Пропускане към основното съдържание

БНБ: Брутният външен дълг нараства до 76,7% от БВП в края на юни


Брутният външен дълг в края на юни 2016 г. е 34 894.6 млн. евро (76.7% от БВП2 ), което е с 803.6 млн. евро (2.4%) повече в сравнение с края на 2015 г. (34 090.9 млн. евро, 77.2% от БВП).  Това сочат публикуваните днес данни на БНБ. Дългът намалява със 701.7 млн. евро (2%) спрямо юни 2015 г. (35 596.3 млн. евро, 80.6% от БВП). 

В края на юни 2016 г. дългосрочните задължения са 27 287.2 млн. евро (78.2% от брутния дълг, 60% от БВП), като нарастват с 1078.8 млн. евро (4.1%) спрямо края на 2015 г. (26 208.4 млн. евро, 76.9% от дълга, 59.3 от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 431.3 млн. евро (1.6%) спрямо юни 2015 г. (27 718.5 млн. евро, 62.8% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7607.4 млн. евро (21.8% от брутния дълг, 16.7% от БВП) и намаляват с 275.2 млн. евро (3.5%) спрямо края на 2015 г. (7882.6 млн. евро, 23.1% от дълга, 17.8% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 270.4 млн. евро (3.4%) спрямо юни 2015 г. (7877.8 млн. евро, 17.8% от БВП). 

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2016 г. е 6612.3 млн. евро (14.5% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) той нараства с 1036 млн. евро (18.6%). Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти емитирани облигации на международните капиталови пазари от Република България през март т.г. Дългът на сектора се повишава с 542.5 млн. евро (8.9%) спрямо юни 2015 г. (6069.7 млн. евро, 13.7% от БВП). 

Външните задължения на сектор Банки са 3878.6 млн. евро (8.5% от БВП). Те се понижават с 247.8 млн. евро (6%) спрямо края на 2015 г. (4126.4 млн. евро, 9.3% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 264.4 млн. евро (6.4%) спрямо юни 2015 г. (4143 млн. евро, 9.4% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 11 590 млн. евро (25.5% от БВП). Те намаляват със 145.9 млн. евро (1.2%) спрямо края на 2015 г. (11 735.9 млн. евро, 26.6% от БВП). Дългът на сектора намалява със 171.6 млн. евро (1.5%) спрямо юни 2015 г. (11 761.6 млн. евро, 26.6% от БВП). 

В края на юни 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 813.7 млн. евро (28.2% от БВП), което е със 161.3 млн. евро (1.3%) повече в сравнение с края на 2015 г. (12 652.4 млн. евро, 28.7% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 808.2 млн. евро (5.9%) спрямо юни 2015 г. (13 621.9 млн. евро, 30.8% от БВП). 

През януари – юни 2016 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 3749.1 млн. евро (8.2% от БВП) при 3734.6 млн. евро (8.5% от БВП) за януари – юни 2015 г. От тях 1425 млн. евро (38% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 583.5 млн. евро (15.6% от общия размер) за сектор Банки, 920.1 млн. евро (24.5%) за Други сектори4 , а 820.5 млн. евро (21.9%) са вътрешнофирмено кредитиране . 

През януари – юни 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2477.9 млн. евро (5.4% от БВП) при 5748.6 млн. евро (13% от БВП) за януари – юни 2015 г. Нетният външен дълг5 в края на юни 2016 г. е 4060 млн. евро, като намалява с 2799.1 млн. евро (40.8%) спрямо края на 2015 г. (6859.1 млн. евро). Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи (с 3602.7 млн. евро, 13.2%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 803.6 млн. евро, 2.4%). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 8.9% в края на юни 2016 г. при 15.4% в края на 2015 г.  

Коментари

Популярни публикации от този блог

Град в полуразпад

Анализ на Христо Христов
И докато София се стяга с ремонти по булевардите за десетки милиони левове, за председателството на ЕС, в другия си край България се руши.

Всеки, който е преминавал през „Златна Добруджа“ се е взирал поне за миг в безкрайните изпъстрени в различни цветове полета. Живописните пътища обаче ни отвеждат до сърцето на този край на България – град Добрич. След като обаче подминете входната табела, с просто око може да се забележи контрастът, между добре подредените и обработени земеделски земи и състоянието на града.
Видът на улиците може да се сравни единствено с пейзажите на лунни кратери, които сме вижда по снимки от НАСА. Околовръстният път на града много трудно би могъл да бъде наречен път. Както се вижда от кадрите във видеото средната скорост, с която може лек автомобил да премине по него е не повече от 20-30 км./ч. В противен случай рискува след това да посети своя автомеханик. Именно лошото състояние на околовръстния път на града кара много то транзитно преми…

Blizoo шантажира клиентите си

Анализ на Христо Христов


Преди няколко дни всички абонати на кабелният оператор Blizoo бях изненадани неприятно със странни SMS-и. На кратко от 1 март Blizoo добави към програмните схеми на своите абонати няколко спортни канал под шапката Мтел Спорт. Това стана автоматично без потребителите да са го желали или някой да се е допитвал до тяхното мнение. С текстовите съобщения, от компанията уведомиха всички свои клиенти, че въпросните спортни канали ще бъдат безплатни за тях до края на месец март. След това всеки ще трябва да заплаща допълнително по 1.99 лв. на месец за удоволствието, че каналите му стоят в телевизионния пакет. Ако обаче клиентът не желае да ги гледа и респективно да си плаща за това удоволствие той трябва да отговори на получения SMS като изпрати своето ЕГН.

Този подход отприщи лавина от недоволство сред клиентите. От една страна те бяха ужасени от това, че получават от анонимен номер призив да си изпращат лични данни. Blizoo е регистрирана като администратор на лични да…

Парите за с. Хитрино вече се разпределят по „едни фирми”

Миналата седмица стана ясно, че за възстановяването на разрушеното с. Хитрино ще бъдат дадени 10 млн. лв. от държавата и 20 млн. лв. от Европа ще бъдат насочени към селото. Общо 30 млн. лв. ще бъдат изсипани в с. Хитрино, за да бъде възстановено то. Щетите обаче са за далеч по-малка сума. Според Владислав Горанов, жп щетите са за 1,5 млн. лв., а по актуална пазарна оценка пострадалите 26 къщи са на стойност около 500 хил. лв. Дори и да трябва те да бъдат изградени на ново то пак разходите няма да надхвърлят 2-3 млн. лв. В тази проста сметка се пита, какво ще се случва с останалите 25 млн. лв.?
Тази събота на сайта на Община Хитрино се появява директна покана към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Поканата е подписана от зам. кмета на община Хитрино Ахмед Ахмед е със следния предмет: Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради-собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпилата катастр…