно не пазя документите от приключилият договор, 4 години след като съм прекратил взаимоотношения с конкретната фирма и никой не ме е потърсил за проблеми по него. Та след 4 години аз научих за конкретното си задължение, не от фирмата приемник Blizoo, а от трета фирма, за събиране на вземанията, от която ми се обади „мила жена”, не се представи, не пожела да назове името на фирмата, за капак на всичко нямала и право да ми разясни от къде и защо имам задължения, но ако не ги платя незабавно „ще видим тогава какво ще се случи …”. След като се свързах с фирма Blizoo , те ми разясниха за задължението и ми казаха, че ако искам мога да подам жалба, но ако не представя документите за приключване на договора, не мога да докажа нищо.

Развитието

След изхарчени около 5 лева за телефонни разговори с конкретната фирма Blizoo, нерви и притеснения, реших да направя всичко, каквото мога. Веднага след приключване на работният ден отидох до най-близкия клон на конкретната фирма и подадох жалба срещу това задължение. В рамките на следващата седмица подадох жалби до Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни. Основанията ми бяха, че срещу мен е упражнявана нелоялна търговска практика. Оказван ми е натиск, чрез заплахи по телефона. Не съм информиран за конкретното задължение 4 години, а най-късно е трябвало това да се случи през 2010 г., след като има юридическа смяна на собствеността и прехвърлянето на задължението ми от едно юридическо лице на друго. Към това можем да добавим и злоупотреба с личните ми данни, които са били предоставени без мое знание на трето юридическо лице – фирмата за събиране на вземанията. Към момента все още нямам отговор само от Комисията за защита личните данни и възнамерявах да изчакам и това решение, за да мога да изложа случая в пълният му вид. Междувременно обаче получих много запитвания от ощетени потребители, които общо взето могат да се обобщят в думите от последното електронно писмо получено от мен:

„Попаднах на Вашата статия в интернет, където обяснявате за проблемите с фирма Близу. С мен се случва в момента абсолютно същото. Днес ми се обадиха, че имам задължение за февруари 2007 и по същия начин ми казаха, че щом не си пазя заявлението за отказ от услугата, не могат да направят нищо. Мисля в понеделник да подам сигнал в Агенция за защита на потребителите. Исках да ви попитам вие подадохте ли сигнал и какво стана по-нататък?”

За да няма още ощетени неправомерно потребители, ще разкажа каква е развръзката до тук.

Най-важното е, че ако получите подобно обаждане не трябва да взимате под внимание нито заплахите, нито опитите да Ви убедят, че ако нямате документ нищо не можете да докажете и при всички случаи трябва да платите назованата цифра. Това е само манипулация, целяща да ви сплаши и в паниката си, вместо да потърсите правата си да платите колкото се може по-бързо. Като получите подобно обаждане трябва ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА СРЕЩУ НЕПРАВОМЕРНО НАЧИСЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ОФИС НА ФИРМА BLIZOO. Малко след изтичането на посоченият срок за разглеждане на жалбите, получих отговор от фирмата. В него просто, кратко и ясно се казва, че след постъпване на жалбата ми, от компанията са направили проверка по случая и в следствие на нея задълженията ми са анулирани.

„СУПЕР”

Това си казах след като го прочетох. След това си зададох въпроса, а на база на какво са анулирани? От къде всъщност са се появили първоначално? Дали са били прекратени по давност, защото според чл. 111 от ЗЗД: ако са минали 3 години от последната издадена фактура, то задължението се погасява. Това означава, че всъщност аз съм се водил като нелоялен клиент, който се е укривал и не си е плащал. Аз обаче съвсем съвестно съм си заплатил задълженията и съм приключил взаимоотношенията си с конкретната фирма. Може също така, задължението да е на база конкретна грешка от страна на техни служители и аз да не съм бил никога по никакъв начин виновен за случая. Това обаче не бе посочено в отговора. Нека все пак да отбележа, че фирма Blizoo е разгледала и отговорила на жалбата ми, а не е замълчала, както често практикуват други фирми.

Същата вечер след като отворих плика с отговора на жалбата ми от Blizoo, получих и отговор от Комисията за защита на потребителите. Тяхното становище меко казано ме накара да се замисля, дали няма правописна грешка в името й и то да се изписва по следния начин: Комисия за защита ОТ потребителите.

Моят коментар

"Съгласно Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД, т. 15.14.: „Близу има право да предоставя на лицата, упълномощени да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по реда на т. 15.13. от настоящите Общи условия, лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по чл. 248, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните съобщения единствено за целите на събиране на вземанията и при поемане на задължение за неразгласяване на личните данни от страна на упълномощеното лице.”

Моят въпросен договор, според който се появяват задълженията ми, за които е подадена жалбата, не е сключен с настоящата фирма Blizoo, а с фирма Кейбълтел. Въпреки, че фирма Blizoo е приемник на фирма Кейбълтел, след като решението е взето на база настоящите общи условя, то това би следвало те да бъдат запазени същите, каквито са били към момента на сключван на договора ми. От документа не става ясно дали това е отчетено при проверката на КЗП, защото аз не съм уведомяван за промени по Общите условия, а като потребител (който се води на отчет в тяхната система и му се появяват задължения) имам правото, а те имат задължението според ЗЗП Чл. 161в. ал. (2) да ме уведомят за всяка промяна.

„Всяка промяна на предоставената информация, извършена в съответствие с ал. 1, се съобщава на потребителя на хартиен или на друг леснодостъпен за него траен носител преди сключването на договора и се посочва изрично в договора.”


"Във връзка с жалбата Ви е предоставена информация от кабелния оператор. Близу посочва, че е допусната софтуерна грешка и Ви е начислена сума в размер на 84.07 лв. Към момента са предприети съответните действия и сумата е изчистена като задължение от Вас, каквото е и искането Ви."

Добре, вече знам как са се появили задълженията ми към конкретната фирма. Е да, не от нея самата, а от контролният орган, който съм сезирал (ако не го бях направил нямаше и да разбера в крайна сметка). Интересно след като всичко е софтуерна грешка, защо фирма, с която съм прекратил всякакви взаимоотношения, пази личните ми данни все още в системите си?

Запитването към мен, което цитирах по-горе, е от писмо на потърпевш потребител, което получих още на следващият ден след двата отговора (на фирма Blizoo и КЗП). Така в мен възникна въпросът, КЗП проверила ли е дали този софтуерен проблем е възникнал само в моят случай или са засегнати и други потребители от него? Както сами можете да се убедите и в коментарите под първата публикация, не съм единственият със същият проблем. Ако не е проверено, това означава, че може да има голям брой потърпевши от този проблем потребители, които да бъдат заблудени или стреснати от фирмата за събиране на вземанията наета от Blizoo и да платят конкретните им написани неправомерно суми. Реално чрез подобни софтуерни грешки конкретната фирма реализира незаконна печалба – Вие как мислите, не е ли така?

Тази дейност не е ли нарушение на правата на потребителите според закона?

