Пропуск в законодателството позволява неотчитане на вода за стотици хиляди левове


Знаете ли какво ще се случи ако не осигурите достъп до инкасатор на ВиК да отчете показанията на вашия водомер или той просто спре да работи? Отговорът е, че ще започнете да получавате сметки изчислени на база. Според Наредба № 4 на МРРБ от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, ако сте битов абонат базата ви се определя както следва - по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател. Тъй като няма краен срок или задължение предвидено в закона всеки абонат да поставя водомер или да осигурява достъп за отчет на водомерите си, много хора предпочитаха да бъдат отчитани на база, защото потреблението им бе по-голямо от нея и по този начин спестяваха част от сметките си. За това и бяха направени промени във въпросната наредба 4 след, според които количества вода отчитани на база се завишават всяко тримесечие с по 1,0 куб. м за всеки обитател. По този начин в краткосрочен план от около година стратегията за отчитане на база става неизгодна за домакинствата.

До тук всичко изглежда уредено и решено чрез въпросната наредба 4. Нека обаче сега видим как стоят нещата ако не сте битов абонат, а бизнес. Чл. 39, ал. 5 т. 3 гласи, че се отчита
по 0,1 куб. м за всеки куб. м застроен обем сграда за сезонно ползване (вила, бунгало и др.), жилища и офиси, в които няма постоянен обитател. Имайки предвид, че в офисите използването на вода се свежда до санитарно хигиенни нужди, подобни ниски нива на отчитане на база.

Но има бизнеси, които потребява съществено по-големи количества вода дори и от битовите абонати като например фризьорските и козметични салони. По-долу можете да видите фактура на именно такъв сало. Въпреки че трудно може да се определи точната консумация на вода, тя може да достига и до 60 кубика на месец, а в зависимост на натоварването дори и да ги надминава. В нашият пример по-долу ще видите, че това потребление е около 55 кубика. Изчисленото на база потребление обаче е скромните 1,973 кубика. за месец юли. Това означава, че следвайки въпросната наредба 4 за 1 година въпросният фризьорски салон ще заплати потребление на база от около 40 кубика с включените наказателно начислени кубици. Ако обаче се отчиташе с реалните си стойности потребената вода от около 60 куб. на месец щеше да бъде 720 куб. или 18 ПЪТ ПО-ВИСОКА. Устойностено в левове това прави загуба от приблизително 1 500 лева.


Всъщност това не е точно загуба за ВиК дружеството, защото липсващите неотчетени стойности се прехвърлят към общото потребление и така загубата се поема от всички абонати. Според изчисленията за нашият фризьорски салон, за да се достигнат споменатите реални кубици потребление, то при отчитане на база, потребителят може да продължи да работи по тази схема над 10 години. След това да монтира за определен период от време нов водомер и след няколко месеца отново да премине на база.

Всичко казано до тук обаче може и спокойно да се устойности спрямо въпросната фактура. На втората страница от фактурата се показва колко е било общото потребления на вода за периода 11 април – 11 юли. То е 1 811 кубика. По – долу в разбивката пък виждаме, че фактурираната консумация в етажната собственост за периода (разбирайте сборът от отчетената консумация за всеки апартамент) е 1 647 кубика, а общото потребление за разпределение (това е потреблението в частите без монтиран водомер, като мази и въпросния фризьорски салон) е 163,864 кубика. Или по близо 55 кубика на месец общо потребление, което се разпределя пропорционално на всички живущи. От тази сума, индивидуалният дял на потребление на фризьорския салон е скромните 0,601 кубика или по 0,2 кубика за месец.


Примерът, който показвам тук е за обикновен фризьорски салон, но има и други бизнеси, които потребяват значително по-големи обеми вода. Това са например ресторанти или Химическо чистене. Те не просто потребяват повече вода, а целият им бизнес е пряко зависим от нея.

Тъй като всяко ВиК дружество се подчинява и следва въпросната наредба 4 то заобикалянето на законите не е присъщо само за един град, но и за цялата страна. Това от своя страна води сумарно до стотици хиляди кубици вода, които въпреки, че са реално потребени минават в графа загуба по водопреносната мрежа и се преразпределят за заплащане от всички абонати.

На 9 септември изпратих запитване до Софийска вода АД с желание за разяснение на казуса. Моите въпроси към дружеството бяха следните:

Разполага ли Софийска вода АД с реални механизми, с които да предотврати подобни схеми или пропуск в закона може да доведе до укриване на значителни количества вода, която в последствие се отчита като загуба по мрежата?

Кой плаща тази загуба - Софийска вода от своите печалби или потребителите като част от своите сметки?

Правена ли е проверка от Софийска вода на подобни случаи?

Има ли документирани подобни случаи от Софийска вода?


За съжаление обаче отговор от дружеството не съм получил и до днес, а сметките си ги плащаме всички ние.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.