Рекорден ръст за последните 7 години при потребителските и жилищни кредити

Активите на банковата система през периода април – юни 2017 г. нарастват с 0.1% до 93 млрд. лв. Това сочат данните на Българската народна банка (БНБ) публикувани в края на месец юли. През второто тримесечие на годината продължава благоприятната тенденция по отношение на качеството на кредитите и авансите. В края на юни 2017 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 9 462 млн. лв. (при 9 966 млн. лв. към 31 март 2017 г.).

Въпреки добрите макроикономически данни през първата половина на годината, бизнесът е намалил интереса си към ползване на заемни средства и отпуснатите корпоративни кредити през второто тримесечие намаляват с 294 млн. лв. или 0,9%. Причина за това може е желанието на фирмите да преразгледат своите стратегии за развитие и адаптирането им към новите икономически реалности на пазарите зад граница. Очакваният Brexit също ще пренареди голяма част от международните пазари. През следващите тримесечия обаче може да се очаква ново активизиране на инвестициите на бизнеса.

За сметка на това пък се забелязва активизиране в търсенето на жилищни и потребителски кредити. Бързият ръст на пазара на имоти, активизира много потребители да побързат с покупките преди цените да са продължили по пътя си нагоре. Анализ на агенцията за недвижими имоти Адрес показва, че поради ръстът на доходите, който се наблюдава от 2012 г. до сега, делът на месечните вноски за изплащане на жилищен кредит в семейния бюджет намалява до 40%. Това обуславя и реализираният ръст в отпуснатите от банките жилищни кредити през второто тримесечие на годината със 178 мин. лв. или 2% спрямо март 2017 г. Това е и най-високият тримесечен ръст, който е регистриран от 2009 година до сега. Лидери с най-голям обем отпуснати жилищни кредити за тримесечието са Уникредит Булбанк (33,7 млн. лв.), ЦКБ (26 млн. лв.), Юробанк (25,5 млн. лв.), Първа инвестиционна банка / Fibank (20,7 млн. лв.) и Райфайзенбанк (17 млн. лв.).

Графика 1. Тримесечен ръст на отпуснатите жилищни и потребителски кредити между първо и второ тримесечие (в хил. лв.)

Източник: БНБ

Търсенето на потребителски кредити също нараства преди летните месеци. Общият портфейл на банковата система се увеличава с 2,4% или с 208 млн. лв. Този ръст отново е рекорден за последните 7 години. С най-много отпуснати потребителски кредити през тримесечието могат да се похвалят от Първа инвестиционна банка / Fibank ( 47,3 млн. лв.), Райфайзенбанк (38 млн. лв.), ЦКБ (35 млн. лв.), Банка ДСК (30,4 млн. лв.) и СЖ Експресбанк (20,8 млн. лв.).

Графика 2. тримесечен ръст на отпуснатите потребителски кредити март-юни 2017 г. (в хил. лв.)
Източник: БНБ

Рекордните ръстове за последните 7 години при потребителските и жилищните кредити се обуславят и от най-ниските нива лихвите, които бяха достигнати. Лихвеният бюлетин на БНБ отчита, че през юни 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с юни 2016 г. с 1.73 пр.п. до 7.78%, а по тези в евро – с 1.62 пр.п. до 5.07%. При жилищните кредити в левове той намалява с 1.04 пр.п. до 3.93%, а по жилищните кредити в евро – с 1.83 пр.п. до 3.92%.

Депозитите в банковата система се увеличават през отчетното тримесечие с 0.5% (363 млн. лв.), като темпът им на растеж е близо до този за периода януари – март. Запазва се тенденцията за слаб прираст на спестяванията като все повече хора предпочитат да използват средствата си в реалната икономика.

Всичко това говори, че потребителите се чувстват по-уверени в своите финансови възможности, както и в професионалната си реализация. По данни на Евростат безработицата в България през месец юни е 5,9%, което е ниво значително под средното за ЕС. Там делът е 7,7%. Тези стойности са също на най-ниските си нива от 2008 г.

Печалбата на банковата система намалява спрямо юни 2016 г. със 113 млн. лв. до 660 млн. лв. Този спад обаче не буди притеснение за начина на работа на банките, тъй като през 2016 г. приключването на сделката за Visa Europe добави над 150 млн. лв. към резултатите на българските банки. Така ако се махне този еднократен ефект върху печалбата на системата през миналата година, се вижда, че въпреки свитите лихвени маржове, банките запазват своята рентабилност.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.