Расте делът на аутсорсинг индустрията в БВП на България


За седма поредна година аутсорсинг индустрията бележи двуцифрен ръст и представлява 3,6% от БВП на България се посочва в “Доклад за българската аутсорсинг индустрия 2017“, изготвен от Българската аутсорсинг асоциация. Делът на сектора на изнесените услуги в БВП отбелязва стабилен растеж през последните години, като за 2014 г. той е 2,8%, a за 2015 г. – 3,4%. Редица са факторите за запазване на положителните тенденции, но най-основните са наличие на квалифицирана работна ръка, активно взаимодействие между бизнес, образование и държава, както и запазването на плоския данък и разширяване пакета за насърчаване на чужди инвестиции, коментира Светослав Иванов, изпълнителен директор на БАА в интервю за Bloomberg TV.

„Насърчавам всички колеги от бизнеса и образованието да бъдат активни и действащи в посока развитие на образователната система и бизнеса като цяло. БАА има 2 разработени магистърски програми в партньорство с университети в Пловдив и Бургас. Едната е „Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси“ в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, в която преподавателите заедно с действащи оперативни мениджъри от бизнеса участваха в създаването на съдържанието. Другата е „Английски език и управление в бизнеса“ в пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Тези програми са доказателство, че когато има желание от страна на бизнеса и на образователните институции, нещата се случват.“, допълни Светослав Иванов.

Запазва се тенденцията BPO секторът да е водещ по оборот и дял в аутсорсинг индустрията с 53%. ITO секторът се откроява с най-висока печалба, като формира 47% от индустрията. За сравнение през 2016 г. BPO секторът е бил с 58%, а ITO с 42%. По данни от “Доклад за българската аутсорсинг индустрия 2017“ сегменти HRO и FAO също отбелязват прираст, като те имат голям потенциал за развитие в бъдеще.

Индустрията на изнесените услуги се развива не само в София, но и в по-големите градове като Пловдив, Бургас и Варна. Основните характеристики, който трябва да притежава едни град, за да бъде атрактивен за аутсорсинг компаниите, продължават да бъдат наличие на необходимия човешки ресурс и учебни заведения, добре развита инфраструктура, подходящ клас офис сгради и стратегическо географско разположение.

България е водеща аутсорсинг дестинация в Европа и света, позиционирайки се сред първите 10 най-желани държави на глобално ниво. Редица международни компании са изградили офиси у нас и продължават да разрастват дейността си. Наблюдава се навлизане и на нови инвеститори на българския пазар, добави Светослав Иванов в интервю за Bloomberg TV. Основните предимства на страната ни са географското й положение, плоският данък, който е много атрактивен за инвеститорите, и не на последно място, добре развитият човешки ресурс по отношение на езикови познания и подготовка по информационни технологии.