"КЗП в качеството й на държавен контролен орган има вменени правомощия и оказва съдействие за решаването на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги и неравноправни клаузи в договори, сключвани с потребители.Редно е да допълним също, че прекратяването, изменението, цялостното или частичното неизпълнение на договорните задължения не е въздигнато от Закона като административно нарушение, поради което същият изключва налагането на санкция. КЗП, в качеството й на административен контролен орган не разполага с правомощия да решава гражданско-правни спорове, задължавайки виновната страна да извърши някакви действия и/или да заплати неустойка или обезщетение на изправната страна. Такива правомощия са вменени единствено и само на съдебната институция."

Тук коментарите и изводите оставям на самите читатели, защото моите най-вероятно ще излязат от рамките на добрият тон. Ще кажа само, че един от начините, по които Комисията за защита на потребителите може да се задейства е да се самосезира. При положение, че потребител е пострадал от конкретна софтуерна грешка е редно, за да бъдат защитени правата на потребителите като цяло, КЗП да провери дали други потребители не са станали жертва на същият софтуерен проблем. Явно има. Все пак ако се разчита всеки, да се оплаче на комисията и тя да стартира отделна процедура за всеки, може да се окаже, че комисията ще бъде блокирана от жалби на потребители, а всъщност може просто да направи една единствена проверка.

Явно според КЗП обажданията и отправянето на закани по телефона, не може да се класифицира като нелоялна търговска практика. Така ако фирмата успее да ви стресне и да си платите, измисленият софтуерен дълг, всичко ще бъде законно. Интересно, а тези, които вече са си платили по тази схема и нямат информация защо се е получило така, дали ще получат парите си обратно и как ще разберат дали са станали жертва или не?

Ако прегледате решениято на КЗП ще забележите, че представителите на най-спорният от гледна точка на монополни структури сектор – телекомуникации, имат всяка година поне по няколко наложени нарушения за нелоялни търговски практики, натиск върху потребителите и т.н. Регулярното повтаряне на нарушение на правата на потребителите обаче явно не представлява проблем за никого освен за … самите потребители, но какво от това? Финансовите санкции обаче явно не се считат като рационална мярка, с която да бъде оказван натиск от контролните органи върху фирмите да спазват правата на потребителите.

Отправил съм конкретните запитвания по решението на КЗП до самият орган и очаквам отговорите им. Очаквайте продължение и при получаване на отговорът на Комисията за защита на личните данни.

66 коментара:

 1. Борбата за нормални пазарни отношения е неравна. Държавата определено не е на страната на потребителите: http://mapto-on.blogspot.com/2011/06/blog-post_17.html

  ОтговорИзтриване
 2. Анонимен21 юни 2011 г., 7:11

  Благодаря Ви за споделения опит.

  ОтговорИзтриване
 3. аз също имах подобен проблем, но с глобул. живея в чужбина. преди да замина дадох картата си на баща ми, за да плаща сметката - абонаментната такса само, тъй като договора ми приключваше след няколко месеца. баща ми не е ползвал картата, тъй като си има служебен телефон. каза че е платил всички сметки и е закрил сметката, когато договора е изтекъл. все пак получих писмо от компания събираща дългове, че ако не платя висяща сметка от преди две и повече години-не се споменава сумата, ще ме съдят. на адреса в момента живее баща ми и прочитайки писмото, той изпадна в паника защото не пази нито касовите бележки нито нищо (нормално според мен) и веднага се обадил на дадения номер, но отказали да му дадат информация. аз се обадих на дадения телефон от чужбина и един много груб г-н ми се сопна, че не го интересува къде живея и незнае за кой месец била сметката - да съм си ги следяла и да съм си плащала! беше много странна ситуация, но тъй като успяха да сплашат баща ми, той отиде и плати 20-те въпросни лева, за да приключи историята... как може да закрият сметката ми, ако съм дължала пари...как може да плашат баща ми, че ще ме съдят е пращат в затвора...какво стана с невинен до доказване на противното?!...

  ОтговорИзтриване
 4. И на мен ми се случи

  ОтговорИзтриване
 5. ..и ние имахме същия проблем! Само че ние за 2 месеца им дължахме пари за кабелната телевизия.

  ОтговорИзтриване
 6. Анонимен29 юни 2011 г., 3:03

  Първо да кажа, че съм юрист, не прочетох цялата статия, но принципно - този вид задължения са периодични, периодичните задължения се погасяват с изтичането на 3г. от момента, когато задължението е станало изискуемо и ликвидно /това ще рече - от момента, когато е установено по размер и основание и е настъпил падежа му/. В този смисъл можете да им кажете на тия хубавци от близу-ли-от-далече-ли да пият една студена вода и да Ви звънят по телефона, защото ще им заведете дело за нанесени неимуществени вреди /примерно/...а иначе жалбите ще помогнат, но след доста време ще се произнесат...та искам да Ви кажа да не Ви пука и спокойно, буквално нищо не могат да направят, ако Вие не платите доброволно...дело в съда ще загубят на 100% Ви го гарантирам...единственият начин да ги вземат тия пари /независимо дали грешката е тяхна или Ваша/ е Вие да се хванете на заплахите им и да платите...Успех!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. zdraveite..uvajaemi gospodine.procetoh vashijat komentar i razbiram ce ste iurist-az imam jestok problem sas kolektorska firma.ot 4 godini-prosto me smazvat finansovo i psihiceski..molja vi az sam v cujbina vav momenta..ako e vazmojno da mi izpratite e-mail na koto nakratko da opisha mojat slucai-i vi molija za njakakav savet.,kakvo i kak da predpriema.shte vi bada bezkraino blagodaren.mojat e-mail e pepino1@abv.bg
   S uvajenie PETAR

   Изтриване
 7. Анонимен4 юли 2011 г., 7:05

  Ама защо не се обръщате и към асоциацията за защита на потребителите? дайте сигнал за проблемите си с Близуу и там. Все пак тази организация е създадена именно за това - да ни защитава от некоректни фирми като тази! Ако всеки, който е недоволен, подаде жалба, то на тези хетреци ще им се стъжни.

  ОтговорИзтриване
 8. Здравейте, не съм се обръщал към Асоциацията за защита на потребителите, защото реших първо да подам жалба до държавните институции, чиято работа е да следят за спазването на моите права като потребител и аз като данъкоплатец им плащам заплатата. За съжаление месец и половина вече нямам отговор по жалбата си от Комисията за защита на личните данни. Жалка картинка. Оказва се, че и КЗК също ги гони http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/04/1117681_kzk_proveriava_blizoo_za_zablujdavashta_reklama/

  ОтговорИзтриване
 9. Анонимен5 юли 2011 г., 0:50

  Колкото повече хора се престрашат да покажат недоволството си, чрез подаване на жалби към правителствени и неправителствени организации, толкова шансът Близуу да си понесе последствията е по-голям! Проблемът на нас, българите, е че мълчим. А често и ни мързи да "говорим". А и4 не всички доставчици на тези услуги са като Близуу. Има и читави. Аз от опит през годините смених няколко. Сега съм на НЕТ 1 и хората имат европейско обслужване - любезни са, когато съм се обадил, а качеството на ТВ и Интернет наистина е много добро. Така че има и светлина в тунела!

