28 септември 2017 г.

HeleCloud спечели награда за голям напредък в търговията и инвестициите


Вчера вечерта Британско-българската бизнес асоциация (БББА) отличи HeleCloud за победител в категорията „Пробив в търговията и инвестициите – навлизане в нов пазар в България и Великобритания“. Наградите на БББА 2017 (BBBA Awards 2017) имат за цел да възнаградят постиженията на своите членове и да подкрепят споделянето на добрите практики. Постижението на HeleCloud осигурява на компанията класиране за тазгодишните награди на Британските търговски камари и бизнес асоциациите в Европа (COBCOE).


Наградата на БББА е много ценна за целия екип на HeleCloud. Тя е признание за всичките ни усилия и постижения за последната година от създаването на компанията. Вярвам, че вървим в правилната посока и ще допринесем за развитието на облачните услуги в Европа, Близкия изток и Африка“, сподели Добромир Тодоров, главен директор „Облачни услуги“, HeleCloud.

Само за една година HeleCloud беше припозната като Advanced Consulting Partner от Амазон Уеб Сървисис; нае водещи специалисти и екип от технологични визионери в офисите си в България и Великобритания; беше одобрена за доставчик на дигитални пазари в рамките на G-Cloud 9 – споразумение, даващо възможност на великобританския публичен сектор да използва облачно базирани хостинг услуги, професионалисти, подкрепа и управление на ресурсите. От създаването си компанията е разработила интелектуална собственост - 8 стратегически документа, сред които Cloud Roadmap методология, инструменти за автоматизация в облака и управление на облачните услуги, бизнес обучение и бутиково технологично обучение.


Ние от HeleCloud вярваме, че в България и Великобритания има много качествени специалисти, и приемаме за своя мисия да подпомагаме образованието в областта на информационните технологии, ресурси и облачните услуги“, добави Стефан Бумов, главен оперативен директор, HeleCloud.

Средният дълг на физическите лица е намалял с 34% през първото полугодие на 2017 г.

За първи път от 2013 година насам средният размер на необслужваните задължения в страната намалява и то значително. Размерът му се понижава с 34% и според проучване на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) за първата половина на 2017 г. той е 728 лв. , докато за същия период на 2016 г. е бил 1 104 лв. Данните са част от анализа на компанията за пазарни проучвания ИПСОС България по поръчка на АКАБГ и обхваща обработваните дългове от всички компании, членове на асоциацията, които вече представляват около 80% от сектора.

По-високата икономическа активност в последните две години и по-интензивното кредитиране са предпоставки за ръст в обема възложени задължения. За първи път от 2013 г., когато стартирахме своето пазарно проучване, отчитаме значително намаление на средния размер на необслужваните задължения при физическите лица. Това се случва на фона на възлагане в по-ранен етап, подобрена плащаемост и по-кратки срокове за покриване на забавени вноски.”, посочва Райна Миткова, председател на АКАБГ.

По думите й промяната в показателите се дължи на по-добрата макроикономическа картина и ръста на доходите в големите градове на страната. Домакинствата отново са оптимисти за бъдещите си доходи, което ги кара да встъпват в по-сериозни ангажименти, но понякога не успяват навреме да изпълнят задълженията си. От друга страна кредиторите след кризата от 2008 г. не чакат излишно и възлагат на много по-ранен етап. Така броят на възложените за събиране случаи нараства с 94% спрямо първото полугодие на 2016 г.

По данни на асоциацията има разместване в структурата на възложените дългове за събиране. Банките отново заемат първото място – 48% от всички дългове, обработвани от колекторските агенции. Ютилити продуктите изместват телекомите и вече са 22% от всички. С бързи темпове нарастват и небанковите – бързи и стокови кредити.

Ютилити сектора ползва все по-интензивно услугите по събиране на задължения., коментира Александер Грилихес, зам. председател на АКАБГ. „Считаме, че една от основните причини за това е публичният дебат по темата, който доведе до подобряване на комуникацията доставчик – клиент и повишаване на вниманието на потребителите още на етап подписване на договор.“

На пазара на изкупени задължения прогнозите не се сбъдват. Изкупените дългове през първото полугодие на 2017 г. са с 40% по-малко спрямо същия период на 2016 г., посочват от асоциацията. През първите шест месеца на 2017, продадените задължения са на обща стойност 365 731 226 лева, а за същия период на миналата година, те са 609 663 967 лева.
"

През първите шест месеца на годината наблюдаваме спад на продажбите на портфейли основно от страна на банките, което е нетипично спрямо общата европейска тенденция на интензивни продажби с цел да се изчистят лошите кредити от финансовата система. отбелязва Райна Миткова. Според нея значително повишение на този показател не се очаква и през второто полугодие на 2017 г.

По данни на АКАБГ през последните 5 години агенциите у нас са изкупили дългове, зад които стоят 854 312 случая. Близо 100 000 от тях са били решени извънсъдебно.

Като нов кредитор имаме свободата да преговаряме със задължените лица и да намерим най-доброто за двете страни решение. Когато хората са добронамерени и отговорни към своите задължения, случаите се решават извън съда, което означава без никакви такси, без нарастване на размера на задължението и без дългосрочни последици за лицето.”, описва процеса Миткова. И допълва, че ролята на професионалните колекторски агенции, които спазват Етичния кодекс и следват всички европейски стандарти за работа в сектора, е да съдейства на клиентите, изпаднали в просрочие, да се справят със ситуацията вместо да продължат да затъват.

На пазара на междуфирмена задлъжнялост се наблюдава ръст на обема на възложените вземания – за разглеждания период увеличението е с близо 18%. Най-съществени остават проблемите в секторите - транспорт, търговия, строителство. В сферата на търговията на едро и дребно и операциите с недвижими имоти платежоспособността се подобрява в сравнение със същия период на 2016 г.

