17 април 2018 г.

Нова плаформа за машинно обучение ще представи AWS евангелистът Жулиен Симон

Новини

Той е специален гост на 11-та среща на AWS User Group България и HeleCloud

SageMaker e новата платформа на Amazon Web Services (AWS), която дава възможност за бързо и достъпно за потребителите създаване, обучение и инсталиране на модели за машинно обучение. Тя ще бъде представена от Жулиен Симон, AWS технологичен евангелист, на 18 април 2018 по време на единадесетата среща на AWS User Group България, подкрепена от HeleCloud.

Обменът на знания, опит и постижения е много важен за развитието на всички специалисти. HeleCloud подкрепя в дългосрочен план срещите на AWS User Group България, като по време на предните две нашите експерти споделиха практически опит и разказаха за нетрадиционни технологични решения на колегите си, работещи върху AWS. За нас в HeleCloud е много важно споделянето на практически опит. Щастливи сме, че работим заедно с AWS User Group България за развитието на професионалистите по облачни технологии у нас и споделянето на знания, което е и предпоставка за много по-широко развитие на тази професионална общност в България”, каза Добромир Тодоров, изпълнителен директор на HeleCloud.

Жулиен Симон е носител на всичките седем AWS сертификата. По време на събитието той ще демонстрира как да се създават, обучават и използват модели, базирани на различи мрежови архитектури.

“Създадохме AWS User Group с идеята да изградим неформална общност за споделяне на интересно и полезно съдържание, свързано с платформата на Amazon Web Services, облачните технологии и DevOps. Приветстваме всеки, които има желание да сподели опит и полезни съвети, да се включи в срещите ни не само като гост, но и като презентатор. Радвам се, че този месец заедно с колегите от HeleCloud посрещаме Жулиен Симон, защото споделянето на знания е много ценнo за всички нас.”, отбеляза Ивайло Братоев, организатор на AWS User Group България.

AWS User Group България е общност, която обединява всички, които се интересуват от Амазон Уеб Сървисис, облачните технологии и DevOps. Групата има за цел да представя полезно и интересно съдържание на теми, свързани с AWS, и да насърчава неформалните дискусии и разговори.

16 април 2018 г.

Самотни майки с нова професия по програма на Български фонд за жените и СЖ Експресбанк

Новини

Майки, които отглеждат децата си сами, в риск от бедност и преживели насилие, ще получат нова професия и по-сигурно бъдеще за тях и за децата им, благодарение на новата програма на Български фонд за жените - „Шанс за невидимите супер-майки“. Първият етап на инициативата включва обучение на пет самотни майки и се осъществява с финансовата подкрепа на СЖ Експресбанк и в партньорство с два от кризисните центрове за жертви на насилие в страната - на фондация „П.У.Л.С.“ в Перник и на фондация „Асоциация Анимус“ в София.

Жените, които ще получат шанс за гъвкаво работно време и професия, която харесват, са на възраст между 17 и 44 години, а техните деца – между 6 месеца и 4 години. Освен че ще бъдат покрити разходите на избран от тях курс за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, те ще получат и кариерна консултация, психологическа подкрепа, грижа за техните деца, в периода на провеждане на курса, и помощ при намирането на работа.

Името на програмата „Шанс за невидимите супер-майки“ цели да преодолее предразсъдъците срещу жените, които отглеждат децата си сами. „Сам по себе си изразът „самотна майка” е предубеждение, в което самостоятелността се бърка със самотата. Да отглеждаш детето си самостоятелно не е провал, да поемеш такава отговорност сама е проява на смелост и силен дух, защото грижата и възпитанието на едно дете е изключителна отговорност“, категорични са от Български фонд за жените. „Затова за нас „самотните майки” са „супер-майки“ и вместо да бъдат съжалявани е важно те да бъдат подкрепяни всячески, за да живеят достойно и да се грижат пълноценно за децата си.“ От БФЖ настояват, че тези жени имат нужда не от социални подаяния и еднократна помощ, а от устойчива подкрепа за тяхното бъдеще.