  ОтговорИзтриване
 10. Анонимен26 юли 2011 г., 7:29

  А от коя институция ти се обадиха??? пиши ми на mirkoni@abv.bg

  ОтговорИзтриване
 11. pri men situaciata e podobna. iznudvat me s nesa6estvuva6t dogovor.podadoh jalba v ofisa na blizuuuu i 4akam tvurdo sym re6en da gi sydia za fal6ifikacia samo da mi ispratqt dogovora.

  ОтговорИзтриване
 12. А дали пазиш копие от жалбата си до Близу и дали би я постнал някъде, или да ми я пратиш на iosko_2@abv.bg. мерси предварително.
  само да уточня че ми е необходима не от мързел да я напиша, а поради липса на дар слово.
  а и ми е интересно дали има вариант на две жалби с еднакво съдържание да дадат различни отговори :)

  ОтговорИзтриване
 13. Имам същият проблем с BLIZOO,като Вас и съм потресена от некоректността им!!!Преди повече от две години съм ползвала КейбълТел и съм прекртила отношенията си с тях и в един момент имам задължения към BLIZOO-90лв.Сега пиша жалба и съм ужасена!!!Това е гнусно и подло!Възмутена съм от всичките им безобразия!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
 14. Благодаря Ви,г-н Христов,за изнесената информация!Мой близък имаше наскоро обаждане за задължение от февруари 2007г.и беше доста притеснен.Тръгна по вашия път без КЗП И СЕГА ОЧАКВА ОТГОВОР.Ще го посъветвам да използва изцяло вашият опит!

  ОтговорИзтриване
 15. Близу са гнусни изроди.
  Аз лично съм си патил от тях.

  Бяхайте далече от тази шайка.

  Има достатъчно фирми за телевизия и интернет:

  Булсатком , Мегалан и др.

  Не се връзвайте на офертите на близу. Ще съжалявате.

  ОтговорИзтриване
 16. Имам същия проблем с Близу. За момента реших да не обръщам внимание на СМС-ите, с надеждата или на тях да им омръзне, или аз да се сетя на коя точно от фирмите предшественици съм бил клиент - Кейбъл тел, Евротур-сат или Евроком. По различно време, но и с трите съм имал вземане - даване ..... А сега де!!!!

  ОтговорИзтриване
 17. Пусни жалба и ще ти върнат отговор, че това е софтуерен проблем и ще ти изчистят задълженията. Явно това им е схемата, който се стресне и плати плати, който пусне жалба пусне. Възползват се от това, че комисията за защита на потребителите работи на парче. Ако пуснеш жалба и до КЗП те ще се свържат с Близу и ще ги попитат за случая, Близу ще им кажат, че е софтуерна грешка и ще ти изчистят задълженията. Обаче КЗП не задава въпроса дали има и други пострадали от тази грешка. Това можело да стане само ако бъдат съдени, а КЗП не било съд. Тук е продължението на историята. http://economistbg.blogspot.com/2011/05/blizoo.html

  ОтговорИзтриване
 18. Абсолютно същата ситуация. Преди няколко месеца ми се обади някаква жена от скрит номер и ми разясни, че им дължа 60 лв. Обясних им, че нямам абсолютно никакво намерение да плащам каквото и да било за услуга, която не съм ползвал.
  Таман си мислех, че историята е приключила и днес отново тактично ми напомниха с едно SMSче от ЕОС Матрикс. Естествено нямам документ за прекратяване на услугата, дори не помня кога точно беше, може би пак през 2007. Не помня дори с коя точно фирма ми беше договора, с Кейбълтел, Евроком или ЕвротурСат. Помня единствено, че причината да се махна беше че махнаха Диемите от пакета си, тъй като не искаха да им плащат лиценза. Сега ще пиша жалби и ще разследвам ;) Мерси за подробното инфо!

  ОтговорИзтриване
 19. Абсолютно същата схема. Имах проблеми с тях и фирмата им за събиране на задължения още преди 3-4 години, когато се наричаха Евроком-Пловдив. За съжаление тогава платих "задълженията" тъй като бяха за минал период и не пазех никакви бележки. Странното е че след това продължиха да ми звънят през 3-4 месеца и да си искат отново "задълженията", които вече бях платил!
  Преди 2 години се появи близу, реших че собствениците са вече нови и няма да има такива проблеми. Сключих договор, но през пробният период от 3 дни нямах нито цифрова телевизия нито интернет, затова го прекратих, върнах си техниката и си взех договора за прекратяване. Няколко месеца след това започна пак старата схема - обаждания от ЕОС Матрикс - "Платете си задълженията". Странното е че като отидох в офиса на Близу ми казаха че нямам никакви задължения към тях и не знаели защо ми се обаждат от ЕОС Матрикс... Обещаха повече да не получавам никакви обаждания от ЕОС Матрикс, но за съжаление днес получих второто подобно за последните 6 месеца. Този път от близу ми обясниха че съм имал начислени наказателни такси за целия период от анулирането на договора ми до момента?!? За пореден път казаха че било грешка и обажданията от ЕОС Матрикс ще спрат, но искрено се съмявам да стане така.
  Според мен Близу имат шапка в част от институциите и бутат рушвети където е нужно: http://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=327
  От господари на ефира също силно се съмнявам да направят репортаж поради същите причини :)

  ОтговорИзтриване
 20. Eвгения Петрова21 октомври 2011 г., 13:31

  Аз нямам проблеми с Близу, но с Комисията за защита на потребителите (КЗК) вече четвърта година водя безплодна кореспонденция по друг повод и сега подготвям писмо до националния омбудсман г-н Пенчев с предложение тази комисия да бъде закрита. Единственото, което тя прави, е да разпраща писма, които са неадекватни или с които никой не се съобразява. Излишно е, г-н Христов, да чакате отговора от КЗК, освен ако не искате да го приложите към оплакване до омбудсмана, който би трябвало да съумява да накара държавните институции да си вършат работата, за която им плащаме.

  ОтговорИзтриване
 21. Така както ви чета, все едно, че става въпрос за мене. Същата схема. Стари задължения, телефонни обаждания и прочие!
  Аз обаче съвсем сочно ги сиктирдосвам и явно това им действа особено оздравително.
  И един съвет.
  Не вдигайте телефона си на скрити номера!
  Това винаги ги изнервя.

  ОтговорИзтриване
 22. Същият проблем с Близуу, но на мойта жалба към Близуу отговориха , че трябва да прочета договора, аз нямам договор с тях, а с вече несъществуващия Кейбълтел. Договорът ми е от 2009 г. при което аз подадох малба за прекратяване /така ми каза техен служител , че трябва да направя/ и сега след 2 г. ми търсят 103 лв. Постоянно получавам СМС от ЕОС отделно ми звънят и ми вдигат скандала и просто незнам как да постъпя.

