Пропускане към основното съдържание

Рекордна печалба за банковия сектор у нас към края на юли 2016 г


Публикуваните данни на Българска народна банка (БНБ) показват, че през юли се наблюдава увеличение на депозитите и на балансовия капитал на банковата система. В края на месеца ликвидните активи достигат 28.3 млрд. лв., а коефициентът, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ – 37.11%. В структурата на ликвидните активи най-голям остава делът на паричните средства и паричните салда при БНБ (49.0%).

Към 30 юни 2016 г. съотношенията за капиталова адекватност на банковата система остават високи. Съотношенията на обща капиталова адекватност и на капитала от първи ред в края на юни са съответно 22.72% и 21.21%. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 20.74%. 

Към 31 юли 2016 г. печалбата на банковата система възлиза на 909 млн. лв., или с 295 млн. лв. повече от реализираната за седемте месеца на предходната година. В сравнение със същия период на 2015 г. нетният общ оперативен приход е повишен със 137 млн. лв. Натрупаната от началото на тази година обезценка по кредити и вземания възлиза на 374 млн. лв. (при 479 млн. лв. към 31 юли 2015 г.). Тези данни потвърждават и изводите направени от Радев, по отношение на стабилността на банковата система след проведените стрес-тестове.

Спрямо края на юни 2016 г. активите на банковата система нарастват с 0.8% до 89.4 млрд. лв. В позицията пари и парични салда в централни банки и други депозити на виждане увеличението е с 3.3% (549 млн. лв.), а делът на тази позиция в общите активи се покачва до 19.0%. В кредитите и авансите е отчетен месечен растеж с 0.4% (199 млн. лв.), а делът им представлява 61.9% от активите на банковия сектор. Портфейлите с ценни книжа намаляват с 0.2% (26 млн. лв.), а делът им достига 14.1% от размера на активите. Отчетен е спад главно в позицията държани за търгуване, съпроводен с растеж в портфейла на разположение за продажба. 

В брутния кредитен портфейл на банковия сектор (без кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“) през юли се наблюдава месечно увеличение с 0.4% (227 млн. лв.). Кредитирането на нефинансови предприятия нараства със 186 млн. лв. При заемите за домакинства се увеличават както жилищните ипотечни кредити (с 16 млн. лв.), така и потребителските заеми (с 19 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия нарастват с 2 млн. лв., а тези за сектор „държавно управление“ намаляват с 5 млн. лв. 

Депозитите в банковата система отбелязват месечен растеж с 0.6% (487 млн. лв.) и в края на юли възлизат на 75.6 млрд. лв. Ресурсът от домакинства се увеличава с 362 млн. лв. (0.8%), а от нефинансови предприятия – със 139 млн. лв. (0.7%). Привлечените средства от други финансови предприятия нарастват с 42 млн. лв. (1.0%). 

Балансовата позиция собствен капитал в края на юли е близо 12 млрд. лв. Спрямо юни е налице растеж със 175 млн. лв. (1.5%) поради повишението на печалбата и натрупания друг всеобхватен доход.  

Коментари

Популярни публикации от този блог

Град в полуразпад

Анализ на Христо Христов
И докато София се стяга с ремонти по булевардите за десетки милиони левове, за председателството на ЕС, в другия си край България се руши.

Всеки, който е преминавал през „Златна Добруджа“ се е взирал поне за миг в безкрайните изпъстрени в различни цветове полета. Живописните пътища обаче ни отвеждат до сърцето на този край на България – град Добрич. След като обаче подминете входната табела, с просто око може да се забележи контрастът, между добре подредените и обработени земеделски земи и състоянието на града.
Видът на улиците може да се сравни единствено с пейзажите на лунни кратери, които сме вижда по снимки от НАСА. Околовръстният път на града много трудно би могъл да бъде наречен път. Както се вижда от кадрите във видеото средната скорост, с която може лек автомобил да премине по него е не повече от 20-30 км./ч. В противен случай рискува след това да посети своя автомеханик. Именно лошото състояние на околовръстния път на града кара много то транзитно преми…

Blizoo шантажира клиентите си

Анализ на Христо Христов


Преди няколко дни всички абонати на кабелният оператор Blizoo бях изненадани неприятно със странни SMS-и. На кратко от 1 март Blizoo добави към програмните схеми на своите абонати няколко спортни канал под шапката Мтел Спорт. Това стана автоматично без потребителите да са го желали или някой да се е допитвал до тяхното мнение. С текстовите съобщения, от компанията уведомиха всички свои клиенти, че въпросните спортни канали ще бъдат безплатни за тях до края на месец март. След това всеки ще трябва да заплаща допълнително по 1.99 лв. на месец за удоволствието, че каналите му стоят в телевизионния пакет. Ако обаче клиентът не желае да ги гледа и респективно да си плаща за това удоволствие той трябва да отговори на получения SMS като изпрати своето ЕГН.

Този подход отприщи лавина от недоволство сред клиентите. От една страна те бяха ужасени от това, че получават от анонимен номер призив да си изпращат лични данни. Blizoo е регистрирана като администратор на лични да…

Парите за с. Хитрино вече се разпределят по „едни фирми”

Миналата седмица стана ясно, че за възстановяването на разрушеното с. Хитрино ще бъдат дадени 10 млн. лв. от държавата и 20 млн. лв. от Европа ще бъдат насочени към селото. Общо 30 млн. лв. ще бъдат изсипани в с. Хитрино, за да бъде възстановено то. Щетите обаче са за далеч по-малка сума. Според Владислав Горанов, жп щетите са за 1,5 млн. лв., а по актуална пазарна оценка пострадалите 26 къщи са на стойност около 500 хил. лв. Дори и да трябва те да бъдат изградени на ново то пак разходите няма да надхвърлят 2-3 млн. лв. В тази проста сметка се пита, какво ще се случва с останалите 25 млн. лв.?
Тази събота на сайта на Община Хитрино се появява директна покана към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Поканата е подписана от зам. кмета на община Хитрино Ахмед Ахмед е със следния предмет: Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради-собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпилата катастр…