Инициативата обръща внимание върху самотното родителство като социален проблем, който в последните години придобива все по-големи мащаби и засяга все повече жени в България и в Европа, защото над 90% от самотните родители всъщност са жени. И докато в ЕС под половината са застрашени от бедност или социално изключване, данните за страната ни сочат, че 72% от 360 000 самотни майки в България са на прага на бедността, а близо 80% от тях са принудени да се грижат за децата си напълно сами. Те са единствен източник на доходи в семейството, а отсъствието на заетост, недостатъчните финансови приходи от труд и издръжки, високата степен на риск от безработица и практикуването на нископлатени трудови дейности са сериозна предпоставка за попадането на техните деца в състояние на детска бедност.

Български фонд за жените приканва и други компании и граждани да се включат в кампанията за набиране на средства и да дадат шанс на още жени, които отглеждат децата си сами, да си намерят подходяща работа с достойно заплащане. Стойността на курсовете варира между 290 и 850 лв., в зависимост от избраната професия и степен на квалификация, а част от нужните допълнителни разходи включват такива за материали, за изкарване на медицинско, за транспорт, за почасова грижа за децата и за психологическа и мотивационна подкрепа, особено нужна на жените, преживели насилие.

Посланието на „Шанс за невидимите супер-майки“ е, че заедно можем да помогнем на тези жени да бъдат супер-майките, които са, да разкажем на повече хора за невидимите трудности, които преодоляват ежечасно, и за тревожните статистики и нуждата от мерки за преодоляване на риска от бедност и осигуряване на стабилно бъдеще за тях и децата им.

10 април 2018 г.

Кои са най-големите компании за бързи кредити в България?

Анализ на Христо Христов

Сегментът, в който работят фирмите специализирани в така наречените микро или бързи кредити се развива. Към края на декември 2017 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.750 млрд. лв. (2.8% от БВП) при 2.509 млрд. лв. (2.7% от БВП) в края на декември 2016 година. Те се увеличават с 9.6% (241.4 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. и с 0.9% (23.7 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2017 година. Според отчетната статистика публикувана от БНБ върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 114 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 152.3 млн. лв. (в т.ч. 35 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.), а закупените – 38.3 млн. лв. (в т.ч. 0.1 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.)


Графика 1. Общ обем на вземанията по кредити на дружествата специализирани в кредитиране и дял на необслужваните кредити

Източник: БНБ

За съжаление обаче публичната статистика, която се обявява от централната банка дава общ поглед върху сегмента, но не ни позволява да видим кои са основните играчи в него и как те са се развивали през последните години. Ето защо в последващия анализ ще се опитам да вникна в дълбочина, като ще използвам данни от годишните отчети на дружествата публикувани в Търговския регистър. Особеността тук е, че не всяко дружество е предоставило свой актуален годишен отчет, а в повечето всички кредити са представени в обединена стойност като вземания от клиенти. За това и селектирах само фирмите, чиито основен бизнес е отпускане на микро потребителски кредити с цел да изключа от изчисленията фирми, в чиито портфейли преобладават или имат силна тежест заеми към бизнеса. Именно поради тези особености е важно е да се отбележи, че разглежданите суми и пазарни дялове са приблизителни. Въпреки несъвършенствата на използвания от мен метод, той ни позволява да видим сектора в по-голяма дълбочина и да определим пазарните дялове на основните играчи в него.

Разглеждайки топ 10 на най-големите компании в сектора можем да направим извода, че традиционното схващане, че този пазар не представлява интерес за банките се е превърнало в мит. Често профилът на клиентите на тези дружества се е обуславял от хора с лоша кредитна история, които не могат да разчитат на значително по-евтино финансиране от страна на банките. За това и самите банки не се вълнуват от този сектор. Данните обаче категорично опровергават тези твърдения.