  ОтговорИзтриване
 23. При мен проблема е същия, дължала см на Близу 105 лв.SMS и заплахи продължават.Добре де, след като сме си прекратили договорите как се случва така, че дължа пари на новия собственик. Не ми е ясно как дължа пари на Близу и за какво ги дължа, при условие, че си спомням, че преди 5 год., ако не си заплатиш кабелната з 1 месец веднага ти я спираха!

  ОтговорИзтриване
 24. Ами оказва се, че когато прекратите договора си той всъщност продължава да действа, докато не дойдат да ви изключат от фирмата. Това е най-честата заблуда за потребителите. Друг начин е като Вие имате договор и се отказвате, но всъщност никой не ви казва, че до края на договора не може да се откажете и така продължават да Ви се трупат сметки. Друг проблем е, че персоналът на кабелната телевизия не е добре обучен и има голямо текучество. Така вие казвате, че искате да се откжете, а те Ви казват: Добре. И така приключва. Ако попитате за бележки, Ви казват, че няма нужда от такива. След 4-5 години като Ви се обадят вече нямате доказателства. Хората вече не работят там отдавна и така. Към парите, които Ви дължат се слагат и лихвите за този период. Накрая Вие се оказва, че нямате избор, а 100 лв. къде не сте ги дали и вместо да ходите по мъките и да се опитвате да докажете невинността си без доказателства, се огъвате и ги плащате. АКо все пак вдигнете много шум като мен, просто казват: СЪжаляваме грешка в системата и точка. Схемата няма пробиване. Иначе нямаше толкова много хора да се сблъскваме с един и същи проблем.

  ОтговорИзтриване
 25. И на мен ми зжъняха миналата година по едно време за някви задължение към cabletel май беше, от 2008 някаде, дори не помня на кой доставчик съм бил, и както и да е, изтекло е по давност вече това задължение и не мисля да се занимавам с тях. Искам обаче да ОТБЕЛЕЖА КАК ВСЕ ПО 80лв ИСКАТ, 80, 82 все около 80-те се въртят, и на мен 80 ми искаха, това не е ли странно. Попаднах на този блог понеже преди малко някакъв смс получих от някакъв номер 1990 на който или самия текст на смса е бил "Съобшението не може да бъде показано" или е смса е някакъв извратен мултимедиен или незнам си къв там смс който моя смотан телефон неможе да го отвори. И се чудя дали няма да ми звъннат след време да ми кажат "ама ние ви информирахме чрез смс..." за... нещо си, и ходи разправяй че телефона ти не може да прочете тоя смс. Чудя се това понеже се разправях с една друга фирма наскоро, Кредитреформ които уж ме били уведомили с писмо за някакви задължения, а такова писмо никога не е пристигало при мен ама отново ходи обяснявай. По въпроса с кредирреформ то е съвсем друга темата сама по себе си дълга и широка ама там се приключиха нещата вече, там наистина си дължах пари и си ги платих когато проимах такива.

  ОтговорИзтриване
 26. Аз се отказах през октомври 2010 от тези мошеници и досега периодично ми се обаждат, че дължа 85 лева. Даже някаква фирма за вземания ми се обажда да ме заплашва. Докато не се организираме да ги разкатаем, ще тероризират хората поединично.

  ОтговорИзтриване
 27. През април ,когата ДНСК им отряза незаконно протегнатите кабели/ на евроком /по стени и дървета през цяла София ,ни държаха 20 дни без телевизия . При оплакване никой не ни даде обяснение ,после една вечер ни известиха с автоматично съобщение ,че няма да могат да ни отговарят на позвъняванията . След като вързаха мрежата отнаво за дърветата, решиха ,че всичко е наред и ние не сме забелязали липсата на сигнал през тези 20 дни.Качестото стана потресающо,а таксите ни бяха начислени на 1-во число на месеца /незаконно е плащане на услугата преди да е доставена/До ден днешен те си теглят кабели без проекти ,без съгласуване с БТК ,без разрешение за строеж,предоставят услугите си без да са приети от ДНСК и никоя сила не може да ги спре .Нивото на сигнала им до абоната е 5-10 dB под нормата ,но никой не ги проверява и от тях по -велики няма .На всичко отгоре някой от тях успяха да сключат договори с мобилните оператори и те ни лъжат че ни доставят супер интернет и супер телевизии.

  ОтговорИзтриване
 28. Мамка ви blizoo,прекратих си договора по всички избоени изисквания-един месец преди това ги предизвестих писмено с изходящ номер на молбата и попълних формуляри за спиране на услугите им след един месец.Сега след година и половина ми се обаждат от някаква финансова фирма ЕОС и ми казват,че дължа 151 лв-за прекратяване на срочен договор неустойки.За какво да плащам неустойки ?Не ми е доставена услуга(то ако беше качествена нямаше да прекратявам договора),а така е писано в договора,постъпих коректно с тях.Те не продават качествена услуга,а и не можеш да се разделиш с тях.Моля ви пишете ми дали има други такива случаи и как са се разрешили.

  ОтговорИзтриване
 29. i az imam problem s blizoo
  podpisan dogovor za 2 godini i polzvah 3 meseza i sled tova se premestih da giveeia v drug kvartal,no te ne mogaha da me osigoriat s sa6tata promozia t.e za 25 lv./ kabelna, internet i doma6en tel. a sega iakat 545 lv
  kakvo da pravia neznam pomognete mi

  ОтговорИзтриване
 30. Здравейте,казвам се Наталия и имам голям проблем с blizoo.Ситуацията е следната миналата година март месец ми запалиха тел. да си преподпиша договора.Добре преподписах го,но юни месец се приместих да живея в чужбина.Преди това обаче най-добросавестно им се обадих и обясних,че заминавам и няма да ползвам техните услуги.И започна ходене по маките прехжарляха ме от човек на човек ,от офис на офис един кзва мойе да се прекрати друг казва не мойе да се прекрати този договор.Навартях не знам колко тел.и накрая се оказа че понеже договора ми бил нов той нямал такава клауза за прекратяване за 3 месеца например/стария договор я имаше/.И така молих се аз две седмици,никой не ми обарна внимание и аз заминах.Тази година преди две седмици ми звани една госпожа и иска да и варна модема,викам добре няма проблем.Отиват да го носят те не го искат защото сам имала задалжения.А ако не го варна щтяла тая дама да ме дава на съд и ме заплашва по тел.Кажете как да платя нещо което не сам ползвала на тия малоумници.И не знам как изобшто да постапя.