Значително по-бързо се осъществява събирането на вземанията. В сектора на строителството времето се съкращава почти 3 пъти, а при транспорта и добива на горива периодът се ускорява от 112 на 61 дни.“, посочва Милена Виденова, член на УС на АКАБГ. По думите й основните причини за финансовите затруднения на фирмите остават: секторната цикличност, лошото управление на ликвидността и ниския размер на европейско финансиране предвид края на стария програмен период. Компаниите не използват превантивни мерки като например застраховка на вземанията.

Следвайки очакванията на асоциацията от 2016 г., профилът на длъжника също се променя. Потребителят, който най-често задлъжнява, е млад мъж, под 30-годишна възраст, вече добре образован и обикновено на трудов договор.

През 2017 г. най-голям брой некоректни платци е имало в Стара Загора, Велико Търново и Бургас. Локалното разпределение следва икономическото развитие на регионите. По-лесният достъп до кредитиране води след себе си и нарастване на обема забавени и спрени плащания.

Младите хора или т. нар „милениуми“ са следващата нарастваща група длъжници, които изследваме с особено внимание“, посочва Александер Грилихес. „Почти половината от тях имат дългове от потребителски характер – най-често стокови заеми, а едва 1 на всеки 5 души има спестявания, макар и минимални. Отличават се с по-лековерно заредено с оптимизъм и високи очаквания поведение, което най-често няма обективно основание.

Според данните на проучването 67% от младите длъжници са необвързани, а 75% от тях все още живеят с родителите си. Те традиционно харчат повече от това, което биха могли да си позволят в този период от живота си.

Именно необходимостта от повишаване на финансовата култура ни мотивира да започнем работа в посока превенция.”, споделя Райна Миткова. И разказва за инициативата Мисия платено, в рамките на която от Асоциацията на колекторските агенции ще създават ресурси в помощ на клиентите с просрочени задължения.

На сайта на инициативата вече е публикуван “Наръчник за управление на дългове”, който може да бъде свален свободно от всеки потребител и съдържа най-важното, което всеки трябва да знае за управлението на своите финансови задължения и взаимоотношенията с институциите във връзка с тях.

26 септември 2017 г.

Бумът в строителството измества горещите точки в София


Активизирането на жилищното строителство в Южните райони доведе до трайни промени на картата покупко-продажби в София. Инвеститорският интерес отговаря на увеличаващото се търсене на жилища ново строителство, а делът на сделките „на зелено“ преди Акт15 продължава да расте. Бюджетите за двустайни и тристайни жилища в горещите до момента точки – Изгрев, Изток, Лозенец, Борово, нараснаха значително през последните години, което доведе до търсене на нови атрактивни, но достъпни райони. Витоша, Кръстова вада и Манастирски ливади – Изток естествено се очертаха като такива заради близостта си до планината и Южната дъга и сравнително бързото придвижване до централните зони на града, посочват от строително-инвестиционната компания BLD.

Кръстова вада е добър пример за район, който може да се конкурира с т.нар престижни квартали в София. Цените тук са по-ниски, а удобствата на квартала не отстъпват пред другите предпочитани райони. Вече има изградена метростанция и голям търговски център, а близостта до планината е още едно предимство особено за по-младите купувачи.“, допълни Димитър Савов. По думите му Кръстова вада е на път да се превърне в следващия привлекателен район за тази таргет група и е разумната алтернатива на Лозенец.

По данни на АДРЕС – водещата агенция за недвижими имоти в София, ключовите елементи при избор на жилище остават имиджът на локацията, транспортните връзки, заобикаляща среда и близост до социална инфраструктура - училища и детски градини, магазини, банкови клонове.

Според проучване на BLD добрият имидж на района става все по-важен при избора на жилище. Кръстова вада се позиционира в освободената от Лозенец и Южните квартали ниша – място, където младите виждат перспектива и могат да уредят добре ежедневието си. Младите успешни хора традиционно са склонни да избират райони с бъдеще, да формират общности в тези зони и затова често избират квартали, които тепърва ще се развиват, но към момента са с разумни цени.

Клиентите се интересуват от ново строителство в два основни типа райони – установени, където бюджетите са по-високи и в момента и такива, които тепърва развиват потенциала си, защото там може да се направи добра сделка. Затова Кръстова вада е подходящ квартал за първо жилище.“, казва Димитър Савов, изпълнителен директор на BLD. По думите му част от купувачите си дават сметка, че е по-добре да изберат квартал, който е в процес на облагородяване, защото там по-лесно може да се прогнозира бъдещото развитие. Въпреки това семействата с едно или повече деца традиционно търсят жилище във вече установените и развити квартали.

BLD e водеща строително-инвестиционна компания, изцяло фокусирана върху изграждането на модерни, функционални и реализирани с високо качество жилищни проекти в София. В рамките на 3 години BLD пуска в експлоатация 4 нови сгради на територията на град София с общо над 250 реализирани апартамента в тях. До края на 2017 броят на реализираните апартаменти ще надхвърли 350. Последният проект на компанията - KRISTA вече има разрешение за строеж и беше представен на пазара.

Сградата е разположена на ул. Иван Колев 5 и ще разполага с голям процент двустайни апартаменти, които отговарят на търсенето, и по-малък дял тристайни и четиристайни апартаменти, както и необходимия брой гаражи и паркоместа. KRISTA се отличава с архитектурата си и решението да бъдат изградени пет входа (при 5 етажа), което улеснява достъпа, поддръжката и управлението на общите части на сградата. Цените на апартаментите варират около 900-1200 евро/кв.м. За всеки клиент, закупил имот в KRISTA, има специален подарък – монтиран климатик в жилището.

Все още обаче при новите и по-слабо застроени терени в София, развиването на вътрешната инфраструктура се оказва трудно за общината, споделят от компанията. Проблемът с липсващите улици във вътрешността на новите райони засяга както живущите, така и инвеститорите.

Историята на развитието на нови райони като Манастирски ливади ни научи на някои основни уроци – купувачите са чувствителни към тези проблеми и ние сме длъжни да подсигурим решение,” споделя Димитър Савов. “Ако няма изградена вътрешна инфраструктура, собствениците няма да могат да се придвижват до имотите си. Затова ние избираме да включим изграждането и поддържането на околната инфраструктура в нашите проекти. По този начин след завършването на всеки проект районът се подобрява, както и животът в него.“, казва още Димитър Савов.