Нишата, в която дружествата специализирани в кредити работят е от клиенти, които банките не биха финансирали или такива, които не желаят да дългосрочно обвързване. В България делът на сивата икономика според експертни оценки е между 25%-30%. Според анализ на Министерството на финансите, делът на хората работещи без трудови договори е 18%. В тази стойност не се включва делът на работещите по договори със скрити клаузи – такива, които се осигуряват на много по-ниско трудово възнаграждение от реално получаваното. Това означава, че не малък брой от работещите не могат да докажат официални доходи и поради тази причина не могат да отговорят на по-стриктните изисквания на банките. Именно увеличението на обема на бързите кредити и спадът на делът на необслужваните такива говори, че съществува голям дял на платежоспособни клиенти, които по редица причини предпочитат не банковите финансови институции за покриване на своите нужди от допълнителни средства.

Доминиращ дял на пазара има УниКредит кънсюмър файненс като поделението на италианската банка има пазарен дял от приблизително 47% според данните за 2016 г. Втора по големина е БНП Париба Пърсанъл Файнанс с близо 20% пазарен дял. Двете не банкови дружества, но собственост на банки, съсредоточават в себе си малко над две трети от кредитите в целия сектор. Това от своя страна пък поставя фирмите изцяло специализирани в микрокредитиране в много тясна среда, в която да оперират тъй като те си поделят само една трета от пазара.

С най-голям обем от отпуснати кредити от фирмите, които не са пряко свързани с банки е Изи асет менидиджмътн с кредитен портфейл от 75 млн. лв. и далеч по-скромния пазарен дял от около 4%. На следващо място се нарежда Профикредит с портфейл от 48 млн. лв. Другата голяма компания в сектора – Хипокредит, не е публикувала в търговския регистър своя годишен отчет за 2016 г. като последният такъв е за 2015 г.

Това, което прави впечатление е, че с малки изключения кредитните портфейли на всички компании в топ 10 са се увеличили в периода 2015 г. – 2016 г.
Графика 2. Топ 10 на фирмите опериращи в сегмента на бързите кредити по обем на отпуснатите от тях кредити
 Източник Търговски регистър

Интересното е, че докато френската БНП Париба винаги е била по-силно застъпена в сегмента с бързите кредити, от колкото при банковата си дейност, нещата не соят така за лидера Уникредит. Ако направим една съпоставка между размера на отпуснатите от Уникредит кънсюмър файненсинг кредити и размерът на портфейла на банката от потребителски кредити, ще видим интересна тенденция. След 2013 г. обемът на отпусканите потребителски кредити от банката намалява двойно за 3 години и в края на 2017 г. той е 259 млн. лв. В същото време обемът на отпусканите бързи кредити се увеличава тройно от 2012 г. и достига до 931 млн. лв. Това се дължи явно на мениджърско решение, колкото е възможно по-голяма част от потребителските кредити да бъдат прехвърлени от банката към Уникредит кънсюмър файненсинг. Данните показват, че тази стратегия се оказва изключително успешна за банката, тъй като й дава свобода да кредитира и групата от населението, която е платежоспособна, но не може официално да докаже доходите си. От друга страна пряката обвързаност с банката пък позволява на дружеството да бъде по-гъвкаво в лихвените условия предлагани на клиентите. Благодарение на тази стратегия най-голямата банка по активи в страната успява да прибави 62 млн. лв. към консолидираната си печалба за 2016 г.

Графика 3. Съпоставка между обема на отпуснати кредити (в хил. лв.)

Източник: Търговски регистър и БНБ 

Разпределението на топ 10-те дружества по активи не се различава съществено като подредба от това по големина на кредитните портфейли. Тук отново се забелязва, че почти всички компании са увеличили своите активи през 2016 г.