  ОтговорИзтриване
 31. Аз не съм тук за да се оплаквам от Близу въпреки, че съм чувал както добри така и лоши неща за тях (лоши повече), тук съм за да ви споделя моят опит с „кабеларките“. От близо 4-5 години съм на една малка фирма ( само в София), вярно е и те от време на време имат проблеми, НО винаги имат решение и не ги чакаш по 1-2 седмици ( аз лично съм чакал най-много 1-2 часа) за да ти оправят проблема, може би това се дължи на факта, че е малка фирма с малко потребители, но въпреки това винаги помагат. Пакетната цена им е 25 лева (Кабелна + Цифрова + Интернет), качеството на услугата е доста добро бих казал, цената е за целия период на договора ( а не като някой „тарикати“ 4лв./мес и след 2 месеца 40лв./мес за оставащият период който е не малък). Та на въпроса, фирмата се казва Симар има я само в някой квартали, но си заслужава да ги „пробвате“.

  Поздрави Иван.

  ОтговорИзтриване
 32. Здравейте,
  Казвам се Веско
  Историята е следната ,преди около година прекратих договора си с близу съгласно общите условия с едномесечно предизвестие ,преди около месец получих есемес от фирма за вземания че дължа 60 лева обадих се по телефона на близу и казаха че не съм си платил за две вноски, отидох в най близкия офис подадох жалба ,след това отидох в комисия за защита на потребителите и там подадох жалба, сега чакам отговор,като от фирмата за вземания 3-4 пъти ми взънят и като вдигна веднага затварят днес пак звъняха и този път някаква госпожа ме убеждаваше че имам да плащам и че ще заведат дело питах я защо ми звънят и като вдигна затварят естественно веднага отрече,до 10 май трябва да имам отговори и от близу и от комисията за защита на потлебитела -ако спазят срока за отговор който е един месец.Ще чакам отговор .

  Поздрави Веско

  ОтговорИзтриване
 33. Най-вероятно може да се забавят, с около седмица. Според мен като си подал в КЗП жалба те ще се свържат с Близу и ще попитат за случая. От там ще им кажат, че е било софтуерна грешка и ще ти пратят становище, че ти се извиняват. Според мен така действат. Ако им се обадят от контролна институция го представят като грешка и се извиняват. Ако обаче подадеш жалба само до тях ти казват, че грешката е при теб. Пиши пак, за да кажеш какво се е случило.

  П.П.
  Благодаря на всички, които споделят опита си тук. Реално се оказва, че ако сами не комуникираме по между си и не споделяме, няма кой друг да ни защити правата. КЗП явно не може да се справи да ни защити от крадци и нарушаващи безочливо законите и добрите практики фирми.

  ОтговорИзтриване
 34. Обезателно ще пиша как са се развили нещата при мен

  Поздрави Веско

  ОтговорИзтриване
 35. Здравейте,
  Днес получих отговор от комисията за защита на потребителите -към момента нямам задължения към оператора
  Все още чакам отговор и от близу като има резултат ще пиша

  Поздрави Веско

  ОтговорИзтриване
 36. Привет
  Макар и със закъснение вчера получих отговор и от Близу -че към днешна дата нямам задължения към тях.Благодаря на Христо Христов че сподели неговите неволи с Близу и развръзката,начина е да подавате жалби ,да звъните и да се карате по телефона с тях -няма смисъл от собствен опит го казвам.
  Успех на всички.

  Поздрави Веско

  ОтговорИзтриване
 37. тия се егати нахалниците - ще им платя на кукуво лято

  ОтговорИзтриване
 38. Здравейте,аз съм със същият мизерен проблем.От Близу звънят,като луди за някакви мои задълженя към "Евроком Кейбъл",за кито ваобще неподозирах.Въпросът към вас ми е ВИЕ разполагахтели с договорът към "Кейбъл Тел" или "Евроком" преди да пуснете Жалби в Близу и в Комисията за защита на потребителите? Защото аз го нямям от години можеби.. Благодаря

  ОтговорИзтриване
 39. Здравейте, аз също не разполагах с договора. Все пак бяха минали 4-5 години без никой да ме е потърсил. По закон давността на задълженията е 5 години. Така че ако са минали нямат изобщо никакво законово право да изискват нищо от Вас. Моето подозрение, което изразих в предходните коментари е, че искат пари на базата ако мине номера и някой се стресне и излъже да плати. Пишете смело до комисията. По-горе също имаше един човек, който пак като подаде жалба до комисията и се оказа, че пак било софтуерна грешка. Не знам до кога ще продължава тази малоумна схема и КЗП ще продължава да бездейства. Пишете и след това споделете какво Ви е отговорила.

  ОтговорИзтриване
 40. Здравеите,и аз съм от проблемните,глупавото е че от ЕОС даже не могат да ми кажат,каде в Бургас----влизките имат работещ офис ха ха ха.Ицо вапрос не промениха ли давността на 3 години?Благодаря ти предварително!

  ОтговорИзтриване
 41. Те са две давности всъщност една е до 5 години, а другата е до 3 за договори с регулярни плащания по тях. И аз си мисля, че тези на Близуу трябва да спадат към тях.

  ОтговорИзтриване
 42. Тук някой по-горе похвали Нет 1, че били много коректни и европейци. Същите са като Близу!
  Оказа се, че имам подписан договор за 1 година с тях(какъвто нямам!) и след тази година ми се обаждат от някаква фирма и ме заплашват, че им дължа 275 лв?!? И тормозът продължава всеки ден. Нали след като не си платиш 1 месец те престават да ти предоставят услугата - за какви 12 месеца претендират изобщо. Защо държавата стои настрани и гледа? Какво мога да направя в случая?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен10 октомври 2012, 06:58

   Тук някой по-горе похвали Нет 1, че били много коректни и европейци. Същите са като Близу!
   Оказа се, че имам подписан договор за 1 година с тях(какъвто нямам!) и след тази година ми се обаждат от някаква фирма и ме заплашват, че им дължа 275 лв?!? И тормозът продължава всеки ден. Нали след като не си платиш 1 месец те престават да ти предоставят услугата - за какви 12 месеца претендират изобщо. Защо държавата стои настрани и гледа? Какво мога да направя в случая?--Ако прочетеш цялата тема ще разбереш какво да правиш

   Изтриване
 43. Здравейте.След всичко ,което прочетох във форума,не разбрах на някой да са му върнали пари и се отчаях тотално.След много проблеми и похабени нерви,достигнахме до заветното предизвестие за прекратяване на договора.Одисеята ми е подобна на представените тук.Подадохме предизвестие през октомври да прекратяване на договора.Тъй като договорът е на името на съпруга ми и е обвързан с банка за директно инкасиране на месечната такса от сметката му,тия нагли душици са изтеглили от сметката му 156 лева три дни преди изтичане на предизвестието.Той е отишъл да върне устройството два дни преди срока на каса и служителката учудена и с недоумение му казва,че са му удържали посочената сума за не върнато устройство.Започнаха пак едни нескончаеми телефонни разговори.Трябваше всеки път да обяснявам на различни оператори за проблема и всеки казваше ,че ще провери какво са записали колегите му,че е станала грешка и ще бъдат върнати.Всеки ден звънях и ме лъжеха,че до 48 часа,после до три дни,после до седмица,че файлът от банката още не е пристигнал и не са видели плащането.Имаха наглостта дори да му искат извлечение от сметката. До този момент вече две седмици нищо.Явно тези живеят и се издържат само от рекет.Няма ли в тази държава някой да им отнеме лиценза и да спрат да рекетират народа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте !
   Аз съм Веско в моя случай пари не са взели предварително
   пишете жалба до комисията за защита на потребителите,жалба до съответния доставчик взел неправомерно надвесена сума ,како доказателство искайте от банката да ви дадат документ за превода на сумата .... Успех

   Изтриване
 44. Здравейте,

  Пред 2 години сме подпсали договор с Близу с желанието да имаме телевизия и интернет от тях. Като трябваше да пуснат услугите дойдоха двама юнаци - "......ъъъъ ма то нямало кабел до тук". След като се разправяха с някой от офиса им се извиниха и казаха, че ще получим обаждане. Освен, че никой не се обади, аз 3 пъти звънях на кол ценътра. Никой така и не върна обаждане от тях и логично се вкючихме към друг оператор.