Прогнозата на BLD е за нарастващо и занапред търсене в средния сегмент на пазара – жилища за млади, модерни хора, с високо качество на строителство и разумна цена около 1000 евро за кв.м.

25 септември 2017 г.

Дилемата на Слави

Снимка: www.dnevnik.bg 

Почти вече 20 години Слави Трифонов гради своите предавания базирани на политическата сатира. Шоутата му се отличават с това, че не просто осмиват политическата класа, но и често заема определени граждански позиции и инициативи. Сега обаче възможността Слави и неговия екип да прекрачат границата между шоуто и политиката е по-реална от всякога. Всяко изказване на шоуменът веднага се определя от медиите и политолозите като начало на нов политически проект. През годините от екипа на Слави няколко души решиха да градят политическа кариера. Най-ярките са Росен Петров и Любен Дилов – син.

Не може да не бъдем реалисти и да подминем факта, че в момента именно Трифонов може да катализира достатъчно голяма електорална подкрепа, за да даде преки заявки за първа политическа сила. Организираният от него и колегите му референдум показа, че той може да убеди и спечели доверието на над 2,5 млн. души гласували с „Да“. За сравнение ще припомним, че на последните парламентарни избори победителите от ПП ГЕРБ получиха подкрепата на 1 147 292 или двойно по-малко от подкрепилите референдума на Слави.

Шоуменът държи и други козове в ръкава си, които могат да му изградят събирателен образ на политически субект. Притежава лидерската харизма като Бойко Борисов, прокарва леви идеи като БСП, проповядва етническа толерантност като ДПС и с години базира шоуто си на патриотизъм и защита на национални ценности като Обединените патриоти. Разбира се има и достъп до телевизионен ефир, от който да споделя своите възгледи и идеи, както АТАКА, НФСБ и злощастната „България без цензура“. Не трябва и да забравяме вечно актуалният образ на Крали Марко, който с твърдост ще накаже лошите и ще възстанови справедливостта. Всичко това показва ясно, че евентуален политически проект на Слави Трифонов може да активизира част от избирателите, които са останали пасивни при последните избори и ще отнеме от избирателите на парламентарно представените партии.

Дали обаче ще видим раждането на нова партия все още е голяма въпросителна. В последното си съобщение към медиите Трифонов заяви – „От днес започвам да търся талантливи, квалифицирани и морални българи, които да заместят сегашната политическа класа.“ Остана отворен въпросът дали това е началото на нов политически обект или нов „риалити кастинг за политици“, който ще се представи на зрителите.

Времето показва, че без Трифонов начело, политически проект няма как да бъде реализиран или по-точно няма да получи пълната подкрепа, която може самият той да събере. През 2009 година от „Шоуто на Слави“ издигнаха кандидатурата на варненката Валерия Петрова за независим народен представител на предстоящите тогава парламентарни избори. Реакцията на сценарния екип и на Трифонов бе предизвикана от мълчаливия отказ на Народното събрание, Министерски съвет и Президента на Република България да предприемат стъпки за провеждане на референдум.

Валерия Петрова стана известна тогава именно от „Шоуто на Слави“, където разказа за кратката си, но поучителна кариера в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чийто министър е Асен Гагаузов. 25-годишното момиче е уволнено от Министерството скоропостижно, заради това, че подала сигнали за неспазване на заповедта, забраняваща тютюнопушенето в сградата на МРРБ.

Тази инициатива на Слави претърпя провал и Валерия събра скромна подкрепа. Този пример ярко показва, че народът не би подкрепил хора след посочване. Подобен горчив опит вече има и самият Бойко Борисов, чиято партия претърпя катастрофа на Президентските избори преди година с издигането на Цецка Цачева, която в последствие дори не успя да събере подкрепа, за да бъде депутат.

Дали Слави ще застане на чело на политически проект обаче също не е въпрос с лесен отговор. През последните 20 години Трифонов успя да изгради добре работещ модел гравитиращ между шоуто, политиката и обществените инициативи. Именно изразяването на гражданска позиция по наболели обществени и политически въпроси, успяваше да балансира интересът на зрителя. По подразбиране управляващите винаги са виновни за всичко. Все пак властта е в тях и те носят отговорност. И докато управляващите идват и си отиват, опозиция винаги има и тя се възползва максимално от популизма да представя сложните решения като прости действия.

Въпреки че Волен Сидеров показа, че политиката може да бъде шоу, то ако наистина Трифонов иска да не бъде възприеман като поредният телевизионен шут, трябва да напусне комфорта, който си е създал в момента и да се самоопредели като политик. А това крие и своите рискове. Едно е да предлагаш решения, а съвсем друго е да носиш отговорността за тях, когато те не проработят. Политическата кариера на телевизионния водещ може да нанесе сериозен удар над шоубизнеса, с който се занимава. При катастрофа, ще са му необходими поне няколко години усилена работа, за да достигне отново нивото на харесване, с което разполага в момента. Тук можем да отбележим и че най-вероятно ще загуби едно от силните оръжия в своя арсенал – четенето на политически морал.

Все пак нека и не забравяме, че Трифонов не е първа младост и динамичният живот на телевизионер започва да му тежи. През последните месеци поради здравословните си проблеми, Слави бе поверил шоуто си на своя сценарист Иво Сиромахов. Това може и да се възприеме като тест дали Шоуто на Слави може да продължи без самият него, ако той реши да гради политическа кариера.

Инициативата за Референдума повиши значително рейтинга на предаването, а продължаващата борба поддържа интереса на зрителя, но краят приближава и всички очакват развръзката. Политиците поляха обилно темата с бензин като протакат произтичащите от него решения, а Слави държи клечката, с която може да взриви тяхното спокойствие. Изборът не е лесен и за това Трифонов доста дълго време го избягваше. Сега обстоятелствата обаче го притискат и той трябва да вземе решение, а изглежда че печеливш ход няма.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.





20 септември 2017 г.

