Възможност на БФБ да пробвате какво е да си акционер със сигурна печалба за 3 месеца

Публикувам един много интересен текст на ЕЛАНА Трейдинг, който показва как всеки може да вложи малко над 9 лв. и да спечели близо 36 лв. за период от близо 3 месеца.
В началото на септември 2016 г. беше одобрено от Комисията за защита на конкуренцията и преди това от Комисията за финансов надзор вливане на две компании в една - Албена Инвест Холдинг АД в Албена АД - дружествата, свързани с известния курорт „Албена“. Тъй като цените на акциите на двете компании са различни, документите по вливането им предвиждат коефициент, по който да бъдат преобразувани тези ценни книжа. Интересната възможност за инвестиция идва от голямата разлика в цените в момента. Една акция на Албена Инвест Холдинг АД струва 9.35 лв. в момента, докато една акция на Албена АД се търгува на 50 лв. за брой. Поради математическата невъзможност за приравняване на 1 акция от едното към другото, само в случая, ако акционер притежава само 1 акция от Албена Инвест Холдинг АД преди преобразуването, ще получи акция с близо 36 лв. печалба след отчитане на комисионите от общо 4 лв. в разстояние на период от близо 3 месеца. Тази възможност не важи за притежание на повече от 1 акция.

Така че всеки, който би искал да пробва какво е да си акционер на Българска фондова борса, може да опита чрез покупка на 1 акция на Албена Инвест Холдинг АД, която преди Коледа ще струва вече близо 36 лв. по-скъпо.

Как се случва тази възможност?

Причината за този арбитраж се дължи на математическата невъзможност да се заменят акциите на всеки отделен акционер в „Албена инвест холдинг“ за съответния брой цяло число акции в „Албена“. Заменят се общо 5 500 000 акции на „Албена инвест холдинг“ срещу 950 400 акции на „Албена“ или съотношение 1 към 0.1728. Акциите обаче са неделими единици и за да няма ощетени малки акционери в „Албена инвест холдинг“ двете преобразуващи се дружества предлагат всички числа да се закръглят до цяло число само нагоре. Т.е. ако имате една акция на „Албена инвест холдинг“ и Ви се полага 0.1728 акции от „Албена“ да получите 1 акция от последната.

Докога мога да се възползвам от тази възможност?

Очакваната дата за спиране на търговията с книжата на Албена Инвест Холдинг е 9 септември 2016 г., когато ще е последният работен ден, в който всеки може да си купи една акция на „Албена инвест холдинг“, за да може да бъде включен в списъка за замяна при преобразуването, според договора за преобразуване.

Кой и как може да се възползва?

Всеки.
 За целта трябва да има сключен договор с ЕЛАНА Трейдинг, като препоръчваме да се сключи договор за търговия през платформата ELANA BG Trader, защото така комисионите са най-ниски - 2 лв. за покупката на 1 акция на Албена Инвест Холдинг и впоследствие 2 лв. за продажба на 1 акция на Албена АД. Няма никакви ограничения за хората, които могат да си купят акции на Албена Инвест Холдинг АД. Очаква се доста хора да се възползват от тази възможност. Само за ден и половина в началото на септември има сключени над 150 сделки с по 1 акция на Албена Инвест Холдинг.

Кога може да осребри печалбата?

Ако бъде одобрено преобразуването на двете общи събрания, следват юридически срокове за фактическата му реализация. Тя може да отнеме около два месеца след дата на общото събрание т.е. около средата на декември 2016. Тогава по сметките на всеки инвеститор закупил 1 акция на Албена Инвест Холдинг ще се появи 1 акция на „Албена“ АД, която той после може да осребри, като продаде свободно на пазара.

Може ли да се увеличи печалбата, ако закупя повече акции?

Не. Поради вече описания механизъм на замяна на акции, най-голямо максимизиране на печалбата се появява при покупка на точно 1 акция на Албена Инвест Холдинг. Ако, например, инвеститор закупи 2, 3 или 4 акции на Албена Инвест Холдинг, той отново ще получи 1 акция на Албена АД. Ако пък закупи 100 000 акции на Албена Инвест Холдинг, те ще се заменят в съотношение 0,1728 за акции на Албена АД.

Има ли риск преобразуването на компаниите да не се случи?
Одобрение за вливането между Албена Инвест Холдинг и Албена АД вече има от КФН и КЗК. Единственият хипотетичен риск е на общите събрания на двете дружества (11 октомври 2016 г.) да не бъде одобрено вливането. Считаме, обаче, този риск за изключително малък, а дори и при реализирането му, загубата за всеки инвеститор ще е около 4.50 лв. (2 пъти по 2 лв. комисиона за покупка и продажба на 1 акция на Албена Инвест Холдинг + разликата „купува“-„Продава“, която е около 50 ст.).