  Днес пулчаваме обаждане от някаква си агенция, от скрит номер, че дължим 1000лева на Близу. Отидох в пъвия офис и ми казаха, че имаме договор прекратен от тях задарди неплащане и ще трябва да подам жалба и да чакам 30 дни. За цялото това време никой нито се е обадил, нито е пратил бележка, нито има протокол да пускане на услугата, нито някога е ползвано каквото и да било от тях.

  Днес два пъти вдигнах скандал на кол центъра, а от там спокойно ми казват, че до 30 дни колегите щели да разгледат жалбат.

  ТОВА Е ПЪЛНО БЕЗОБРАЗИЕ И ПЛАДНЕЖКИ РЕКЕТ!

  Ако до утре не получа обаждане с разрешение на проблема ще пусна жалби във всички възможни институции!

  ОтговорИзтриване
 45. Здравейте, Ето и моят случай с Близу.......
  Ползвам услугите им от около 5 години, винаги сме били с договор, чийто клаузи са спазвани редовно. В средата на месец ноември получих безумната сметка от 540 лева от тяхна страна. Свързах се с кол центъра за да ми обяснят какво става, при което се оправдаха, че е станала техническа и грешка и щели да оправят нещата. Успяха да ме успокоят, дори ми се обадиха специално да ме уведомят, че нещата са коригирани в системата. Всичко беше добре до вчера, когато получих писмо от фирма за събиране на вземания, че ако в три дневен срок не платя, ще ми бъде запорирана банкова сметка, ще бъде заведено дело срещу мен и пр. Отново звънях в Близу, отново ми казаха, че в системата грешката е коригирана и не знаели защо се било получило така..По никакъв начин не искаха да ме свържат с някои от техните мениджъри, за да са наясно с този доста сериозен проблем. И защо получавам писмо от фирма за събиране на вземания на 13.12.12, което е с дата 11.12.2012 и срок от 3 дни за плащане ? Къде са моите права в този случай и то при условие, че аз на Близу нищо не дължа освен всеки месец таксата си по договор, която е в размер на 32 лева. Защо след като стават технически грешки те подават моите данни от фирма за събиране на вземания и ми дават абсурдни срокове за плащания, плащане на 540 лева в срок от 3 дни ? Това е абсолютен рекет от тяхна страна. Сега продължават да ме уверяват, че проблеми нямало да има, но ако продължават по този начин, може скоро да се озова с призовка или съдебен изпълнител да звънне на вратата и да си вземе каквото си хареса вкъщи... Иска ми се хората да разберат как Близу процедира с лоялните си клиенти, които си плащат сметките всеки месец, дори ми се е случвало да предплащам по 2-3 месеца напред. Пуснах жалба в онлайн вариант до КЗП, както и се свързах с Господари на ефира. Мисля, че ако всеки един от нас разкаже за проблемите си с тях, интересен репортаж ще стане..Надявам се, че по този начин обществото ще съумее да се предпазва по-добре от такива измамници като тях, а съответните органи ще се заемат малко по-сериозно с тази фирма, защото това си е абсолютен рекет..

  ОтговорИзтриване
 46. При тези Гадове клиентът никога не е прав!Чакам с нетърпение да ми свърши договора и да им дам развод!Постоянно проблеми с ТВ и Интернета и ми писна да им звъня,а когато отидох на крак почнаха да ми разправят те какви права имали…Попитах ги :ами аз какви права имам и отсреща…МЪЛЧАНИЕ.Четох пак договора и там само за тяхните права,а клиентът - НЯМА ПРАВА при тях!!!

  ОтговорИзтриване
 47. Аз също попаднах в тази схема :(
  Благодаря ви, че споделихте опита си!

  ОтговорИзтриване
 48. Здравейте,

  И аз попаднах в тази схема. Обаждане от анонимен номер, г-жа Георгиева, фирма ЕОС Матрикс ( http://www.eos-matrix.bg/bg/ ). Някакви (напълно измислени) задължения за 2010 година (около 80 лв), при положение, че договора ми беше изрично прекратен и декодера - върнат (както е редно).

  Христо, нека да оформим стъпки за действие от всеки потърпевш:

  1. Жалба в офис на Близу
  2. Жалба до КЗП.
  3. Жалба в полицията ?
  4. ???

  Може да се напише изричен блог пост за стъпките.

  Успех на всички! Дано накажем мошениците!

  Петър

  ОтговорИзтриване
 49. 1. Жалба в офис на Близу
  2. Жалба до КЗП.
  3. Споделяне в интернет и сред приятели за проблема и неговото решение.

  Тези са достатъчни. В полицията няма какво да направят, тъй като проблемът не е точно от тяхната компетенция.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. gospodin hristov-ceta vashite komentari za rekitiorskite firmi ot koito sasto sam potarpevsh jestoko..pri men sluchjat e sas kolektorite ot Matriks-eod .te prosto me sasipvat finansovo i psihiceski...vav momenta lochoto e ce sam v cujbina ,ne sam v BG da otreagiram atikvatno-mojat reket e ot 4 godini.molija ako jelaete ispratete mi vash e-mail,da vi opisha s njakolko dumi za kakav ujas stava na vapros..i da me posavetvate vav koi forum da napisha mojata istorija za da mogat dosta hora da ja procetat ..mojat e-mail e:pepino1@abv.bg
   s uvajenie-PETAR

   Изтриване
 50. Редно е да се пише на български ,не на шлъокавица
  Петър опиши си историята тук но на български иначе малко хора ще се къорат да прочетат какво си написал и все още за тези който не са разбрали какво да се прави -жалба в офис на съответната фирма ,жалба в комисията за защита на потребителите и споделяне
  поздрави и успех на всички

