БНБ: Обемът на отпуснати кредити продължава да нараства

Анализ на Христо Христов

Лихвените нива по кредитите са рекордно ниски и това привлича все повече потребители към кредитните продукти предлагани от банките. Икономическият подем и спадът на безработицата продължават да дават увереност на потребителите в своята бъдеща финансова стабилност. Очакванията за корекция на лихвените нива в следващите 6-12 месеца могат да охладят за известно време търсенето на кредити, но няма да спрат цялостния ръст на пазара. Увеличение по лихвените нива се очаква да има при тези продукти, чиито лихви са базирани на международни индекси като например 3,6 или 12м EURIBOR. В момента безпрецедентните икономически стимули отпускани от ЕЦБ продължават да натискат стойността на индекса, но вече започна да се обсъжда техният край, което ще доведе до бърз ръст на стойността му. Все пак покачването на лихвените нива няма да премине рамките на 0,5-1 процентни пункта и цената на кредитите ще остане на значително по-ниски нива от тези, които се отчитаха през 2007 г. - 2008 г.

Към средата на годината лидери по отпуснати кредити и атрактивни оферти към бизнеса и домакинствата се оформят СЖ Експресбанк, Първа инвестиционна банка / Fibank, Пощенска банка / Юробанк, и Уникредит Булбанк.

Статистика на БНБ

Данните на централната банка сочат, че в края на юли 2017 г. кредитите за неправителствения сектор са 52.461 млрд. лв. (54.2% от БВП) при 52.081 млрд. лв. към юни 2017 г. (53.8% от БВП). През юли 2017 г. те се увеличават на годишна база с 4.5% (4.2% годишно повишение през юни 2017 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 135.2 млн. лева. На годишна база продадените кредити8 от Други ПФИ са 185.4 млн. лв. (в т. ч. 2.4 млн. лв. през юли 2017 година), а обратно изкупените кредити – 50.2 млн. лв. (в т. ч. 7.1 млн. лв. през юли 2017 година).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.8% на годишна база през юли 2017 г. (2.1% годишно повишение през юни 2017 г.) и в края на месеца достигат 31.344 млрд. лв. (32.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 19.230 млрд. лв. (19.9% от БВП) в края на юли 2017 година. Спрямо същия месец на 2016 г. те се увеличават с 5.5% (6% годишно повишение през юни 2017 година). В края на юли 2017 г. жилищните кредити са 9.161 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 4.9% (4.4% годишно увеличение през юни 2017 година). Потребителските кредити възлизат на 7.638 млрд. лв. и се увеличават с 4.9% спрямо юли 2016 г. (4.6% годишно повишение през юни 2017 година). На годишна база другите кредити9 се увеличават с 45.8% (69.8% годишно повишение през юни 2017 г.), като достигат 1.147 млрд. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.886 млрд. лв. (1.9% от БВП) в края на юли 2017 година. В сравнение с юли 2016 г. те се увеличават с 28.5% (26.5% годишно повишение през юни 2017 година).

В края на юли 2017 г. депозитите5 на неправителствения сектор6 са 69.170 млрд. лв. (71.5% от БВП), като годишното им увеличение е 5.4% (5.6% годишно повишение през юни 2017 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 19.986 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на юли 2017 година. В сравнение със същия месец на 2016 г. те се увеличават с 10.3% (9.7% годишно повишение през юни 2017 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват със 17.7% на годишна база през юли 2017 година (15% годишно понижение през юни 2017 г.) и в края на месеца достигат 3.159 млрд. лв. (3.3% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 46.025 млрд. лв. (47.6% от БВП) в края на юли 2017 година. Те се увеличават с 5.3% спрямо същия месец на 2016 г. (5.7% годишно нарастване през юни 2017 година).

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.