Аутсорсинг индустрията има потенциала да подсили основата на икономическия растеж на България


На снимката от ляво надясно: Виктор Бузев (главен архитект на община Варна), Стоян Пасев (областен управител на област с административен център Варна), Иван Портних (кмет на община Варна), Таня Косева-Бошова (председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС), Стефан Бумов (главен оперативен директор на HeleCloud), инж. Пламен Андреев (управител на „Планекс Холдинг“), Станимир Николов (председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА)

Българска аутсорсинг асоциация (БАА), в партньорство с Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и ICT Media, бе домакин на ROAD SHOW 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“ . Дискусията бе проведена на 19 септември 2017 г. във Варна в хотел „СПА хотел Романс Сплендид”.

Проектът Road Show 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“ започна през 2016 г. с пилотен проект в град Русе и продължава през настоящата година с организиране на дискусии в Бургас (март 2017) и София (май 2017). Организаторите целят да се създадат предпоставки за развитие на регионите, посредством подобрение на бизнес климата в тях.


Това събитие е четвъртото по ред от инициативата и във всеки един от градовете, където бе проведено се потвърди важността на работата в тясна връзка между университетите, местната власт и бизнеса свързан с аутсорсинг индустрията на локално ниво. В Пловдив успяхме да направим университетска магистърска програма, специализирана в сферата на аутсорсинг индустрията. Такава програма има и в Бургас и ще се радвам да се реализира и във Варна, за да може секторът на изнесените услуги да продължи да се развива и утвърждава в повече градове на България”, коментира по време на дискустята Станимир Николов, председател на борда на директорите на БАА.

Активно участие в дискусията взе и кметът на община Варна Иван Портних. По време на събитието бе коментирано, че 38 % от бюджета на общната са насочени именно към образование, където предстоят още инвестиции в размер на 35 млн. лв. за 2017/18 г. Именно Варна е черноморският град с най-много университети и колежи, общо 9 на брой, където се обучават над 40,000 студенти. Към младите кадри ще бъде насочено специално внимание, за да се подготвят възможно най-адекватно за IT и аутсорсинг сектора и по този начин да се подпомогне създаването на благоприятна среда за развитието на бизнеса. През 2016 г. са усвоени 350 млн. лв. за подобрявне цялостната инфраструктура на града и са планирани още 300 млн. лв. за предстоящата 2018 г.

Българската аутсорсинг асоциация изрази своята готовност да подпомогне община Варна при представянето на нейния инвестиционен потенциал пред бъдещи бизнес партньори. Стъпвайки върху вече натрупания си опит в сътрудничеството с други общини в страната, асоциацията е готова да даде своя принос в създаването на благоприятни условия за развитие на аутсорсинг бизнеса във Варна.

Сред останалите ключовите панелисти на събитието бяха Таня Косева-Бошова, Председател на УС на АСБС, Виктор Бузев, главен архитект на община Варна, Стоян Пасев, областен управител на област с административен център Варна, Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud, инж. Пламен Андреев, управителн на Планекс Холдинг, както и предстваители на академичната общност на Варна и на местния бизнес.

По време на дискусията бяха поставени акценти върху теми като стратегии и политики за стимулиране на конкурентоспособността на бизнеса и региона чрез аутсорсинг и ИКТ; промотиране на Варна като добро място за инвестиции и развитие на високи технологии, BPO услуги и бизнес имоти; осигуряване на преференциални условия за инвестиция в изграждане на модерни бизнес сгради в региона; стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите в региона, съобразно изискванията и целите на бизнеса; намирането на подходящи кадри чрез взаимодействие с местни университети; осигуряване на привлекателни условия за живот – зелени зони за отдих, развитие на транспортната мрежа, условия за културен и социален живот, ниски данъци; подобряване условията за сътрудничество между местните власти, университетите и бизнеса.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.





19 септември 2017 г.

Броят на пустеещите сгради в центъра на София расте

  • Част от сградите в центъра на столицата се обитават под 30%, превръщайки се в призрачни зони;
  • Интересът към апартаменти в идеалния център също расте заради възможностите за краткосрочно отдаване под наем;

Въпреки растящото търсенето на имоти в столицата, броят на жилищата с т.нар „тъмни прозорци“ расте, вместо да намалява. Все повече апартаменти в централните райони са необитаеми и пустеят, като в определени сгради техният дял надминава 60%. Те са извън пазара на недвижими имоти и това се отразява негативно не само на съотношението търсене-предлагане, но и състоянието на сградния фонд и облика на града.


Именно “тъмните прозорци” ще определят бъдещето на пазара в централните райони на столицата”, коментира Люба Атанасова, изпълнителен директор на Имотека, агенция, част от най-големия холдинг в сферата на недвижимите имоти у нас - AG Capital. “Традицията имотите да се държат на всяка цена трябва да се разчупи, ако искаме да видим как София се превръща в атрактивен град, в който старата архитектура се цени и поддържа, а не тежи като воденичен камък на градската среда.”, допълва тя.

Вдъхването на живот на тези жилища, било чрез отдаване под наем или смяна на собствеността, неизбежно ще доведе до тяхното реновиране. Основна пречка за това е собствеността на тези имоти, а второстепенна и липсата на коректна документация.

Собствениците, които се явяват пасивни притежатели на имотите, най-често са наследници на имота. А когато наследникът е повече от един, трудно се стига до консенсус какви действия да се предприемат. При някои жилища има проблеми с уреждането на правото на собственост – от липсващи или трудни за проверка нотариални актове до новопоявили се завещания, и това бави или прави невъзможни продажбите. Има и такива, които задържат апартаментите си умишлено в очакване на по-подходящ момент за продажба.

Собствениците трябва да са наясно, че дори да станем свидетели на значителен ръст на цените на имотите, което не очакваме, стойността на един амортизиран имот в рушаща се сграда няма как да се покачва. Ако едно жилище няма да се ползва или отдава под наем, по-разумно е да се продаде. Ако един собственик няма възможност да полага грижи за многостаен апартамент, икономически и социално правилно решение е да го продаде. И най-доброто време за продажба на такъв имот и покупката на по-малък или на нов, който по-лесно би се отдавал под наем, за да носи доходност, е днес.”, споделя Люба Атанасова.

