Парите за с. Хитрино вече се разпределят по „едни фирми”


Миналата седмица стана ясно, че за възстановяването на разрушеното с. Хитрино ще бъдат дадени 10 млн. лв. от държавата и 20 млн. лв. от Европа ще бъдат насочени към селото. Общо 30 млн. лв. ще бъдат изсипани в с. Хитрино, за да бъде възстановено то. Щетите обаче са за далеч по-малка сума. Според Владислав Горанов, жп щетите са за 1,5 млн. лв., а по актуална пазарна оценка пострадалите 26 къщи са на стойност около 500 хил. лв. Дори и да трябва те да бъдат изградени на ново то пак разходите няма да надхвърлят 2-3 млн. лв. В тази проста сметка се пита, какво ще се случва с останалите 25 млн. лв.?

Тази събота на сайта на Община Хитрино се появява директна покана към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Поканата е подписана от зам. кмета на община Хитрино Ахмед Ахмед е със следния предмет: Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради-собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпилата катастрофа на дерайлирал товарен влак на 10.12.2016 г.

Разбираемо е, че поради лошото време и влошаващата се зимна обстановка, няма време за провеждане на конкурс по Закона за обществените поръчки и ще се търси бързо възстановяване на щетите. Странните неща обаче започват от тук. Защо поканата е изпратена директно до точно тази конкретна фирма намираща се в гр. Карнобат. Разстоянието между двете населени места е 86 км. В същото време само на няколко километра от с. Хитрино в гр. Шумен се намира фабриката на фирма “ВИАС” ЕООД, която произвежда ПВЦ профили и алуминиева дограма с марката VIVA Plast. 

Нека видим обаче малко повече информация за фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Според информацията в търговския регистър фирмата е основана през 2008 г. и е собственост на трима души КААН ЮРТТАШ, КЕМАЛ ЮРТТАШ и ИВЕЛИН АТАНАСОВ. Според регистрацията на фирмата обаче в основният предмет на дейност на фирмата никъде не е посочено, че тя произвежда дограма. В годишния финансов отчет на фирмата за 2014 г. (последният предоставен към Търговския регистър от нея), тя притежава машини на стойност около 80 хил. лв. С други думи явно с тях не може да произвежда дограма.


Интересното също така е, че за 2016 г. във фирмата има здравно и социално осигурени 13 души, които явно ще бъдат недостатъчни за осъществяването на планирания ремонт в кратките срокове. Всичко това подсказва, че явно фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД, за да се справи поръчката ще трябва да наеме фирма подизпълнител и да закупи въпросната ПВЦ и алуминиева дограма от друго място. Всичко това ще оскъпи допълнително цената. Това би трябвало да бъде добре известно на общинарите след като директно отправят поканата към конкретната фирма. Предвидената стойност на договора е за 150 хил. лв. За тези пари въпросната фирма ще трябва да подмени дограмата на 3 сгради – на тази на общинската администрация, читалището в селото и Младежки дом в с. Хитрино.

Още по-интересното е, че поканата, която зам. кметът отправя директно към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД е от 16 декември – петък, а крайният срок е до 16 ч. на 19 декември (понеделник). С други думи, въпросната фирма трябва през почивните дни да събере всички изисквани от закона документи и да изготви своята оферта и проект за изпълнение. Този подозрително кратък срок доста сериозно натежава везните в полза на раздаване на пари на едни определени фирми и хора. 

Към всички тези смущаващи факти можем да прибавим и това, че само преди няколко години, кметът на село Хитрино реши да се възнагради за добре свършената работа с Мерцедес за 110 хиляди лева. Платен изцяло с пари на общината.
Публикацията има само информативен характер и не искам да правя конкретни изводи. Всеки читател на базата на горните факти може да си направи сам за себе си изводите. Единственото, което за мен става ясно от всичко това, е че явно контролът на изразходваните държавни пари може би трябва да бъде подобрен. А и разбирам нуждата административната сграда на селото да бъде бързо възстановена, но защо Младежкият дом и читалището са по-важни да се възстановят преди къщите на самите жители?

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.