Графика 4. Топ 10 на фирмите опериращи в сегмента на бързите кредити по активи
Източник: Търговския регистър

Въпреки че големите компании в сектора бележат ръст в своите активи, то общият ръст на сектора се забавя като от сериозният си скок с 44% през 2014 г., през 2016 г. ръстът е доста по-скромните 11%.

Графика 5. Годишен темп на ръст на активите при фирмите отпускащи бързи кредити


Източник: Търговския регистър

Добрите сигнали идващи от икономиката стимулира търсенето и на бързи кредити. Това води освен до ръст в отпусканите обеми, но и до ръст в нетните приходи на дружествата в сектора. Приблизителните приходи за 2016 г. са в размер над 300 млн. лв. като темпът на ръст се забавя леко, но запазва високите си нива.

Графика 6. Годишен темп на ръст на нетните приходи при фирмите отпускащи бързи кредити

Източник: Търговския регистър

Общата печалба в сектора е над 120 млн. лв. в края на 2016 г. като нейният размер се удвоява от 2012 г. до сега. С най-голяма печалба е Уникредит кънсъмър файнансинг с малко над 62 млн. лв. След нея се нарежда БНП Париба пърсънъл файненс с 33,8 млн. лв. Общата печалба на двете компании съставя 80% от цялата печалба в сектора за 2016 г.

Графика 7. Печалба на сегмента с бързи кредити (в хил. лв.)


Източник: Търговски регистър
Графика 8. Топ 10 дружества по печалба (в хил. лв.)
Източник: Търговски регистър

*За целта на анализа бяха прегледани годишните финансови отчети на 52 дружествата, специализирани в кредитиране за 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г. и 2012 г. В справката са включени само дружества отпускащи бързи кредити изцяло или в доминираща степен към домакинства. Анализът не претендира за пълна изчерпателност, тъй като някои от разглежданите дружества не са публикували всички свои годишни финансови отчети. Също така в анализа не са включени и дружества, които не са публикували нито един финансов отчет или с по-стара дата от 31.12.2012 г.


Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.

Търсенето на жилища във Варна продължава да изпреварва предлагането

Новини

Засилената активност на купувачите през 2017 г. продължава да изпреварва предлагането на пазара на имоти и през първото тримесечие на 2018. Това показват данните на Имотека, компания за недвижими имоти, част от най-големия холдинг в имотната сфера AG Capital. Покачването в броя сключени сделки във Варна е около 5-6%, като очакванията са този ръст да бъде устойчив през цялата година.

Пазарът на жилища в цялата страна се движи нагоре и тази тенденция се усеща най-вече в големите градове. Достъпните кредити продължават да активизират клиентите, които дълго време са отлагали покупка, а растящите доходи им дават увереност, че ще могат да изплащат дългосрочно заемите си“, коментира Люба Атанасова, изпълнителен директор на Имотека и допълва: „Разрастването на жилищния пазар във Варна създава необходимост от по-сериозно присъствие на Имотека, като компания, която да спомага за бързи и успешни сделки между продавачи и купувачи на жилища“.

Вътрешната миграция в страната също оказва влияние върху жилищния пазар. Благодарение на икономическото състояние на града, все повече хора от Добрич, Шумен, Разград и Силистра идват да живеят и работят във Варна. „Хората, които решават да се преместят, обикновено първо наемат жилище и едва след като се установят обмислят и предприемат покупка“, казва Делян Димитров, регионален мениджър на Имотека за Варна.

От компанията отчитат ръст на цените на жилища с между 8-10% спрямо началото на 2017 г. За първото тримесечие на 2018 средната цена за квадратен метър е 827 евро/кв.м. Година по-рано средната стойност е 761 евро/кв.м Най-сериозно покачване има в централните райони, където и интересът на купувачите е най-висок, а предлагането по-ограничено.

Поскъпването на имотите във Варна е умерено, следвайки движението на цените в по-големите градове в страната. С подобряването на баланса между търсенето и предлагането цените ще станат още по-устойчиви. Очакваме през 2018 да се реализират значителен брой жилищни проекти, с които да се задоволи част от търсенето на пазара“, посочва Делян Димитров. 

Цени за кв. метър по квартали

От особено значение за купувачите при избора на жилище е локацията. Най-предпочитани са кварталите Център, Бриз, Левски, Възраждане и Чайка „Източните райони се търсят предимно заради близостта до центъра и Морската градина, но разширяването на града в тази посока е невъзможно. Това ограничава допълнително клиентите, които държат на добрата гледка“, пояснява Делян Димитров. Цената и разпределението също оказват сериозно влияние при покупка, но част от купувачите са склонни да направят компромис, допълват от Имотека.

Според данните на компанията най-много сделки са сключени за двустайни и тристайни апартаменти. Все пак през първите три месеца лек превес имат жилищата с една спалня с дял от 37%. При ценовото разпределение значително се повишава делът на покупко-продажбите между 50 000 и 70 000 евро – за 2018 г. той достига 38%, а година по-рано е бил е 24%. При сделките между 30 000 и 50 000 евро пък се наблюдава продължаващ спад спрямо 2017 г. „Двустайните жилища в града се реализират за около 50 000 – 55 000 евро, а тристайните – в рамките на 70 000 евро”, посочва Димитров.

Активният пазар се вижда и в кратките срокове за сключване на сделки – близо 65% купувачите намират търсения имот в рамките на месец и около 40% от жилищата се реализират за по-малко от 30 дни. Най-много покупко-продажби – 40% са осъществени без отстъпка. Други 25% от сделките са реализирани с коментар по цената между 1000 и 5000 евро, а отстъпките под 1000 евро представляват 21%. „Продавачите стават все по-добре ориентирани и запознати със състоянието на пазара, заради което повечето предлагани имоти са на разумни цени и не се наблюдава сериозно разминаване между очакванията на двете страни“, коментира Димитров.

Купувачите във Варна най-често са на възраст между 30 и 50 години. Обикновено това са семейства с деца, които търсят място за живеене. Покупките от чужденци са незначителен дял, като интересът е предимно от руски граждани.

Сделките за инвестиция бележат сериозен ръст спрямо началото на 2017 – 26% от нашите клиенти купуват имот, който да отдават под наем. Смятам, че тенденцията този показател да нараства ще се задържи и през 2018 с оглед на добрия туристически сезон изминалата година и положителните очаквания за предстоящия летен сезон“, допълва Делян Димитров

За своето едногодишно присъствие във Варна, Имотека вече разполага с три активно функциониращи кантори, в които работят консултанти и специалисти в различни сфери на имотния пазар. Компанията планира откриване на нова кантора, с която да подобри покритието си в Морската столица.

2 април 2018 г.

Витоша е кварталът с най-висока строителна активност в София

Новини

Квартал „Витоша“ е зоната с най-голямо жилищно строителство в София, показва проучване на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton за нуждите на голяма строително-инвестиционна компания. Докладът обхваща над 270 проекта на етап строеж, проект или инвестиционно намерение, с обща разгъната застроена площ от над 2.5 млн. кв. м. Само площите в строеж са над 1 млн. кв. м. Разглеждани са сгради от над 3000 кв. м.

Според проучването към края на 2017 г. в строеж в квартал „Витоша“ са били жилищни сгради с обща разгъната застроена площ от близо 137 000 кв. м. На второ място по този показател е „Малинова долина“ със 112 000 кв. м обща площ на започнатото жилищно строителство. В челната петица влизат още Манастирски ливади-Изток, жк „Младост 4“ и Студентски град.

В ценови план посочените райони попадат в средния сегмент на пазара с офертни нива за ново строителство от 1020 евро/кв. м в Студентски град до 1160 евро/кв. м в Малинова долина, показва проучването.