“Тъмните прозорци” пречат на нормалното поддържане на сградата. Затруднява се събирането на входни такси и суми за ремонти, защото реално живущите в сградата трябва да плащат дела на отсъстващите собственици, а мотивацията за подобни инвестиции е ниска.

В същото време търсенето в Центъра става все по-силно заради интереса на инвеститори към краткосрочно отдаване под наем чрез платформите Airbnb и Booking.com. В интересните за отдаване райони апартаментите имат много висока ликвидност и бързо намират купувачи.

Множеството чужди туристи, които посещават София, имат и положителна страна. До скоро пустеещи сгради и улички вече живеят нов живот благодарение на тях. Туристите внасят сериозно оживление в Центъра, част от празните апартаменти вече имат нови обитатели, инвеститорите имат мотив да поддържат и входа и фасадата на имотите, което качествено променя средата.

Сред собствениците на имоти с „тъмни с прозорци“ са и българите, които са заминали да работят и живеят в чужбина, но все още нямат яснота дали ще се върнат или ще се устроят трайно извън граница. На другия полюс са онези наши сънародници, които след години работа извън страната търсят път обратно. Най-често те са притеснени от ефекта на Brexit, жители на Великобритания.

По данни на Имотека сделките с българи, живеещи в чужбина, бележат сериозен ръст спрямо миналата година. Подобряването на икономическите показатели на страната провокират част от емигриралите българи да потърсят отново развитие в България. Очертават се два типа купувачи. Едните търсят по-добра доходност за спестяванията си спрямо банковите депозити. А в момента възвръщаемостта от инвестиция в жилищни имоти в София може да достигне 5-7% при дългосрочен наем. Освен това с растящия брой на чуждестранни туристи, ликвидността на имотите се повишава, особено в Центъра.

Вторият тип купувачи обмислят връщане в родината и търсят жилище за лично ползване. Често този тип клиенти първо търсят апартамент под наем, в който да живеят за кратък срок от време и след това предприемат действия за покупка. Времето, в което живеят под наем, им дава възможност да се установят отново тук, за да бъдат сигурни при покупката.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.





18 септември 2017 г.

БНБ ще повишава финансовата грамотност на българите


Днес на външната интернет страница на Българската народна банка (раздел „Банков надзор“, подраздел „Информация за ползватели на финансови продукти и услуги“) беше публикуван актуализиран материал „Информация за финансови продукти и услуги“ (Наръчник). Наръчникът съдържа полезна информация за основните характеристики на предлаганите сметки, депозити, карти и кредитни продукти, която е насочена към физическите лица – потребители на различни финансови продукти и услуги.

Публикацията съдържа и специален раздел със съвети за разрешаването на потребителски спорове. В него се насочва вниманието на потребителите при възникване на спор, първо, да се обърнат за съдействие към обслужващата банка/финансова или платежна институция/дружество за електронни пари. Публикувана е информация за връзка със структурните единици в съответните институции, отговорни за разглеждането на възражения на потребители. В случай че след отправяне на жалба до дадена институция страните не постигнат съгласие, физическите лица могат да отнесат спора до съответната помирителна комисия. Подробна информация относно действащите в България помирителни комисии в областта на финансовите услуги също може да бъде намерена в Наръчника.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.





14 септември 2017 г.

Вижте кои са заразените марки яйца и къде се продават


В четвъртък българският потребител бе подложен на нов истеричен скандал. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) разпространи новина, че в търговските вериги в България са открити яйца съдържащи големи дози фипронил. В резултат на предприетите мерки от БАБХ за засилен мониторинг на яйца и яйчни продукти е констатирано съдържание на фипронил над нормата в яйца от фирмите "Консорциум Агробизнес“ АД и "Агроинвестпродукт“ ООД.

Върху черупките на яйцата има следните номера: 3BG04001, 1BG04001 и 3BG04003. Въпреки че съдържанието на фипронил е 0,027 мг/кг, което е значително под опасната доза за човек от 0,72 мг/кг от БАБХ съветват потребителите, които са закупили яйца с горепосочените маркировки да не ги консумират, а да ги върнат обратно в обектите, от които са ги закупили.

В цялата тази суматоха обаче от БАХБ не сметнаха за необходимо да обявят, за кои марки става въпрос, за да може потребителите вместо да изпадат в паника, че са погълнали от заразените яйца, спокойно да проверят своите хладилници. Така изведнъж паниката се прехвърли върху целия сектор, а не върху конкретните свързани фирми "Консорциум Агробизнес“ АД и "Агроинвестпродукт“ ООД. Тази защита на марките на въпросните фирми удобно предпазва бъдещите печалби и позволява на марките със заразени яйца да продължат да се продават без проблем. Ето как поради констатирани нарушения на две свързани фирми, вината се поема от всички фирми работещи в сектора.


Кратка справка в сайта на "Консорциум Агробизнес“ АД обаче ни дава доста по-пълна картина и можем да разберем, под кои търговски марки въпросната фирма присъства на българския пазар и в кои търговски вериги се продават заразените яйца. Странното е, че от БАБХ явно по някаква причина не са сметнали за необходимо да предоставят на потребителите тази информация, която е общодостъпна.


Яйцата на Консорциум "Агробизнес" се продават във веригите "Лидл", "Кауфланд", "Фантастико", "Метро" и от дистрибутора Д и Д "Комерс енд Деливъри".

Тръговските марки, под които фирмата предлага своите яйца са Хоризонт, Д и Д, Фантастико. Ето и как изглеждат опаковките им. Така ако сте пазарували яйца от някоя от споменатите големи търговски вериги и опаковката им съвпада с посочените по-долу, веднага трябва да проверите партидния номер.


А защо законът дава право на БАБХ и Министерството на земеделието да прикриват истината от потребителите? Може всеки сам да си намери подходящ отговор. Да, количеството фипронил не е в смъртоносни количества, но надвишава повече от 5 пъти допустимите норми. Дали за малките деца и особено бебетата, които тепърва прояждат храна и се захранват с жълтък, това не е наистина опасно количество?

Сякаш, за да потвърдим, че живеем в уникална държава, на снимка на продуктите в сайта на фирмата, се виждат яйца с един от кодовете, за които от БАБХ предупредиха да се внимава.


Проверка в търговския регистър пък показва, че "Агроинвест продукт" и "Консорциум агробизнес" са свързани помежду си дружества. "Консорциум агробизнес" се представлява от Светослав Деведжиев, а "Агроинвест продукт" е съсобственост на съпругата му Теодора Деведжиева и на Яна Милева. Освен в птицевъдния сектор Теодора Деведжиева през годините е участвала в управлението на различни фирми, свързани с контролирания от баща й Данчо Лазаров бивш приватизационен фонд "Сиконко холдинг". (Повече за трагичната му съдба можете да прочетете в статия на сайта Дневник от 2005 г. "На вниманието на прокуратурата")

Този абзац може би отговаря на въпроса защо този мега-скандал излагащ на риск живота и здравето на хиляди българи се опитва да бъде потулен и отговорността да бъде прехвърлена и размита сред всички производители на яйца.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.





Финансовата култура е най-добрата превенция на задлъжнялостта


Федерацията на европейските национални колекторски асоциации (FENCA) работи по създаване на Паневропейски етичен кодекс – идеята е провокирана от предстоящата промяна в Регламента за защита на личните данни през май 2018

FENCA Congress Sofia 2017 – една от най-важните европейски браншови срещи в сферата на събиране и изкупуване на вземания, която тази година, за първи път, ще се проведе в България. Тридневното събитие започва на 27 септември в Хотел Хилтън София. Бойко Атанасов – зам.-министър на финансите, Ървин Фолкнър – президент на Фенка, Марвин Рамке – управляващ директор на EOS Group за Централна и Източна Европа са само част от говорителите, които ще представят предизвикателствата, развитието на колекторския бизнес, добри практики, както и насоки за работа в бранша.

На 15-тото издание на конгреса, гостувал на едни от най-големите европейски столици до момента, се очакват над 200 професионалисти от бизнеса, както и от съпътстващите го сфери. Домакин на срещата е Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ), което идва като поредния атестат за целенасочените усилия на организацията да наложи добри практики за работа в индустрията.

Една от водещите теми ще бъде промяната в Регламента за защита на лични данни (която ще влезе в сила през май 2018) както и създаването на Европейски етичен кодекс. "Регламентът съществено ще промени бизнес обстановката на ЕС по отношение на защита на данните, което ще доведе до преразглеждане на вътрешните процедури на компаниите в сферата на събиране на вземания (в ЕС и извън него). Федерацията има за цел да подготви колекторските агенции за предстоящите промени и решението, което предлага е създаване на Паневропейски етичен кодекс за индустрията, който ще кореспондира с промените в регламента.“, казва в интервю за италианското издание Credit village magazine Ървин Фолкнер, президент на FENCA.

Колко важна е репутацията и какъв е имиджът на индустрията по събиране и изкупуване на вземания е друг акцент в събитието. “Нашият бранш е ключов за доброто финансово здраве на всяка икономика и е много важно да вършим работата си коректно и прозрачно за обществото”, казва Райна Миткова, председател на АКАБГ и член на борда на FENCA.

„Финансовата култура е най-добрата превенция на задлъжнялостта“ е темата на кръгла маса, която ще се проведе в рамките на FENCA Congress Sofia 2017 – 28 септември 2017 (четвъртък) с начален час 10:00.

Снимка: www.bgonair.bg 

Александер Грилихес – „През последните години АКАБГ работи много усилилено в посока за повишаване на финансовата култура на потребителите. От редовните проучвания на задлъжнялостта на домакинствата и бизнеса, които правим, е видно, че неумението да боравим с личните си финанси е една от основните причини за изпадане в дълг. За нас е удовлетворяващо да отчетем, че тенденцията е положителна – с малко, но се покачва броя на хората с по-добра финансова култура.

4 септември 2017 г.

Влогърите – новите „рок звезди“ на социалните мрежи


В предходната публикация „Как се развиха Блоговете в България през годините“ ви разказах как премина ерата на блоговете през моите очи. Разбира се тя не е свършила, а просто е в процес на преоткриване на себе си (ако мога така да се изразя). След като блоговете загубиха силата, с която комуникираха в социалните мрежи, дойде време за еволюция. Така блоговете се преобразиха във Влогове. Накратко, влоговете дават същия начин и свобода на себеизразяване, но не чрез писане на публикации, а чрез създаване на атрактивно видео съдържание.

Създаването му дълги години се приемаше като времеемък, сложен и разбира се скъпоструващ процес, който непременно се извършва от специалисти (с поне едно висше образование). С напредването на новите технологии и тяхната все по-голяма достъпност до джоба на потребителите, скъпоструващата техника спря да бъде проблем. Днес всеки може да заснеме клипче с камерата на своя телефон с качество, не отстъпващо по нищо от това на професионалните машини. Всеки лаптоп вече притежава вградена камера с висока резолюция. Заснетото видео се обработва с някоя от многото безплатно достъпни програми в интернет и готово. Само за час-два вече имаме създадено няколко минутно видеосъдържание. Единственото, което е необходимо е … оригинални идеи.

Последните години се открои ясно тенденцията, все по-малко време да се отделя за четене на текстове. Начинът на поднасяне на информация се преобрази воден от това тя да бъде смелена и в рамките на 2-3 изречение да инжектира максимално много информация. Най-високи са изискванията към заглавията. Те трябва да бъдат същевременно кратки и да правят пълен преразказ на съдържанието. В този свят на бързо консумиране на информация, видеосъдържанието се откроява с това, че за 2-3 минути, то може да предостави по-голям обем информация и да не натоварва мозъка, за да бъде възприета тя. Към това можем да прибавим и интерактивността и ефектите, които могат да бъдат използвани. Ето защо и глобалните тенденции сочат, че видеосъдържанието става все по-търсено и все по-възпроизвеждано. Само за пример ще ви дам, че много онлайн медии в България вече стартираха свои видеоканали или секции – сайтът Актувално, Новини.бг, Дневник, ПИК и др.