  ОтговорИзтриване
 51. Здравейте.
  Този месец - 16,05,2013 ми свърши (изтече) договора за година и половина.
  Ето и моята история с този ИЗМАНИК БЛИЗУ.
  преди година и половина си пуснах услугите им. Интернет, ТВ - 80 канала + телефон. Всичко беше добре
  След третия месец каналите започнаха да изчезват и на тяхно място се появява надпис COMING SOON.
  След като отидох в офиса / касата в гр. Габрово и направих запитване защо е това нещо?
  В отговор ми беше предложен пакет с още 20 канала, които мога да добавя към сегашния си пакет канали.
  Но го отказах и отговор не получих никакъв защо каналите са спрени след като си плащам за тях.
  Телевизията - сигнала се влоши след четвъртия месец. Когато ходих да си плащам таксите казвах на служителя им за качеството но само това си остана. никои не дойде да направи нещо.
  Мина една мъчителна година. Интернет/а започна да се губи. След няколко месеца преместих услугите им на друг адрес.
  Там нещата се оправиха но само за 1 седмица. И пак всичко започна по старо му.
  Пак каналите които са ми писани в пакета бяха с надписа COMING SOON. на 10 - 15 канала звука бръмчеше
  Това за мен е КРАЖБА на потребителите.
  Изтърпях дните до края на договора и отидох да върна модема - един голям с размерите на старите видео плеъри.
  Там служителя ми каза, че трябвало да си пусна предизвестие преди един месец да ми изтече (свърши) договора и тогава съм могъл да прекратя нещата с наглата фирма БЛИЗУ. Но това за мен
  също е нагла кражба, която те задължава да плащаш още един месец такса.
  И тук се питам как така като ти свърши (изтече) договора автоматично се подновява на безсрочен без да съм подписал никакъв документ. ?
  Нали имаше такова решение от КЗП че без съгласието на абоната, потребителя оператора няма право да подновява договор или да създава нов.
  Това е пълна простотия и нагла кражба от страна на БЛИЗУ.
  Кажете какво да правя ?

  ОтговорИзтриване
 52. Здравейте,
  и мен Близу се опитват да ме хлъзнат по същата схема. Твърдят, че дължа 60лв. за два месеца, при положение, че не съм техен абонат вече 2 години. Подадох жалба и получих отговор от тях, че жалбата ми не е приета, тъй като нямало подадена молба за прекратяване на договора. Честно казано вече не си спомням дали писах такава молба, документи разбира се не пазя вече, за мен отдавна нещата с тази фирма са приключили, или поне така си мислих аз! Помня че отидох да прекратя договора и ми казаха, че трябва да подам 30 дневно предизвестие, което логично би трябвало да е същата тази молба за която говорят и съответно да заплатя още една такса. След това дойдоха техници, разкачиха всичко и дори си взеха кабелите. Върнах им устройството и ги забравих.
  Отговор кои са тези два месеца и защо са точно два така и не получих.
  Сега имам 15 дневен срок в който мога отново да подам жалба, опровержение на техния отговор. Смятам да подам жалба и в КЗП. Със сигурност няма да се откажа, може 60лв. да не са много, но защо пък да им ги давам.
  Ако има някой друг на който също не са му приели жалбата, моля да сподели опит.

  ОтговорИзтриване
 53. Преди 8 години дойдоха от фирма Монт 7 и ни пуснаха кабелна телевизия. Договор никога и с никого не е сключван. Заплатихме си 12 лв. за да започнем да гледаме измислената им телевизия и то защото можем да гледаме на повече от 1 телевизор. В същото време имах сателитна телевизия с която гледах само свободни програми и имах възможност да сключа договор с Булсатком но за 1 телевизор, което не ме устройваше. След няколко години Близу купи Монт 7 и нещата си продължиха по старому, качеството на сигнала бе НЕзадоволително. Много писма и забележки съм пращал от сайта на Близу за да си оправят сигнала. Един ден останах без програми, когато в големия град ги погнаха да махат кабелите над земята и нямаха възможност да дойдат да отремонтират изгорял усилвател по трасето. По същото време аз вече имах и сателитна телевизия от Булсатком, като резервен вариант. Не издържах и РЕШИХ: изпратих им писмо от техния сайт с което ги уведомих, че прекратявам всякакви отношения с тях и ги УВОЛНЯВАМ. Предупредени бяха, че стоката, която аз не получих няма да им бъде заплатена. След дни вече имах и договор с Виваком, която допълваше и ми гарантираше винаги ползване на телевизия, независимо от Булсатком. Точно след 1 година аз получих писмо и обаждане по телефона от “CREDITEXPRESS ……” да си заплатя за 3 месеца таксата.
  Тука идва интересното. Аз съм от хората, които винаги отговарят на всякакви обаждания. На отсрещната страна стоят хора, който са като нас и понякога изпълняват каквото им се каже от по горе стоящите. Защо да не си поприказвам с непознати, може и късмет да имам с някоя дама.
  Драснах няколко писъмца до събирача на кредити, пратих им и малко нагледен материал за некоректността на поръчителя си. Помолих ги НИКОГА ВЕЧЕ ДА НЕ МЕ БЕЗПОКОЯТ, защото никога и с никого не съм подписвал договор за каквато и да е кабелна УСЛУГА.
  За сега никой не ме търси и не ме безпокой, това ме дразни. Никой не ме …….?..... за червива слива.
  КАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЩЕ КАЖА, ЧЕ ТАЗИ ФИРМ близу Е НЕКОРЕКТНА И ИЗМАМНИЧЕСКА.
  Тя цели да печели чрез измама и некоректно отношение, към тези, които я финансират (ние потребителите).
  НЯМА ДА ПЛАТЯ НА НИКОГО НИЩО И С НЕТЪРПЕНИЕ ЩЕ ЧАКАМ ДА ВИДЯ ДО КЪДЕ ЩЕ СТИГНАТ НЕЩАТА.
  Има ли осъден до сега да заплати и дали е платено, това ме интересува.

  ОтговорИзтриване
 54. Каква е разликата между фирма БЛИЗУ и всички останали?

  При фирма БЛИЗУ не ползваш а те търсят да си платиш, а при всички други ако не си платиш не ползваш.

  Има до някъде съвпадение.

  ОтговорИзтриване
 55. Някой чувал ли е да се стигне до съд за задължение към Blizoo? Не толкова лесно да им се издаде съдебен изпълнителен лист за запор на сметки и доходи,от които те да си удържат 20-30 лв.Само заплахи и психически тормоз-това са те, на нас рекетираните и тероризирани потребители кои ще ни компенсира тези нерви?KЗС на мен ми отговори,че не взима страна.Не им обръщайте внимание и чакайте да мине срока на отпадане на задълженията по давност-с тях говорим на различни езици.