Всички райони се намират в южната и югоизточната част на София, където жилищният пазар е най-активен и има засилен интерес за ново строителство. В същото време наличието на големи свободни площи в част от тях позволиха започването на по-мащабни проекти. В обхвата на проучването влизат също квартали като Овча купел и Кръстова вада, където метрото напредва или вече е факт и интересът за ново строителство е висок.


Като цяло строителството на жилищни сгради остава концентрирано в южните и югоизточните райони на София, където през последните години бяха сключени и по-значими сделки за придобиване на парцели. Интересът е основно към по-големи незастроени райони и стари промишлени зони в тази част на града, които с развитието на метрото и инфраструктурата са на път коренно да променят облика си“, коментира Пламен Бачев, мениджър „Консултиране и оценки“ в Cushman & Wakefield Forton.

В перспектива най-силен ръст на строителната активност се очаква в Манастирски ливади-Изток, където на етап проект или инвестиционно намерение към края на миналата година са били над 220 000 кв. м жилищни площи. Районът все още страда от липсата на канализация и инфраструктура, но с решаването на тези проблеми в перспектива интересът към него е висок.

Сред кварталите с висок дял на площите в проект или инвестиционно намерение са също жк „Овча купел“ 1, жк „Младост“ 1 и 3, Кръстова вада и бившата индустриална зона Хладилника, както и жк „Дружба“ 2.

27 март 2018 г.

България е трета в конкурса Евровизия 2018 според YouTubeПризнавам си, че до преди седмица не съм се и замислял за конкурса Евровизия. Един ден внезапно YouTube ми напомни за него просто като ми препоръча да гледам песента, с която България ще участва тази година. Изслушах я мога да кажа, че има доста алтернативно звучене, но същевременно е приятна и мелодична. Ей, с това ще ги разбием европейците. Няколко мои приятели в социалните мрежи също споделиха клипа на новосформираната група Equinox и отзивите бяха само положителни. Ето защо аз реших да направя една своя справка за това харесва ли се и колко песента на България за Евровизия. В официалния канал на конкурса в YouTube, в началото на месец март бяха публикувани песните на всички 43 страни, които ще вземат участие в Евровизия 2018 г. Все пак колкото по-гледана е една песен в социалните мрежи, толкова по-популярна и харесвана е.

Брой гледания на пените участващи в Евровизия 2018 в YouTube (към 27.03.2018 г.)
Източник: YouTube

Резултатите показват, че към 27.03.2018 г. българската песен е в топ 3 по гледания от всички страни участнички в конкурса. На първо място по гледания се класира безапелационно песента от Израел на изпълнителката Нета Бразилай с 8,4 млн. гледания. Втори са испанците с 2,3 млн. гледания и трета е България с 1,9 млн. гледания. Разбира се това е само ориентировъчна статистика за вота на зрителите. В крайното класиране на резултатите не малка тежест има и мнението на журито. Евровизия е един от най-критикуваните музикални конкурси. Доста дълго време нападките към него бяха по посока на доминиране на политически вот. Съседните страни гласуваха една за друга и това блокираше възможността на редица добри песни да стигнат до първото място. Последните години все повече се залага на различността. Типичният пример за това бяха финландската хард-рок банда Лорди и разбира се травеститът Кончита Вурст. Миналата година за победител бе избран португалецът Салвадор Собрал. Победата дойде при него не толкова заради певческите му умения и песента, с която се представи, а поради добре разказаната тъжна история за неговата съдба, която успя да трогне всички.