Именно тази благоприятна среда даде и силен тласък на развитието на влогърите. Ракетата носител обаче е социалната мрежа YouTube. Чрез нея всеки влогър може да стартира свой канал и да започне да набира зрители. Не му е необходимо да изгражда допълнителен сайт, където да качва, своите видеа, а след това да споделя съдържанието в социалните мрежи. Да търси сървъри, на които да се съхранява информацията му и да инсталира плейъри, които да визуализират клиповете. Политиката на YouTubе като социална мрежа е коренно различна от тази на Facebook. Последната се стреми да накара всеки неин абонат да заплаща определени средства за използването й. Прекият абонамент към фен-страници бе преобразен и всяка информация или новина, която искате да достигне до Вашите фенове и приятели се филтрира умишлено, за да се платят средства за нейното разпространение. Както посочих и в първата публикация, дори вашата фен-страница да има 50 хиляди последователи, то новите ви постове стигат едва до 5-10% от тях.

YouTube обаче има коренно различна политика. Те не само не искат средства на своите абонати, но и насърчават създаването на видео съдържание от тях самите, като за най-гледаните клипчета потребителите получават приходи. Така влогърите получават среда, в която лесно създаваното от тях видеосъдържание достига до повече и повече хора. Всеки абонирал се за техния канал получава винаги известие за всяко ново съдържание, което се публикува. Това пък дава гаранции, че при 50 хил. абоната на конкретен канал поне половината ще видят съдържанието в рамките на няколко дни, а в зависимост от тяхната активност и оригиналност на клиповете, до седмица гледанията могат да надхвърлят броя на абонатите.
Тук трябва да отбележим и съществената разлика между влоговете и блоговете. В не малка степен блоговете се провалиха от гледна точка на намиране и привличане на рекламодатели, защото нямаше данни за това, колко прочитания имат и до какъв обем аудитория достигат. При влоговете този проблем отсъства, защото YouTube отчита веднага колко гледания получава всеки клип. Най-важното тук е, че YouTube не е страна в отношенията между влогъри и рекламодатели и за това няма интерес да манипулират данните. Така всеки рекламодател може лесно да си направи изводите дали да работи с конкретен влогър или не и какви ползи би имал от това сътрудничество.

Най-гледаните и интересни влогъри разполагат с канали с над 100 хил. души абонати и преглежданията им варират от 150-200 хил. до над 1 млн. Предполагам, че за повечето хора тези цифри не говорят нищо и, за да илюстрирам колко са впечатляващи ще ги сравним с рейтингите на най-гледаните предавания по телевизията. Имайте предвид, че 1 процент рейтинг се равнява на приблизително около 28 – 30 хиляди души. Като ги преизчислим виждаме, че само най-гледаните предавания през седмицата надминават постиганата от влогърите гледаемост на техните клипове. Редица други предавания остават много по-назад. Зад създаването на тези предавания обаче стои работата на редица специалисти – оператори, монтажисти, гримьори, сценаристи, режисьори и т.н. и разбира се бюджети от десетки хиляди левове. Рекламното време и платените репортажи в тях също излизат солено. Например според тарифите на телевизиите за месец септември, платените репортажи варират в зависимост от предаванията и тяхната гледаемост от 2 хил. лв. до 20 хил. лв. без ДДС. Това ясно показва и доказва икономическата изгода, която имат самите компании от работата си с влогъри – по-малко инвестирани средства и по-голяма достигната аудитория.

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria



Думата влогър бе представена на масовата част от българското общество от Емил Конрад. Подвигът му да събере огромна опашка от тинейджъри пред книжарница желаещи да купят първата му книга и да се срещнат с него лично, се разнесе от много медии. Емил е и може би най-познатият волгър сред българите. Тогава някъде компании, рекламисти и пр-и обърнаха внимание към влогърите и останаха изненадани от целият този микросвят, който се бе развил под носа им. Емил не само насочи вниманието на прожекторите към този тип социални мрежи, но и показа силата, с която те разполагат.

Каналът му в социалната мрежа YouTube има над 323 хиляди фена, а е създаден през 2012 г. Страницата му в другата социална мрежа Facebook също има 326 хиляди почитателя. Неговите клипове поличават около 200 хиляди гледания само за броени дни. Най-популярните му клипове пък минават и над 1 милион гледания.



Други не по-малко популярни влогъри са Павел Колев и Христо Стефанов. Техният канал в YouTube е създаден през 2013 г. и има над 200 хиляди фена, а най-популярните им клипове минават дори 2 милиона преглеждания. Двете момчета залагат на остроумен хумор в клиповете си и създават различни скечове.



Каналът в YouTube на Криятн Чарли Танев пък има над 160 хиляди абонати като и той е създаден преди само 4 години. Кристиян и неговият приятел „Васенцето“, често прекрачват рамките на добрия тон и се разхождат по тънката граница между оригиналността и вулгарността, но именно тази комбинация ги прави уникални и им печели фенове. Неподправеният им „уличен“ език увеличава гледанията на техните клипчета и те получават средно между 150 и 300 хиляди преглеждания. Най-гледаното им видео пък събира над 1 млн. преглеждания.

Други влогъри, които могат да ви впечатлят са също така










Това обаче са само част о имената на влогъри. Ако потърсите в YouTube ще откриете много други генериращи също не по – малък интерес към създаваното от тях съдържание като например Мъци. А колкото до броят абонати на техните канали, можем да видим, че примерно чалга дивата и съпруга на Кубрат Пулев – Андреа има скромните 65 хил. абоната в YouTube. Каналът на продуцентската компания на Графа – Монте Мюзик, която реализира редица хитове на своите изпълнители има около 145 хил. абоната. А каналът на самия Влади Ампов е със скромните 13 хил. Като цяло можем да кажем, че повечето влогове нямат конкретна тематика, а целта им е просто да забавляват зрителите. Единици са примерите като Боряна Стефанова, която се е насочила към предоставяне на съвети как младите момичета да се гримират или Николай, който представя поредици от гейминг видеа.

