Пропускане към основното съдържание

Застрахователите инвестират все повече в български акции


Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност , които осъществяват дейност в България, възлизат на 6.603 млрд. лв. към края на юни 2016 година. Това става ясно от отчетната статистика на Българска народна банка (БНБ). Техният размер се увеличава с 614.1 млн. лв. (10.3%) в сравнение с края на юни 2015 г. (5.989 млрд. лв.) и с 342.3 млн. лв. (5.5%) спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. (6.261 млрд. лева). 

Структура на активите по инструменти (в млн. лв.)
Източник: БНБ

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2016 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 289.5 млн. лв. (9.8%) до 3.256 млрд. лева. Спрямо края на юни 2015 г. средствата влагани в депозити намаляват с 18.1 млн. лв. (2.3%) до 756.1 млн. лв. За сметка на това статистиката отчита, че акциите и другите форми на собственост се увеличават с 59.2 млн. лв. (8.7%) до 739.1 млн. лв., а средствата във вземания от застрахователни операции нарастват със 105.8 млн. лв. (16%) до 766.7 млн. лева. В края на второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.3% при 49.5% към края на същото тримесечие на 2015 г., на депозитите – 11.4% при 12.9% към края на юни 2015 г., на акциите и другите форми на собственост – 11.2% при 11.4% към края на юни 2015 г. и на вземанията от застрахователни операции – 11.6% при 11% към края на второто тримесечие на 2015 година.

Действията на застрахователите са продиктувани от намаляващата доходност през последните години на депозитите. В същото време, търгуваните на Българска фондова борса компании се представят значително по-добре и носят няколко пъти по-висока доходност. Като съпоставка можем да приемем, че през 2015 г. доходността от срочен депозит е била около 1%, докато доходността от дивиденти разпределени по акции на компании търгувани на БФБ е била близо 5%. През последните 2 години нарасна натискът от страна на инвеститорите към компаниите да разпределят част от печалбата си като дивидент към тях. Например тази година една от най-ликвидните компании търгувани на БФБ - Химпимпорт, гласува разпределяне на дивидент за първи път през своето 10 годишно пребиваване на борсата. Гласуваното предложението бе за 4,5 ст. на акция, което по текущи цени е близо 3,5% доходност.

Важна особеност, която трябва да бъде отбелязана е, че застрахователите  влагат избирателно средствата в компании на БФБ. Средствата в акции (в т.ч. дялове на договорни фондове) намалява от 548.4 млн. лв. през юни 2015 г. на 469.8 млн. лв. през юни 2016 г. Сериозният ръст по показателя "акции и други форми на собственост" идва от перото "други форми на собственост". Тук сумата през юни 2015 г. е била на стойност 131.5 млн. лв., а година по-късно през 2016 г. вече нараснала двойно до 269.2 млн. лв. Според определението на БНБ тук влизат вложенията на застрахователите в дялови участия в капитала на дъщерни, съвместни, асоциирани предприятия и участия в инвестиционни пулове. С други думи, компаниите търгувани на БФБ, в чиито групи има включени застрахователи може да очакваме, че ще увеличат цената си поради насочването на финансов ресурс към тях.

Пренасочването на средства към акции на български компании си проличава и по отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност. На годишна база към края на юни 2016 г. инвестициите в България се увеличават със 126 млн. лв. (4%) до 3.267 млрд. лв. при 3.141 млрд. лв. към края на юни 2015 година. Техният относителен дял е 49.5% към края на юни 2016 г. при 52.4% към края на същия месец на 2015 година. В края на второто тримесечие на 2016 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 369.2 млн. лв. (14.3%) до 2.956 млрд. лв. при 2.587 млрд. лв. към края на юни 2015 г., като относителният им дял към края на юни 2016 г. е 44.8% при 43.2% в края на юни 2015 година.

Тези новини предначертават позитивно бъдеще за тъгуващите на БФБ инвеститори. През последните години липсата на големи институционални инвеститори доведе до срив в ликвидността на борсата. Това от своя страна я направи непривлекателна за редица инвеститори, които се преориентираха към доста по-динамичните и доходоносни чуждестранни пазари. 

*Представеният анализ е с информационен характер. Той отразява единствено и само личното мнение на автора му и не бива да бъде възприеман като съвет за покупко-продажба на ценни книжа.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Град в полуразпад

Анализ на Христо Христов
И докато София се стяга с ремонти по булевардите за десетки милиони левове, за председателството на ЕС, в другия си край България се руши.

Всеки, който е преминавал през „Златна Добруджа“ се е взирал поне за миг в безкрайните изпъстрени в различни цветове полета. Живописните пътища обаче ни отвеждат до сърцето на този край на България – град Добрич. След като обаче подминете входната табела, с просто око може да се забележи контрастът, между добре подредените и обработени земеделски земи и състоянието на града.
Видът на улиците може да се сравни единствено с пейзажите на лунни кратери, които сме вижда по снимки от НАСА. Околовръстният път на града много трудно би могъл да бъде наречен път. Както се вижда от кадрите във видеото средната скорост, с която може лек автомобил да премине по него е не повече от 20-30 км./ч. В противен случай рискува след това да посети своя автомеханик. Именно лошото състояние на околовръстния път на града кара много то транзитно преми…

Blizoo шантажира клиентите си

Анализ на Христо Христов


Преди няколко дни всички абонати на кабелният оператор Blizoo бях изненадани неприятно със странни SMS-и. На кратко от 1 март Blizoo добави към програмните схеми на своите абонати няколко спортни канал под шапката Мтел Спорт. Това стана автоматично без потребителите да са го желали или някой да се е допитвал до тяхното мнение. С текстовите съобщения, от компанията уведомиха всички свои клиенти, че въпросните спортни канали ще бъдат безплатни за тях до края на месец март. След това всеки ще трябва да заплаща допълнително по 1.99 лв. на месец за удоволствието, че каналите му стоят в телевизионния пакет. Ако обаче клиентът не желае да ги гледа и респективно да си плаща за това удоволствие той трябва да отговори на получения SMS като изпрати своето ЕГН.

Този подход отприщи лавина от недоволство сред клиентите. От една страна те бяха ужасени от това, че получават от анонимен номер призив да си изпращат лични данни. Blizoo е регистрирана като администратор на лични да…

Парите за с. Хитрино вече се разпределят по „едни фирми”

Миналата седмица стана ясно, че за възстановяването на разрушеното с. Хитрино ще бъдат дадени 10 млн. лв. от държавата и 20 млн. лв. от Европа ще бъдат насочени към селото. Общо 30 млн. лв. ще бъдат изсипани в с. Хитрино, за да бъде възстановено то. Щетите обаче са за далеч по-малка сума. Според Владислав Горанов, жп щетите са за 1,5 млн. лв., а по актуална пазарна оценка пострадалите 26 къщи са на стойност около 500 хил. лв. Дори и да трябва те да бъдат изградени на ново то пак разходите няма да надхвърлят 2-3 млн. лв. В тази проста сметка се пита, какво ще се случва с останалите 25 млн. лв.?
Тази събота на сайта на Община Хитрино се появява директна покана към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Поканата е подписана от зам. кмета на община Хитрино Ахмед Ахмед е със следния предмет: Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради-собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпилата катастр…