  ОтговорИзтриване
 56. Определено съм съгласен напълно, че Blizoo са измамници и упражняват рекет над бившите си клиенти.
  Моят случай е следният. 2011 година прекратих договора си с тях с предизвестие и молба, като съвестен клиент. За месеца, който следваше изключването, платената фактура е за целият месец (нищо, че ме изключиха на 25 октомври). След като вече е прекратена услугата и договора, аз си мислех че съм приключил с тях. Да, ама не....На следващият месец ноември на датата за фактуриране (към 6-7-ми) излиза нова фактура за 26лв.
  Отивам в Офиса (в Плевен) и ги питам, как така след като е прекратен договора с предизвестие и вече не съм техен клиент ми издават нова фактура за прекратена и несъществуваща услуга. Те ми отговориха, че не можели нищо да направят и да се обадя в кол центъра (София). Обаждам се съответно, и от там ми обясниха, че е станала грешка и ако съм платил фактурата те ще ми върнат парите. Казах им че не съм я платил по логични причини - прекратен е договора и не ползвам услугата. Те ме увериха че ще оправят проблема и да нямам грижи. Аз се успокоих че всичко е ок.
  Но, не! Тази година 2013 (август месец) ми звънят от Blizoo и ми казват че дължа 26лв. Започвам аз обяснения на целят случай, че от октомври 2011 не ползвам услугите им, а фактурата е за ноември и за мен е неправомерна. Оставиха ме с впечатление, че са разбрали и че всичко е наред. Какво ли е наред въобще с тези... Звънят ми октомври 2013 от фирма за събиране на задължения, понеже от Blizoo са ми дали данните като некоректен платец. Хайде и на тях обяснения и т.н. Това не им беше достатъчно явно, защото получих писмо от тази фирма (creditexpress) приканващо ме да заплатя "задължението" си в 10 дневен срок. Мисля, че това е наистина прекалено. Бил съм лоялен клиент повече от 6 години и накрая ме третират като престъпник.
  Мисля, да се възползвам от съветите дадени тук за по-нататъшни действия към тези измамници Blizoo.

  ОтговорИзтриване
 57. Здравейте,
  Това е да се информира широката общественост, че г-жа Grace Okowa, частен заем заемодателят има отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от никаква финансова помощ. Ние даваме заем при 2% лихва за физически лица, фирми и компании по ясен и разбираем начин и състояние. свържете се с нас днес, по електронна поща на адрес: (embassyloanfirm@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 58. Подобни проблеми имах и аз с въпросния оператор "Близу".Дано повече хора прочетат,за да са наясно с какви мошеници си имат работа.Доста емоционален съм и благодаря на провидението и късмета си,че в офиса им бяха две жени служителки.

  ОтговорИзтриване
 59. Днес се обади тяхна служителка, за да ме подсети, че договора, който е на името на майка ми изтичал и трябвало да бъде подновен- обясних, че в договора пише, че след изтичане на срока, абонаментът продължава, докато една от двете страни не го прекрати с писмено предизвестие, но наглата служителка ме уверяваше, че нямало такова нещо и ако не подпише майка ми нов договор, нямало да плаща както досега по 9,99лв за кабелната тв, а ще плаща вече по 16лв?? Казах, че майка ми е възрастна и болна жена (ЕГН-то нали им излиза в данните), че съм записала моя телефонен номер, защото тя не чува, че е грохнала и не може да излиза, а служителката по телефона каза майка да ми направила пъномощно- и как да стане това с пълномощното, като тя не може дори на лекар да отиде, последно март месец с линейка едва я закарахме до болница и едва я прибрахме после по стълбите? Лятото ми се обадиха да ме уговарят да съм пуснела цифрова тв на майка ми за 12лв-обясних им, че не ми е за няколко лева повече, а че прибягнах до техните услуги (кабелна тв), защото откакто се извърши цифровизацията и майка ми не успя да се научи как да гледа ефирна тв с декодера- бях се видяла в чудо да ходя през ден да ѝ настроя телевизора да гледа БТВ- тя всъщност и сега само това гледа и какво излиза според тази, която днес се обади, че ще трябва да плаща по 16лв всеки месец за да гледа един канал и то при условие, че никъде това не е отбелязано в договора? И как да подписвам с тях нов договор, от името на майка ми, като всеки момент тя може да напусне този свят и като стане това- опаа, остатъка от договора на джоба на наследниците. Аз също съм дългогодишен техен клиент- в общи линии съм доволна, но и мене тази година на няколко пъти ме рекетират по телефона да съм преподпишела договора, че отдавна му бил изтекъл срока, че щели да ми пуснат за същата цена по-бърз интернет и още канали ха-ха, само че им отговарям, че това, което ползвам в момента ме удовлетворява и не се знае докога ще съм на този адрес, така че с никого за нищо не подписвам договори.

  ОтговорИзтриване
 60. Днес 11.02.2016г. в 17:20ч. в офиса на Близу (Стара Загора ул. Княз Борис № 108) отказаха да приемат предизвестието ми, че договора ни няма да бъде продължен и няма да преминава в безсрочен.(„Настоящият договор е със срок: 1,5г. и влиза в сила на 12.09.2014г. В случай, че договорът е с определен срок, същият срок започва да тече от 17.09.2014г. и изтича на 16.03.2016г.“ ТОВА Е ЗАПИСАНО В ДОГОВОРА). Казаха ми да отида на 16 или 17 февруари 2016г. Не можело по-рано от 1 месец да пусна предизвестието. Т.к. съм изглеждала интелигентен човек трябвало да разбера какво означава точно един месец. Обясних им, че това означава минимум 1 месец, но отново отказаха да приемат предизвестието. Това означава, че в точния ден, ако съм възпрепятствана да отида – ГУБЯ :) Отказаха да ми дадат и адрес на управление да си изпратя предизвестието с обратна разписка, защото така също не можело. Какъв е извода: 1 година и 5 месеца по-рано АЗ трябва да знам къде ще съм и да планирам да си подам предизвестието на ТОЧНАТА дата – нито по-рано, нито по-късно.

  ОтговорИзтриване
 61. Здравейте,
  Аз съм от Стара Загора и съм със сигурност един от първите потребители с договор номер 8 още откакто бяха Верея Кабел(с подразделение Верея Нет), после Кейбълтел, .., до сега Близу. Още в началото когато се свързах към тях(99% поради факта да разкарам Dial-Up модема) не мога да кажа, че предлагаха хубав интеренет. Но с времето нещата започнаха да се оправят. В момента все още съм клиент на Близу(макар, че не живея от 2 години на адреса), но си ходя може би поне веднъж в седмицата и към дадения интернет имам пуснат уеб сървър за лично ползване. Знам, че не използвам услугата нацяло, за която плащам, но нямам и желание да я спирам(може да ми се наложи да остана повече време на адреса и не ми се занимава с времянки). Не искам по никакъв начин написаното от мен да прозвучи кат "Близу са супер" или "Няма по-добри от Близу". Напротив, има и знам кои са. Просто за момента не съм имал фрапиращи проблеми с тях или техните предшественици а и много добре ми влияе факта, че вече повече от 20 години плащам за 1 телевизор, а дефакто имам кабелна на 4. Примерно на другият адрес където живея от 2 години пак имам 4 телевизора, на Булсатком, но си плащам 15лв/месец за основния + 1.50лв/месец за всеки допълнителен. Отново подчертавам, че не защитавам по никакъв начин Близу. Просто изказвам лично мнение от доста дълъг стаж с тях и техните предходници.

  ОтговорИзтриване
 62. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване