Спестяванията продължават да растат

В края на септември 2016 г. депозитите на неправителствения сектор6 са 66.380 млрд. лв. (74.6% от БВП), като годишното им увеличение е 8.9% (9.6% годишно повишение през август 2016 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 18.586 млрд. лв. (20.9% от БВП) в края на септември 2016 година. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 10.5% (12.8% годишно повишение през август 2016 година). Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 30.4% на годишна база през септември 2016 година (29.9% годишно повишение през август 2016 г.) и в края на месеца достигат 3.962 млрд. лв. (4.5% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 43.833 млрд. лв. (49.3% от БВП) в края на септември 2016 година. Те се увеличават с 6.7% спрямо същия месец на 2015 г. (6.9% годишно нарастване през август 2016 година).
Нетните вътрешни активи са 47.011 млрд. лв. в края на септември 2016 година. Те се понижават с 2.7% спрямо същия месец на 2015 г. (2.5% годишно намаление през август 2016 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 48.744 млрд. лв. и се понижава спрямо септември 2015 г. с 3.4% (3% годишно намаление през август 2016 година). На годишна база вземанията от неправителствения сектор се понижават с 0.2%, достигайки 51.446 млрд. лв. (0.02% годишно намаление през август 2016 година). 

В края на септември 2016 г. кредитите за неправителствения сектор са 50.354 млрд. лв. (56.6% от БВП) при 50.225 млрд. лв. към август 2016 г. (56.5% от БВП). През септември 2016 г. те намаляват на годишна база с 0.1% (0.1% годишно повишение през август 2016 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 194.3 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 229.5 млн. лв. (в т. ч. 2.5 млн. лв. през септември 2016 година), а обратно изкупените кредити – 35.2 млн. лв. (в т. ч. 2 млн. лв. през септември 2016 година). 

Кредитите за Нефинансови предприятия се понижават с 1.4% на годишна база през септември 2016 г. (0.9% годишно намаление през август 2016 г.) и в края на месеца достигат 30.437 млрд. лв. (34.2% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.421 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на септември 2016 година. Спрямо същия месец на 2015 г. те се увеличават с 0.5% (0.1% годишно повишение през август 2016 година). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.762 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 0.9% (0.8% годишно увеличение през август 2016 година). Потребителските кредити възлизат на 7.323 млрд. лв. и се понижават с 0.6% спрямо септември 2015 г. (0.7% годишно намаление през август 2016 година). На годишна база другите кредити се увеличават с 18.1% (12% годишно повишение през август 2016 г.), като достигат 879.5 млн. лева. 

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.495 млрд. лв. (1.7% от БВП) в края на септември 2016 година. В сравнение със септември 2015 г. те се увеличават с 23.5% (24.7% годишно повишение през август 2016 година).

Нетните чуждестранни активи са 50.695 млрд. лв. в края на отчетния месец при 50.612 млрд. лв. в края на август 2016 година, като нарастват с 24% на годишна база (24% годишно повишение през август 2016 година). През септември 2016 г. чуждестранните активи се увеличават с 16.7% (17.3% годишен ръст през август 2016 г.), като достигат 59.239 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 8.544 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 13.5% (10.5% годишно понижение през август 2016 година)