Интересът към съдържанието, което генерират влогърите расте постоянно и е концентриран към тийнейджърите. Тази таргет група е много важна за голяма част от компаниите, защото те са емоционални и лесно се поддават на търговски предложения, НО не всяко предложение може да им „проговори“. Ето защо тази целева група си е и кошмар за всички рекламисти и пр-и. Тийнейджърите не следят традиционните канали, по които се разпространява информация (телевизия, преса, радио), а в интернет са с вроден имунитет срещи всякакви видове банери (просто ги затварят механично преди съзнанието им да е асимилирало какво пише на тях). Вниманието им трудно може да бъде приковано. Тийнейджърите обаче, както казах са емоционални и лесно могат да си закупят продукт или услуга без дори да имат нужда от тях или да я използват някога. Правят покупка просто, защото според техните приятели придобивката ще ги направи „готини“. Веднага мога да дам и пример с летния хит „Спинър“. Единственото, което прави този продукт е да се върти посредством няколко вградени лагери. Всеки самоуважаващ себе си тийнейджър обаче вече разполага с такъв за скромните 10 лева.


Тук спокойно можем да кажем, че влотърите надминаха всякакви видове експерти и успяха да проговорят на езика на тийнейджърите. Те не само привлякоха вниманието им, но и успяха да го задържат и насочат в посоката, която желаят. Това ги направи „оперативно“ интересни за компаниите и те постигнаха това, което блогърите не успяха – да се издържат от своето хоби.

Много влогъри вече са рекламни лица на различни компании. Други продават успешно тениски. Кристиян Танев, за който вече споменахме, продава освен тениски и свой собствен комикс. Освен Емил Конрад и влогърът Стан също издаде своя първи роман „Невидим“ Заедно с приятелката си Стефи пък озвучават най-новия телевизионен хит - ЕМОДЖИ: ФИЛМЪТ и рекламират няколко продукта в техните видеоканали.

Емил Конрад пък записа съвместно парче с певицата Сантра, което събира 2.3 млн. гледания в YouTube. Кристиян Танев се включи в новото парче на изгряващия рапър Секта - Фобия от Делници, което е с над 1,6 млн. гледания.

Един интересен проект и определено един от първите демонстриращ по-креативно използване на влогъри за реклама и отправяне на послания към клиентите, е каналът Fashion Junkies. Той е създаден на 20 март 2017 г и вече има близо 24 хиляди абоната. 



Според описанието си този канал е посветен на модата. Той обединява 4 влогъра Стефи, Гери, Стан и Валери. Зад него стои обаче SERDIKA CENTER или, както по-лесно се разпознава Мол Сердика. В канала влогърите представят мода, лайфстайл и козметика, която може да бъде намерена във въпросния Мол. Чрез клиповете дори се представят и различни промоции на търговци, чиито магазини могат да бъдат открити там. Не става ясно дали идеята за съвместния проект е дошла от страна на влогърите или от самия SERDICA CENTER, но определено може да се нарече иновативна за нашите ширини.

На финала можем и да поразсъждаваме какво ще се случи от тук нататък с влоговете и влогърите. Интересът към тях от страна на компаниите ще продължава да расте и те съвсем скоро ще се превърнат в неизменна част от тяхното портфолио от канали, през които да комуникират различни стоки и услуги с потребителите. Този интерес разбира се ще бъде и финансово подплатен, което пък ще насърчи повече хора да започнат да се занимават с влогърство. Ако сега имаме доста добро качество на създаваното съдържание с навлизането на нови и нови лица то ще започне да се размива. Разбира се качественото съдържание ще продължи да се цени от зрителите, но ще си проправя по-трудно към зрителите изпод създаваните на конвейер видеа. Очаквам и в апогея на влоговете да се появят и същите анализи и анализатори, които даваха компетентни мнения и при вълната на блогърите. Те ще започнат отново със своите мантри, че влоговете ще унищожат телевизиите, защото влогърите ще са безпристрастни и неманипулируеми, а медиите нали разчитат на приходите си от реклама и няма как да не удрят по едно рамо на този или онзи. Това за мен обаче са поредните празни приказки, просто влоговете ще си проправят път и ще заемат своето място в пъстротата на комуникационната среда.

Каквото и да си говорим България е жадна за звезди. Доказаха го през последните години и формати като „България търси талант“, „Х фактор“ и „Гласът на България“. Публиката иска нови звезди и все по – бързо се уморява от старите. За това и влогърите ще стават все по-интересни за нея. Жълтите медии ще започнат да публикуват информация за техния личен живот, защото обществото се вълнува. Други влогъри пък ще застанат начело на свои телевизионни предавания и формати. За мен лично е изненада, че продуцентите на „ВИП Брадър“ не са поканили в новия си сезон да „разголи“ себе си провокативната Мис Тигрова (да, и тя се причислява към влогърите марак и дори самата да не го осъзнава все още). Убеден съм обаче, че следващата група звезди, които ще прекрачи прага на къщата няма да мине без някой влогър. 

Днешните влогъри са утрешните популярни лица на България. До този извод стигаме на база тяхната публика, която се състои предимно от тийнейджъри. Просто публиката им тепърва ще расте с тях. Истината е, че за голяма част от тийнейджърите Васил Найденов например, е просто един дядо, който не си гледа старините, а се опитва да бъде модерен. Песните му са далеч от тях. Те искат „яката дупара“ на Гери-Никол. Искат безсмислено съдържащи се текстове, които да запълват якия бийт и провокативна еротика преминаваща границите на бруталното порно. Успокоителното тук е, че все повече влогъри осъзнават нарастващата им популярност и отговорността, която носят пред своята публика. Бъдещето им изглежда повече от светло и от тях зависи в каква посока ще насочат своето развитие.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.