Пропускане към основното съдържание

Колко финансово грамотни са българските ученици?


Финансовата грамотност на българските ученици е относително добра, но частична, това е генералният извод от проведеното от JA България представително проучване за нивото на финансови познания на учениците у нас. На организираната от JA дискусия на 11 октомври в София коментар и анализ направиха основните партньори в проучването и проекта – директорът на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката Евгения Костадинова, анализаторът на икономически политики от ОИСР Андреа Хофер, както и корпоративните партньори на JA в този проект - NN България, Mastercard и УниКредит Булбанк.

Знанията на учениците не са добре структурирани и не се наблюдава разбиране на материята, а откъслечени познания. Докато при някои от въпросите немалка част от учениците показват висока финансова грамотност, то по-голям дял демонстрират ниска. Най-слабо учениците са се представили във въпросите, свързани с печеленето на пари. Най-добре се справят с планирането, но в същото време получават джобни ден за ден и нямат възможност да изградят практически умения в това отношение. При гимназиален етап се забелязва добро ниво по отношение на базовите банкови продукти и услуги, но ниско по отношение на по-сложните. Учениците не се справят добре с разчитането на документи – фактура и опростен фиш за заплата, нито с интерпретирането на графика, проверени чрез дела с въпроси за финансова грамотност от международното изследване на финансовата грамотност PISA.

Проучването на нивото на финансова грамотност е инициирано от JA България и бяха поканени да участват 200 училища от цялата страна от 19 до 27 септември. Броят на анкетираните е 5239 и е достатъчно разнообразен по отношение на пол, възраст, тип училище, големина на населено място, като респондентите включват всички 28 области. Въпросите за трите етапа са разделени в четири групи – „Пари“, „Печелене“, „Харчене“ и „Планиране“. Във въпросниците за гимназиален и прогимназиален етап е включена и групата „Финансови продукти и услуги“.

"Днес обявяваме резултатите от едно дълго и сериозно начинание, което започнахме миналата година. Целта бе да отнесем образоваността и нивото на финансова грамотност на учениците и младите хора към нещо, което е определящо за съвременната икономика – познанието. Досега в България не е провеждано толкова задълбочено и всеобхватно проучване. Безкрайно щастлива съм, че срещнахме подкрепата и отдадеността както на бизнеса, така и на държавата" – Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

"Смятам, че нивото на финансова грамотност сред учениците тепърва ще се покачва – нека не забравяме, че извеждането му като самостоятелен предмет едва сега прохожда и по-високите резултати предстоят. За разлика от други предмети, предприемачеството се наложи отдолу нагоре – първо неговата важност се осъзна от учителите и училищата и тогава се възприе като предмет в националния учебен план. Смятам, че това е верният път", каза Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката.

"Опитът, който се придобива в рамките на образователния процес, трябва да бъде практически насочен и ориентиран към решаване на реални казуси. Образованието трябва да бъде организирано около ученика, за да бъде той максимално ангажиран. Смятам, че новият учебен предмет "Технологии и предприемачество" е една много важна стъпка, която дава възможност за изучаването на ключови компетентности като предприемачество и финансова грамотност", каза Андреа-Розалинде Хофер, анализатор на икономически политики, ОИСР.

„Гордеем се да бъдем част от този стратегически важен за България проект. Mastercard подкрепя Джуниър Ачийвмънт в много региони по света не само със своята експертиза и технологични решения, но и с инвестиция на лично време и труд - през последните 11 години над 5 000 наши служители са били доброволци по различни проекти, предоставяйки нови знания и менторство на над 70 000 ученици. Оценяваме важността и ролята на публично-частното партньорство за развитието на този проект, затова приветстваме визията и желанието на Министерството на образованието да прилага нови подходи за подобряване на финансовата грамотност и да инвестира в нашето общо бъдеще“, каза Ваня Манова, Регионален мениджър на Mastercad за България и Македония.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО ПО ВСЯКА ОТ ТЕМИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВЪПРОСНИЦИТЕ

Пари
 • 70% от учениците в начален етап не разбират как се финансират заплатите в публичния сектор;
 • 69% от учениците в гимназиален етап не разбират ефекта на инфлацията и реалния лихвен процент;
Харчене
 • 8% от учениците в начален етап и 21% от учениците в прогимназиален и гимназиален етап са склонни да задлъжнеят, за да удовлетворят желанията си;
 • близо 60% от учениците в начален етап и около 45% от учениците в прогимназиален и гимназиален етап не могат да преценят правилно промоции от типа „купи едно и получаваш второто на половин цена“;
 • 38% от учениците в начален етап и 52% от учениците в прогимназиален и гимназиален етап разбират концепцията за алтернативния разход;
 • близо 89% от учениците в начален етап и прогимназиален етап правилно приоритизират нуждите и желанията си, като близо 60% от тях са склонни да спестяват вместо да удовлетворят желанията си;
Печелене
 • 41% от учениците в начален етап са склонни да ограничат потреблението си и да спестяват, за да си купят нещо, а само 21% са склонни да предприемат инициатива, чрез която да намерят възможности за допълнителен доход;
 • 20% от учениците в прогимназиален етап определят кредита като доход;
 • 70% от учениците в прогимназиален етап не могат да определят източниците на доходи;
 • 20% от учениците в прогимназиален етап смятат, че нетната заплата е по-голяма от брутната, а едва 35% знаят каква точно е разликата;
 • 16% от учениците в прогимназиален етап не знаят откъде семейството им получава доходи;
 • 54% от учениците в прогимназиален етап не могат да се ориентират правилно в опростения фиш за заплата от проучването PISA;
Планиране
 • 63% от учениците в начален етап и 56% от учениците в прогимназиален етап възприемат спестяванията като необходимост за посрещане на финансови шокове;
 • 21% и от учениците в начален етап и 25% от учениците в прогимназиален етап възприемат спестяванията като възможност да постигнат дългосрочни цели;
 • 83% от учениците в начален и прогимназиален етап знаят как да разпределят парите си, като 47% от начален и 54% от прогимназиален са склонни да отделят за спестяване, но повече от половината получават джобните си ден за ден, а това не им позволява да изградят практически умения;
 • близо 20% от учениците в прогимназиален и гимназиален етап, не са склонни да повлияят върху разходите си за развлечения при необходимост; общо 64% от прогимназиален и 57% от гимназиален не определят правилно постоянните и променливите разходи в домакинствата;
 • 55% от учениците в гимназиален етап не знаят размера на минималната работна заплата;
 • 79% от учениците в гимназиален етап нямат идея за размера на осигуровките и данъците, които се удържат от брутната заплата;
 Финансови продукти и услуги
 • 56% от учениците в прогимназиален етап и 36% от учениците в гимназиален етап не разбират правилно условията по застраховките; 17% от прогимназиален дори смятат, че застрахователят плаща винаги, а застрахованият – при определени условия;
 • 47% от учениците в прогимназиален етап смятат, че няма разлика между дебитна и кредитна карта;
 • 79% от учениците в гимназиален етап не определят правилно риска между различни възможности за спестяване или инвестиране;
 • 72% от учениците в гимназиален етап не определят правилно ликвидността на различни активи;
 • 82% от учениците в гимназиален етап не се ориентират правилно за лихвите по различните видове кредити;
 • 40% от учениците в гимназиален етап не знаят, че депозитите са гарантирани, а други 34% не знаят какъв е размерът на гарантираната сума;
 • 91% от учениците в гимназиален етап не могат да изчислят сложна лихва за съответния период на олихвяване;
 • 79% от учениците в гимназиален етап могат да разчетат графика за цени на акции от международното проучване PISA, но 53% от тях не могат да я анализират и да направят правилни изводи;
Отношение и опит
 • около 20% от учениците във всички етапи не спестяват пари; около 5% от тях биха, но не разполагат с пари;
 • по-малко от 60% от учениците в начален и прогимназиален етап обсъждат въпроси, свързани с парите, с родителите си;
 • 54% от учениците в гимназиален етап получават джобни ден за ден, което не им позволява да развиват практически умения по планиране и изразходване на парите си;
 • 46% от учениците в начален етап, 57% от прогимназиален етап и 74% отучениците в гимназиален етап вярват, че знания за парите са им необходими във всеки момент, в който имат досег с тях;
Проучването е етап от проекта „Financial IQ“ на JA България и е една от поредица инициативи на партньорите за повишаване на финансовата грамотност на българските ученици. Вече са направени конкретни стъпки с подготовка на обучители на учители за преподаване на финансова грамотност, а от тази есен JA анонсира нови програми за всички етапи. През ноември 2016 по време на Световната седмица на предприемачеството и през март 2017 по време на Световната седмица на парите ще се проведат открити уроци в клас с участието на бизнес консултанти от NN България, Mastercard и УниКредит Булбанк. Бизнес доброволци от трите компании ще се включат през следващата година и във Финансов иновационен лагер за ученици от 10-11 клас от пилотните училища, в които ще се изучава новата програма по финансова грамотност на JA.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Град в полуразпад

Анализ на Христо Христов
И докато София се стяга с ремонти по булевардите за десетки милиони левове, за председателството на ЕС, в другия си край България се руши.

Всеки, който е преминавал през „Златна Добруджа“ се е взирал поне за миг в безкрайните изпъстрени в различни цветове полета. Живописните пътища обаче ни отвеждат до сърцето на този край на България – град Добрич. След като обаче подминете входната табела, с просто око може да се забележи контрастът, между добре подредените и обработени земеделски земи и състоянието на града.
Видът на улиците може да се сравни единствено с пейзажите на лунни кратери, които сме вижда по снимки от НАСА. Околовръстният път на града много трудно би могъл да бъде наречен път. Както се вижда от кадрите във видеото средната скорост, с която може лек автомобил да премине по него е не повече от 20-30 км./ч. В противен случай рискува след това да посети своя автомеханик. Именно лошото състояние на околовръстния път на града кара много то транзитно преми…

Blizoo шантажира клиентите си

Анализ на Христо Христов


Преди няколко дни всички абонати на кабелният оператор Blizoo бях изненадани неприятно със странни SMS-и. На кратко от 1 март Blizoo добави към програмните схеми на своите абонати няколко спортни канал под шапката Мтел Спорт. Това стана автоматично без потребителите да са го желали или някой да се е допитвал до тяхното мнение. С текстовите съобщения, от компанията уведомиха всички свои клиенти, че въпросните спортни канали ще бъдат безплатни за тях до края на месец март. След това всеки ще трябва да заплаща допълнително по 1.99 лв. на месец за удоволствието, че каналите му стоят в телевизионния пакет. Ако обаче клиентът не желае да ги гледа и респективно да си плаща за това удоволствие той трябва да отговори на получения SMS като изпрати своето ЕГН.

Този подход отприщи лавина от недоволство сред клиентите. От една страна те бяха ужасени от това, че получават от анонимен номер призив да си изпращат лични данни. Blizoo е регистрирана като администратор на лични да…

Парите за с. Хитрино вече се разпределят по „едни фирми”

Миналата седмица стана ясно, че за възстановяването на разрушеното с. Хитрино ще бъдат дадени 10 млн. лв. от държавата и 20 млн. лв. от Европа ще бъдат насочени към селото. Общо 30 млн. лв. ще бъдат изсипани в с. Хитрино, за да бъде възстановено то. Щетите обаче са за далеч по-малка сума. Според Владислав Горанов, жп щетите са за 1,5 млн. лв., а по актуална пазарна оценка пострадалите 26 къщи са на стойност около 500 хил. лв. Дори и да трябва те да бъдат изградени на ново то пак разходите няма да надхвърлят 2-3 млн. лв. В тази проста сметка се пита, какво ще се случва с останалите 25 млн. лв.?
Тази събота на сайта на Община Хитрино се появява директна покана към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Поканата е подписана от зам. кмета на община Хитрино Ахмед Ахмед е със следния предмет: Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради-собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпилата катастр…