От днес всеки може да си закупи дялове в първия български борсово търгуван фонд върху индекса SOFIX - Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Анализ на Христо Христов


Нека бъдем честни, Българската фондова борса (БФБ) бе изпаднала в будна кома през последните 7-8 г. Чуждестранните инвеститори се оттеглиха от страната и продавачите взеха пълен превес. Липсата на каквото и да е желание и средства за покупки, сринаха основния индекс на БФБ SOFIX от близо 2000 пункта през 2007 г. до малко под 300 пункта през 2009 г. Ситуацията днес обаче изглежда вече доста по различна. Въпреки че оборотите все още остават ниски в сравнение с пиковите години, посоката определено е към повишаване на ликвидността. През месец юли оборотът на БФБ се повиши с 50% на годишна база, а през месец август ръстът е още по-внушителен - 271% на годишна база до 35,4 млн. лв. Към момента SOFIX се намира на едногодишен връх и по нищо не личи да сменя посоката.

Институционалните инвеститори започнаха все повече да обръщат внимание на публичните компании. Последните данни на БНБ показват, че застрахователните дружества насочват все по-голяма част от средствата, които управляват към български акции. Действията им са провокирани от намаляващата доходност през последните години на депозитите. Така в средствата вложени от тях в акции се увеличава от 679.9 млн. лв. през юни 2015 г. на 739.1 млн. лв. през юни 2016 г.

Зараждащият се положителен тласък на БФБ е забелязан от управляващите дружества, които също се опитват да се възползват от положителните настроения на пазара, за да реализират по-високи печалби на своите клиенти. УД Експат Асет Мениджмънт дори отива и по-далеч като създава първия български борсово търгуван фонд (БТФ или ETF) върху индекса SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Инвестиционната цел на Фонда е да следва представянето на индекса SOFIX на Българската фондова борса – София (БФБ), като се придържа към метода на пълно физическо репликиране (т.е. ще инвестира само в акции от индекса, в пропорции, близки до тези на SOFIX).

Това е единственият фонд у нас, чрез който български и чуждестранни инвеститори могат да получат цялостна експозиция към българския капиталов пазар само с един инструмент, търгуван на БФБ. Така закупувайки дялове от фонда през борсата, всеки инвеститор ще има възможност да получи диверсифицирана експозиция към целия български пазар.

Очакванията на неговите създатели са той да стане най-ликвидният инструмент на БФБ в средносрочен план. Фондът обяви трима свои маркетмейкъри, които ще осигуряват на дневна база ликвидност при търговията с акции от фонда на борсата. Това ще бъдат БенчМарк Финанс АД, Първа финансова брокерска къща ООД и Елана Трейдинг АД. Всеки от тях ще трябва да поддържа оферти "купува" и "продава" при максимален спред от 5%. Спредът е отношението между цената "купува" и "продава".

Основните плюсове при инвестирането в борсово търгувани фондове са следните:
  • Инструментът дава диверсифицирана експозиция към българския пазар, тъй като Фондът ще инвестира във всички компании от SOFIX, което ще доведе до по-нисък специфичен риск и по-ниска волатилност за инвеститорите;
  • Има маркетмейкъри за разлика от акциите на отделните компании от индекса, което гарантира по-добра ликвидност (наличие на близки котировки „купува“ и „продава“) на позицията във всеки един момент;
  • Спредът (разликата между котировките „купува“ и „продава“) на борсата е регулаторно ограничен до ниско максимално ниво (5%) – ограничение, което липсва при обикновените акции на борсата;
  • Борсово търгуваният фонд е по-прозрачен от всеки един отделен емитент – на сайта на Експат Капитал ще се публикува портфейлът на Фонда и във всеки един момент инвеститорът ще има пълна информация какво купува и продава;
  • Самият Фонд не плаща данъци и печалбите от инвестициите в негови акции също не се облагат с данъци в България;
  • Фондът ще се търгува като обикновена акция на борсата;
  • Относително по-ниски разходи за инвестиция – разходите на Фонда за управление са 1% на годишна база.
Справка за представянето на компаниите влизащи в SOFIX ни показва, че за последните 12 месеца от общо 15 публични дружества само 4 са с отрицателно изменение на цените, а ръстовете при останалите са средно между 1.6% и 37%. След края на вчерашната борсова сесия (на 26.09.2016 г.) SOFIX вече е на крачка от преминаването на психологическата бариера от 500 пункта като до нея го делят само 2.54%.

*В началото на 2016 г. акционерите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (ФНИБ) гласуваха намаление на броя издадени акции в съотношение 3 към 1 от 60 450 000 акции на 20 150 000 акции (обратен сплит), което доведе и до трикратно увеличаване на стойността на една акция. В таблицата към 25.09.2015 г. е посочена цената на акцията преди осъществяване обратен сплит.

Всички данни за представянето на компаниите от SOFIX ясно показват положителна тенденция, която се очаква през следващите години да се развие и да носи по-добра доходност за всеки инвеститор избрал да придобие дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Фондът бе представен снощи на инвеститорската общност в хотел „Радисън“ от изпълнителния директор и член на Съвета на директорите на Експат Капитал – г-н Николай Василев. 


Търговията с дялове на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на БФБ стартира днес (27 септември 2016 г.) с тикер BGX.

Повече информация за структурата на новият фонд както и рисковете, може да се получи от експертите на УД Експат Асет Мениджмънт или на интернет страницата на дружеството www.expat.bg


*Представеният материал е с информационен характер. Той отразява единствено и само личното мнение на автора му и не бива да бъде възприеман като съвет за покупко-продажба на ценни книжа.