Варна с голям потенциал за развитие на кадри в аутсорсинг и ит сектора


Най-голям брой езикови гимназии и университети с 40 000 студенти разкриват потенциала на общината за подготовка и реализация на кадри в двете индустрии

По инициатива на община Варна, кметът Портних домакинства тристранна среща между представители на Българската аутсорсинг асоциация, на ИТ бизнеса и ректорите на 5 университета за бъдещо партньорство и взаимодействие в развитието на потенциала на общината като притегателен център за двете водещи индустрии.

По време на срещата стана ясно, че общината е готова да партнира с логистика и осигуряване на бази, както и да съдейства за въвеждането на допълнително чуждоезиково обучение. „Целта е като община да съдействаме за пълноценен диалог между бизнеса и университетите. Време е да си сверим часовниците и да намерим формулата за тристранно сътрудничество, за да утвърдим Варна като център за развитието на IT и аутсорсинг сектора в България“, каза кметът Иван Портних при откриване на събитието. Той акцентира, че градът разполага със сериозен човешки потенциал, съсредоточен и в шестте университета и трите колежа, но е важно да се чуят изискванията на бизнеса и визията на ректорите на университетите.

Точките в България, в които реално се прави бизнес в аутсорсинг сектора извън София, са три – Пловдив, Бургас и Варна. От тях Варна има най-голям човешки потенциал и ресурс на този етап на база съотношение брой езикови гимназии и университети според годишния доклад на Българската аутсорсинг асоциация за 2016г“, съобщи Светослав Иванов, изпълнителен директор на Българската аутсорсинг асоциация по време на срещата. Той допълни, че въпреки най-големия брой университети и езикови гимназии в града, участниците в сектора представляват най-нисък процент. „Отворени сме за незабавното стартиране на съвместни проекти с варненските университети. Насърчавам учебните заведения и бизнеса да създават взаимни програми с активното участие от страна на бизнеса в подготовката на съдържание за тези програми и тяхното практикуване. Съдържание, което отразява нуждите на бизнеса в посока на специфични знания и умения, свързани със сектора на изнесените услуги в две основни области - информационни технологии и бизнес процеси“, каза пред ректорите, участващи в срещата Светослав Иванов.

Към моментa аутсорсинг индустрията осигурява 3,6 % от БВП на страната, като в сектора са заети 48 000 експерти, които се очаква да нараснат до 63 000 през 2020.