Нашият голям луд гръцки развод

Анализ на Христо Христов

Перифразирайки името на популярния филм можем да обрисуваме какво се случи последните 5 години в банковия сектор в страната. В края на 2011 г. делът на гръцките банки в страна бе почти една четвърт. Те притежаваха активи на стойност 18.2 млрд. лв. Към декември 2011 г. гръцките банки в България бяха 5: ОББ (National Bank of Greece), Пощенска банка (EFG Eurobank), Банка Пиреос (Piraeus), Алфа банк и Емпорики банк (Emporiki). Опасенията от технически фалит на Гърция към този момент ги поставиха под натиск.

Последваха 5 бурни години за гръцките банки в страната. През 2012 г. френската банка "Креди Агрикол" (Credit Agricole) купи "Емпорики банк". Две години по-късно българското поделение на "Креди Агрикол" бе придобито от Корпоративна търговска банка и преименувано на ТБ Виктория. Мажоритарен акционер с 95% в EFG Eurobank притежаваща Пощенска банка до 2014 г. бе Гръцкия фонд за финансова стабилност (Hellenic Financial Stability Fund, HFSF). След успешно увеличение на капитала от страна на Eurobank с 2,864 млрд. евро, осъществено посредством емитиране на нови акции на борсата в Атина, контролният пакет вече се държи от няколко инвестиционни фонда. Това са едни от най-големите компании на САЩ, Канада и Азия - Fairfax, WLR, Mackenzie, Capital, Fidelity и Brookfield. През 2015 г. Пощенска банка придоби активите на Алфа банк. В кря на 2016 г. пък бе финализирана и най-голямата банкова сделка през последните години в България. Белгийската финансова група KBC, която притежава в страната Сибанк, придоби от National Bank of Greece българското й поделение ОББ. Цената на сделката показа и че банките в страната са в голяма степен подценени като стойност. По този начин в страната остана една единствена гръцка банка – Банка Пиреос с активи от 2.9 млрд. лв. и дял от 3.16% към края на 2016 г.

Фигура: Дял на активите на гръцките банки в България

Източник: БНБ
*Финализирането на сделката между KBC и NBG за ОББ бе обявено в последния работен ден на 2016 г. Според предоставената информация за сделката пълното обединение между Сибанк и ОББ ще се случи през 2018 г.

Всичко това показва, че консолидацията в сектора не е ново явление вече и тече. Предпоставка за консолидация на пазара е и желанието на някои чужди банки да преструктурират своя бизнес на глобално ниво, като се освободят от не толкова стратегически важни за тях поделения или да засилят присъствието си в определени региони и страни.

През новата година се очаква и финализиране на продажбата на ТБ Виктория, за която към момента се борят БАКБ и Търговска банка Д. Поради малките си размери обаче тази сделка няма да доведе до съществени размествания в системата, но може да засили позициите на двете банки в ритейл сегмента. 2017 година се очертава интересна в банковия сектор, не само с това кой коя банка ще придобие, но и поради естествения процес на отлив на клиенти съпътстващ всяка консолидация. Част от клиентите на банките ги напускат докато тече процесът на преговори и обединение, защото са имали своите съображения да предпочетат едната банка пред друга и автоматичното им преминаване към клиентската на купувача ги кара да прегледат актуалните оферти на банките на пазара. Този процес е неизбежен и единственото, което може да бъде направено е да се ограничат неговите размери.

Поради тази причина всяка консолидационна сделка, която се осъществява буди интерес в конкуренцията, а това от своя страна активизира банките в предлагане на по-гъвкави условия, за да привлекат освобождаващата се клиентска маса. За последното тримесечие на годината корпоративните кредити на ОББ намаляват с 156 млн. лв., потребителските с 50 млн. лв., а жилищните с 32.5 млн. лв. Имайки предвид международния опит на KBC в подобни придобивания, може да се очаква, че този процес ще бъде овладян през настоящата година и ще започнат по – осезаемо да се отчитат положителните ефекти генерирани от синергиийте, до които ще доведе сделката.

Графика: Топ 10 на банките по активи в страната към края на 2016 г. (в млн. лв.)
Източник: БНБ

През 2016 година осезаемото намаление на лихвите по кредитите за бизнеса и домакинствата раздвижи пазара. Последното тримесечие на годината обемът на отпуснатите кредити към бизнеса се е увеличил с 0.3%, а тези за домакинствата с 0.5%. Основен принос към последните има ръстът при жилищните кредити с 0.3% през тримесечието. Банките значително подобриха търговските си оферти по този тип кредити. Отчетните данни на БНБ показват, че през декември 2016 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове намалява на годишна база с 1.07 пр.п. до 4.37%, а по жилищните кредити в евро – с 1.92 пр.п. до 4.11%. В края на миналата година пък от Първа инвестиционна банка предложиха жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години от 3.5%.

През годините на икономическа криза обемът на потребителските кредити запази нивата и се увеличи. През 2016 г. обаче въпреки спада на лихвите обемът на отпусканите потребителски кредити е намалял с 0.5%, като за последното тримесечие спадът е с 0.9%. Този спад съчетан с ръста по жилищните кредити може да се тълкува като подобряване на финансовите бюджети на домакинствата. Последните години необходимостта на средства поради намалели доходи провокираше по-голям интерес към потребителските кредити и въздържане от поемане на по-големи кредити като жилищни. Постигнатата стабилност в икономиката през годината позволи на повече хора да виждат стабилност в доходите си в по-дълъг времеви период и това съответно активизира и търсенето на жилищни кредити.

Извеждайки анализът извън банковата система забелязваме, че всички икономически показатели сочат, че се намираме в подножието на нов положителен икономически цикъл. Бизнес климатът се подобрява, а безработицата намалява. Въпреки това потребителите остават резервирани и предпочитат да продължат да спестяват, докато видят по отчетливи сигнали, които пряко да окажат отражение върху техния живот. От друга страна ръстът на депозитите с 5.7% на годишна база съчетан с намаляващите лихви показва, че все още банките остават най-сигурното място за техните спестявания, а това отразява и доверието на потребителите.

Данните на БНБ определено сочат, че 2017 г. се очаква да бъде интересна от към събития в банковия сектор. Динамиката на пазара ще се засили, което ще доведе до запазване на изгодните предложения към клиентите. Те обаче няма да бъдат вече толкова достъпни, а банките ще станат по-взискателни към клиентите, на които предлагат максимално изгодните си условия по своите продукти и услуги.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.