Интересът към потребителски кредити с фиксирана лихва расте

В края на юни 2017 г. търсенето на потребителски кредити нараства преди летните месеци. Общият портфейл на банковата система се увеличава с 2,4% или с 208 млн. лв. Този ръст е рекорден за последните почти 10 години. С най-много отпуснати потребителски кредити през тримесечието могат да се похвалят от Първа инвестиционна банка / Fibank ( 47,3 млн. лв.), Райфайзенбанк (38 млн. лв.), ЦКБ (35 млн. лв.), Банка ДСК (30,4 млн. лв.) и СЖ Експресбанк (20,8 млн. лв.).

Графика: тримесечен ръст на отпуснатите потребителски кредити март-юни 2017 г. (в хил. лв.)
Източник: БНБ

Актуални данни от проучване на СЖ Експресбанк пък показват, че средният размер на потребителски кредит е в размер на 12 000 лв., а най-често от такъв продукт се възползват клиенти на възраст 40-49 г. (29%).

Тенденцията, която се наблюдава в последните години е, че все повече хора се интересуват от кредити с фиксирана лихва. Според експертите от банката това се дължи на негативния опит от последната финансовата криза и стремежа към предвидимост на разходите. Въпреки тенденцията за понижаване на лихвените нива по потребителските кредити през последните години, потребителите са предпазливи и не разчитат изцяло на това, а търсят сигурността на фиксираната лихва за по-дълъг срок.

Рекордните ръстове за последните близо 10 години при потребителските и жилищните кредити се обуславят и от най-ниските нива лихвите, които бяха достигнати. Лихвеният бюлетин на БНБ отчита, че през юни 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с юни 2016 г. с 1.73 пр.п. до 7.78%, а по тези в евро – с 1.62 пр.п. до 5.07%. При жилищните кредити в левове той намалява с 1.04 пр.п. до 3.93%, а по жилищните кредити в евро – с 1.83 пр.п. до 3.92%.

За да можем да отговорим на потребностите на клиентите, офертата ни по потребителски кредит „Експресо“ е с фиксирана лихва за целия период до 10 години.“, коментира Димитър Иванов, ръководител на отдел „Индивидуални клиенти“ в СЖ Експресбанк.

Предложението на СЖ Експресбанк по кредит „Експресо“ е с фиксирана лихва до 10 г., и специална отстъпка в размер на 50% от такса одобрение. Промоционалните условия са валидни до края на месец август.