Аутсорсинг индустрията има потенциала да подсили основата на икономическия растеж на България


На снимката от ляво надясно: Виктор Бузев (главен архитект на община Варна), Стоян Пасев (областен управител на област с административен център Варна), Иван Портних (кмет на община Варна), Таня Косева-Бошова (председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС), Стефан Бумов (главен оперативен директор на HeleCloud), инж. Пламен Андреев (управител на „Планекс Холдинг“), Станимир Николов (председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА)

Българска аутсорсинг асоциация (БАА), в партньорство с Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и ICT Media, бе домакин на ROAD SHOW 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“ . Дискусията бе проведена на 19 септември 2017 г. във Варна в хотел „СПА хотел Романс Сплендид”.

Проектът Road Show 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“ започна през 2016 г. с пилотен проект в град Русе и продължава през настоящата година с организиране на дискусии в Бургас (март 2017) и София (май 2017). Организаторите целят да се създадат предпоставки за развитие на регионите, посредством подобрение на бизнес климата в тях.


Това събитие е четвъртото по ред от инициативата и във всеки един от градовете, където бе проведено се потвърди важността на работата в тясна връзка между университетите, местната власт и бизнеса свързан с аутсорсинг индустрията на локално ниво. В Пловдив успяхме да направим университетска магистърска програма, специализирана в сферата на аутсорсинг индустрията. Такава програма има и в Бургас и ще се радвам да се реализира и във Варна, за да може секторът на изнесените услуги да продължи да се развива и утвърждава в повече градове на България”, коментира по време на дискустята Станимир Николов, председател на борда на директорите на БАА.

Активно участие в дискусията взе и кметът на община Варна Иван Портних. По време на събитието бе коментирано, че 38 % от бюджета на общната са насочени именно към образование, където предстоят още инвестиции в размер на 35 млн. лв. за 2017/18 г. Именно Варна е черноморският град с най-много университети и колежи, общо 9 на брой, където се обучават над 40,000 студенти. Към младите кадри ще бъде насочено специално внимание, за да се подготвят възможно най-адекватно за IT и аутсорсинг сектора и по този начин да се подпомогне създаването на благоприятна среда за развитието на бизнеса. През 2016 г. са усвоени 350 млн. лв. за подобрявне цялостната инфраструктура на града и са планирани още 300 млн. лв. за предстоящата 2018 г.

Българската аутсорсинг асоциация изрази своята готовност да подпомогне община Варна при представянето на нейния инвестиционен потенциал пред бъдещи бизнес партньори. Стъпвайки върху вече натрупания си опит в сътрудничеството с други общини в страната, асоциацията е готова да даде своя принос в създаването на благоприятни условия за развитие на аутсорсинг бизнеса във Варна.

Сред останалите ключовите панелисти на събитието бяха Таня Косева-Бошова, Председател на УС на АСБС, Виктор Бузев, главен архитект на община Варна, Стоян Пасев, областен управител на област с административен център Варна, Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud, инж. Пламен Андреев, управителн на Планекс Холдинг, както и предстваители на академичната общност на Варна и на местния бизнес.

По време на дискусията бяха поставени акценти върху теми като стратегии и политики за стимулиране на конкурентоспособността на бизнеса и региона чрез аутсорсинг и ИКТ; промотиране на Варна като добро място за инвестиции и развитие на високи технологии, BPO услуги и бизнес имоти; осигуряване на преференциални условия за инвестиция в изграждане на модерни бизнес сгради в региона; стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите в региона, съобразно изискванията и целите на бизнеса; намирането на подходящи кадри чрез взаимодействие с местни университети; осигуряване на привлекателни условия за живот – зелени зони за отдих, развитие на транспортната мрежа, условия за културен и социален живот, ниски данъци; подобряване условията за сътрудничество между местните власти, университетите и бизнеса.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.