Национални политики за подкрепа на иновациите: защо е нужна държавна подкрепа?

На 18 декември 2012 г. Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Еnterprise Europe Network – България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с подкрепата на Представителството на ЕК в България проведе Осмия национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност”. За ролята на държавата в развитието на иновациите в една икономика говори Йехошуа (Шуки) Глайтмън, Управляващ партньор в Платинум венчър капитал и бивш Главен научен съветник и Генерален директор в Министерството на промишлеността и търговията на Израел, се задълбочи в компонентите на успешната иновационна политика. Той обсъди причините, оправдаващи държавната намеса в сектора на науката и иновациите, и правилния набор от мерки, които една държава трябва да въведе, за да стимулира иновативното поведение на икономическите субекти.

В соята презентация той разграничи частните инвестиции в развитие на иновациите и намесата на държавата. Например реално само между 5 и 10 процента от иновациите успяват да стигнат до пазара. Останалата част се провалят. Ако разгледаме това от инвестиционна гледна точка, то никой не би инвестирал пари в разработката на иновации при над 90% вероятност за неуспех. Един частен инвеститор би изгубил всичките си вложения. Ако обаче инвестицията се направи от държавата, при неуспех в разработката тя не би изгубила нищо.

Защо се получава така?

Обяснението на това се крие в целите, които оправдават инвестиционните намерения на двете страни и нивото на поемане на риск. Частните инвеститори влагат средства за разработване на иновации с основна цел да бъде капитализирана печалба след тяхното създаване. Държавата от своя страна има други приоритети. Създаването и развиването на бизнес дейности не е сред тях. Основната цел на държавата е да подпомага създаването на работни места като по този начин ефектът от нейната дейност е с най-висока полза за обществото. Именно поради тази причина при инвестиране в разработка на иновации от страна на държавата, при провал тя не губи средствата, които е вложила защото самото разработване на иновации води до заетост и нови работни места.

По време на своята презентация г-н Глайтмън представи самият процес, през който минава разработването на иновациите. В самата начална фаза, още преди да се престъпи към разработването, се извършват серия от проучвания, които да определят нуждата от определената иновация. В този момент рискът от неуспех е най-висок, а вложенията за инвеститора са на най-ниското си нива. През следващите етапи на развитие на иновационната разработка рискът от провал започва да намалява, но инвестициите се увеличават.

Нека вземем за пример разработването на ново лекарство. В първоначалните фази, през които се провеждат проучвания са необходими малък обем инвестиции. Когато обаче лекарството вече се разработи, тества и получи необходимите разрешения от контролните органи, доказващи неговата полезност, ефективност и безопасност, за инвеститора разходите се увеличават рязко: създаване на производствени мощности, логистика, налагане на пазара, маркетинг и реклама и др.


Именно в първата фаза – на проучвания,когато необходимата инвестиция е ниска, а рискът от неуспех най –голям, г-н Глайтмън вижда мястото на държавата като инвеститор. Начините, по които тук може да се включи държавата са основно като осигури условия и предпоставки за развитието на иновации в своята икономика. Такива например са инвестиции в образованието и науката, за да бъдат осигурени и насърчавани необходимите специалисти. Развиването на Хайтек паркове предоставящи необходимата техническа база, в която знанията да се превръщат в нови реалности. Именно тези малко ходове от страна на една държава са гръбнакът на развитието на иновациите в нейната икономика. Възможността тези направени инвестиции от държавата да бъдат използвани от целия бизнес в страната, ги приравнява до минимален обем в сравнение с ползите, които те могат да създадат и работните места, които биха били разкрити благодарение на тях.

Повече за форума, както и самата презентация на Йехошуа (Шуки) Глайтмън, можете да видите тук.