Пропускане към основното съдържание

Лихвена статистика на БНБ за м. юли 2016 г.През юли 2016 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%. В сравнение с юли 2015 г. ОЛП намалява с 0.02 процентни пункта (пр.п.), а спрямо юни 2016 г. запазва нивото си.

За юли 2016 г. индексът ЛЕОНИА e -0.01%, като в сравнение със същия месец на 2015 г. той се понижава с 0.02 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец спада спрямо юли 2015 г. с 0.29 пр.п. до 0.02%, а този за 3 месеца – с 0.39 пр.п. до 0.13%.

Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 3 години, постигната на вторичния пазар, в сравнение с юли 2015 г. намалява с 1.25 пр.п. до 0.11%, а при ДЦК с матуритет 5 години – с 1.23 пр.п. до 0.86%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през юли 2016 г. е 2.39%. Спрямо същия месец на 2015 г. той се увеличава с 0.03 пр.п., а спрямо юни 2016 г. се понижава с 0.01 пр.п.

Депозити - Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през юли 2016 г. в сравнение с юли 2015 г. спада с 0.24 пр.п. до 0.41%, а по тези в евро – с 0.18 пр.п. до 0.43%. В сравнение с юни 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.06 пр.п., а по тези в евро – с 0.03 пр.п.

Сектор Домакинства. 

През юли 2016 г. спрямо юли 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.71 пр.п. до 0.84%, а по тези в евро – с 0.58 пр.п. до 0.64%.
В сравнение с юни 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.01 пр.л., а по тези в евро се понижава с 0.02 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Нефинансови предприятия. През юли 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове спрямо юли 2015 г. спада с 0.09 пр.п. до 0.06%, а този по овърнайт-депозитите в евро – с 0.08 пр.п. до 0.04%. Спрямо юли 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.73 пр.п. до 0.76%, а по тези в евро – с 0.55 пр.п. до 0.77%.

Сектор Домакинства. 

През юли 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с юли 2015 г. се понижава с 0.14 пр.п. до 0.14%. При депозитите с договорен матуритет в левове
той спада с 0.98 пр.п. до 1.36%, а по тези в евро – с 0.92 пр.п. до 1.14%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове намалява с 0.45 пр.п. до 0.71%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 0.43 пр.п. до 0.69%.

Кредити - Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. 

През юли 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2015 г. с 1.04 пр.п. до 4.52%, а по тези, договорени в евро − с 0.93 пр.п. до 4.20%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 2.47 пр.п. до 4.76%, а по тези, договорени в евро – с 2.14 пр.п. до 5.45%.

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.18 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.52 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0.58 пр.п., а по тези, договорени в евро − с 0.29 пр.п.

Сектор Домакинства

През юли 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с юли 2015 г. с 0.69 пр.п. до 9.92%, а по тези в евро – с 0.46 пр.п. до 6.66%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.78 пр.п. до 4.86%, а по жилищните кредити в евро – с 0.31 пр.п. до 5.53%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 3.78 пр.п. до 3.14%, а по другите кредити в евро – с 1.73 пр.п. до 3.65%.

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.41 пр.п., а по тези в евро спада с 0.03 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.11 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.22 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.60 пр.п., а при другите кредити в евро – с 1.33 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юли 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. спада с 0.73 пр.п. до 10.90%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.51 пр.п. до 7.39%. През юли 2016 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо юли 2015 г. с 0.87 пр.п. до 5.34%, а по жилищните кредити в евро – с 0.38 пр.п. до 6.02%.

През юли 2016 г. в сравнение с юни 2016 г. годишният процент на разходите по кредитите за
потребление в левове се повишава с 0.48 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.03 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.06 пр.п., а по тези в евро – с 0.16 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юли 2016 г. в сравнение с юли 2015 г. намалява с 0.53 пр.п. до 14.04%, а по овърдрафта в евро – с 0.40 пр.п. до 8.96%. През юли 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се понижава с 0.45 пр.п. до 18.21%, а по тези в евро – с 0.15 пр.п. до 18.36%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.75 пр.п. до 9.53%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.45 пр.п. до 8.61%. При жилищните кредити в левове той намалява с 1.04 пр.п. до 5.83%, а при жилищните кредити в евро – с 0.42 пр.п. до 6.74%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 1.91 пр.п. до 5.91%, а по другите кредити в евро – с 1.24 пр.п. до 5.98%.

Сектор Нефинансови предприятия. 

През юли 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.99 пр.п. до 4.33%, а по овърдрафта в евро – с 0.90 пр.п. до 3.66%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 1.31 пр.п. до 4.91%, а по тези в евро – с 0.85 пр.п. до 4.92%.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Град в полуразпад

Анализ на Христо Христов
И докато София се стяга с ремонти по булевардите за десетки милиони левове, за председателството на ЕС, в другия си край България се руши.

Всеки, който е преминавал през „Златна Добруджа“ се е взирал поне за миг в безкрайните изпъстрени в различни цветове полета. Живописните пътища обаче ни отвеждат до сърцето на този край на България – град Добрич. След като обаче подминете входната табела, с просто око може да се забележи контрастът, между добре подредените и обработени земеделски земи и състоянието на града.
Видът на улиците може да се сравни единствено с пейзажите на лунни кратери, които сме вижда по снимки от НАСА. Околовръстният път на града много трудно би могъл да бъде наречен път. Както се вижда от кадрите във видеото средната скорост, с която може лек автомобил да премине по него е не повече от 20-30 км./ч. В противен случай рискува след това да посети своя автомеханик. Именно лошото състояние на околовръстния път на града кара много то транзитно преми…

Blizoo шантажира клиентите си

Анализ на Христо Христов


Преди няколко дни всички абонати на кабелният оператор Blizoo бях изненадани неприятно със странни SMS-и. На кратко от 1 март Blizoo добави към програмните схеми на своите абонати няколко спортни канал под шапката Мтел Спорт. Това стана автоматично без потребителите да са го желали или някой да се е допитвал до тяхното мнение. С текстовите съобщения, от компанията уведомиха всички свои клиенти, че въпросните спортни канали ще бъдат безплатни за тях до края на месец март. След това всеки ще трябва да заплаща допълнително по 1.99 лв. на месец за удоволствието, че каналите му стоят в телевизионния пакет. Ако обаче клиентът не желае да ги гледа и респективно да си плаща за това удоволствие той трябва да отговори на получения SMS като изпрати своето ЕГН.

Този подход отприщи лавина от недоволство сред клиентите. От една страна те бяха ужасени от това, че получават от анонимен номер призив да си изпращат лични данни. Blizoo е регистрирана като администратор на лични да…

Парите за с. Хитрино вече се разпределят по „едни фирми”

Миналата седмица стана ясно, че за възстановяването на разрушеното с. Хитрино ще бъдат дадени 10 млн. лв. от държавата и 20 млн. лв. от Европа ще бъдат насочени към селото. Общо 30 млн. лв. ще бъдат изсипани в с. Хитрино, за да бъде възстановено то. Щетите обаче са за далеч по-малка сума. Според Владислав Горанов, жп щетите са за 1,5 млн. лв., а по актуална пазарна оценка пострадалите 26 къщи са на стойност около 500 хил. лв. Дори и да трябва те да бъдат изградени на ново то пак разходите няма да надхвърлят 2-3 млн. лв. В тази проста сметка се пита, какво ще се случва с останалите 25 млн. лв.?
Тази събота на сайта на Община Хитрино се появява директна покана към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Поканата е подписана от зам. кмета на община Хитрино Ахмед Ахмед е със следния предмет: Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради-собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпилата катастр…