Загорка представи доклада си за устойчиво развитие за 2016 г.


За трета поредна година „Загорка“ АД представи своят доклад за устойчивото си развитие, който представя обобщение на добрите практики реализирани от компанията и част от платформата й за устойчиво развитие - „Създаваме по-добър свят“ за 2016 година, в сферите, в които Загорка оперира и може да направи положителна промяна:

  • Опазване на водните ресурси;
  • Намаляване на въглеродните емисии;
  • Устойчиви ресурси;
  • Безопасност;
  • Отговорна консумация;
  • Подкрепа и израстване с местните общности.

ЗАГОРКА се фокусира върху опазването на водните ресурси. Водата е основна съставка на бирата и ценен ресурс, затова компанията влага много усилия за намаляване нивото на потребление на вода за всеки литър произведена бира. Поставените цели на глобално ниво за групата на ХАЙНЕКЕН нарежда Загорка сред компаниите, които са направили най-ефективно използването на този ресурс. През 2016 година, Загорка постига 6% намаление на потреблението на вода за последните две години, което е намаление до 3.2 хл/хл.

Намаляването на въглеродните емисии е друга важна сфера за Загорка, като през 2016 г. компанията постига 3% намаление на CO2 емисиите в производството за последните две години. Също така, намалението на въглеродни емисии от дистрибуционната дейност е общо 19% в сравнение с 2010 година. Не на последно място, 100% от хладилниците закупени от компанията и въведени на пазара през изминалата година в страната са енергоефективни. Това е част от дългосрочната политика на ХАЙНЕКЕН да предоставя „зелени“ хладилни витрини, които пестят 30% енергия.


Що се отнася до устойчивите ресурси, усилията на Загорка са насочени към поддържането на устойчива верига на доставки, основана на закупуване на суровини от български доставчици и в подкрепа на българската икономика.

Безопасността е от първостепенно значение за Загорка и компанията регулярно инвестира в обучения за безопасност на своите служители. През 2016 са организираха дни на безопасността, в които се включиха и членовете на семействата на служителите. Те имаха възможност да се запознаят с различните дейности и техники за безопасност при работа в Пивоварната, а децата освен за пътна безопасност - научиха повече за професиите на своите родители. Загорка подкрепя безопасния модел на поведение и постоянно работи върху подобрения свързани с безопасността в цялата компания.

Отговорна консумация е още една важна сфера, върху която Загорка поставя основен фокус и активно адресира в публичното пространство. През изминалата година, компанията стартира заедно със своите партньори Столична община, Порталът за неправителствени организации - NPObg, Innovation Starter, учителската мрежа - Little Thanks и медии, кампанията „Game Over - Алкохолът не е игра“, която цели да започне разговор по темата за вредите от продажбата и употребата на напитки с алкохолно съдържание от страна на деца и младежи. Търговските представители на „Загорка“ АД в София са посланици на инициативата и през 2017 година ще водят активен разговор по темата с търговските обекти в близост до училищата.

През 2016 година, под шапката на марката Heineken® стартира кампания Moderated drinkers wanted, която повдига темата за умерената консумация по един изключителен начин. В нея, компанията показва, че зависи единствено и само от всеки един от нас колко да е консумацията на алкохол. Също през 2016 година, HEINEKEN обяви партньорството си с Formula1® и стартира мащабна кампания „Ако шофирате, никога не употребявайте алкохол“.

При подкрепа и израстване с местните общности, фокус е поставен чрез Загорка Зелен Фонд – инициативата на компанията, която се провежда под формата на национален публичен конкурс, в който право на участие имат физически лица и неправителствени организации от цялата страна. През 2016 година, проект-победител от конкурса стана „Автобусна спирка Виритас“ на екип от студентки от Лесотехнически университет София. И не само това, Зеленият Склад на „Загорка“ АД беше домакин на първия по рода си в България - Climathon 2016, който събра екипи от българската иновационна и предприемаческа среда от София и Стара Загора. Събитието се проведе едновременно в 58 града от цял свят. В продължение на 24 часа, Зеленият Склад бе инкубатор на идеи и решения, свързани с предизвикателствата на замърсяването в градска среда.


Никос Зоис, изпълнителен директор на Загорка АД каза, „Ние в Загорка вярваме, че успешният бизнес, е устойчивият бизнес. Устойчивото развитие е част от основните ни бизнес приоритети и е от стратегическо значение за нас. Ние правим това, защото ни е грижа за хората, за природата, както и за мястото, където работим и живеем. Важно е да сме отговорни и да предприемаме стъпки днес, за да можем да помогнем за едно по-добро утре. Нека продължим заедно нашето пътешествие да “Създаваме по-добър свят”. Дължим го на бъдещите поколения.“

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.