Конкурсът ще се проведе за първи път в Португалия като преди финалът на 12 май, ще има два полуфинала на 8 и 10 май. Нашата страна попада на полуфинал с лидера от Израел, но не би трябвало да представлява никакъв проблем спрямо гледаемостта в YouTube песента ни да стигне до големия финал. Там обаче, както се казва вече нищо не се знае. Ако настроенията на зрителите се запазят в същия вид България би трябвало да заеме почетното трето място. Остава отворена вратичка обаче от гледна точка на председателството на България на ЕС, което може и да натежи в оценките на журито тази година и евентуално да се поздравим с успех. Каквото и да си говорим шоу определено ще има, така че зареждайте пуканките в микровълновата.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.

Образователната програма „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ ще изгражда бъдещи лидери на промяната

Новини

Официален старт на нова образователна програма под надслов „Лидерство и иновации за устойчиво разви-тие“ беше даден вчера в София. Програмата ще предоставя уникална възможност за придобиване на знания за устойчиво развитие на бизнеса. Тя е разработена съвместно от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) и Американския университет (АУБ) със съдействието на световно утвърдени университетски преподаватели. На събитието присъстваха представители на бизнеса, държавна-та администрация и образователните институции в страната. Откриването се състоя вчера в 18 ч. в Център за образование и култура „Илиев“ на АУБ. Специален гост на церемонията беше президент Росен Плевнелиев (2012-2017), посланик на Американския университет в България.


Устойчивото развитие е начин на мислене. Трябва да обединим усилия и да работим заедно – прави-телства, институции, бизнес, граждани. Всички ние споделяме един общ дом - планетата Земя. Наш дълг е да опазим това, което имаме, и да го развием по устойчив начин, така че да гарантираме най-доброто бъдеще за децата си. Трябва да мислим разумно, да действаме по устойчив начин и да проме-ним подхода си, за да оставим на идните поколения една красива, здрава и просперища планета“ – заяви по време на официалното откриване на програмата Росен Плевнелиев.

Програмата има за цел да квалифицира специалисти в областта на устойчивото развитие и добрите бизнес практики. Обученията ще се провеждат в Американския университет в България в рамките на пет пълни дни и са отворени както за студенти, така и за експерти и специалисти, които биха искали да придобият допъл-нителна професионална квалификация. През 2018 г., обучителният курс ще се проведе в две отделни сесии: от 23 до 27 април и в периода октомври – ноември т.г. Амбицията на организаторите е да продължат обуче-нието и през идните години, като надградят програмата и я превърнат в магистърски курс на национално ниво.

Програмата е уникална по своята структура и съдържание, без аналог в България. Образователните модули са разработени така, че да отговорят по най-добрия начин на нуждите от кадри за бизнеса, но и да бъдат приложими в ежедневната практика.“ – коментира Жана Величкова, Изпълнителен директор на АПБНБ.

България има нужда от ново поколение лидери, което да работи за създаването на по-устойчива со-циална, екологична и бизнес система. Ние всички споделяме отговорността да градим заедно устойчи-ва общност. Благодаря на партньорите, че повериха тази изключително важна за бъдещето на стра-ната програма на Американския университет в България“ - каза д-р Стивън Съливан, президент на АУБ.

Програмата „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ е част от по-широката инциатива „Кристално чисти“, която беше създадена през април 2017 г. от 8 компании, членове на Асоциацията на производители-те на безалкохолни напитки в България. Нейната цел е да се въведат правила и контрол, които да наложат спазването на най-високите стандарти за качество в сектора и развитието на чиста, отговорна и прозрачна бизнес среда – както в бутилираща индустрия, така и в българската икономика като цяло.


Устойчивото развитие зависи от нашите индивидуални, но и общи, споделени усилия. Ето защо прог-рамата се фокусира върху бъдещите лидери и носители на промяната, за да подкрепи напредъка на цялото общество. Надяваме се, че по този начин ще мотивираме все повече млади хора да следват принципите на чистия и отговорен бизнес, и да работят за устойчивото бъдеще на България. Ние ще им предоставим възможности за бъдещо професионално развитие и също така ще подкрепим служи-телите си, които биха искали да се развиват в тази област“ - каза по време на представянето на програмата Томас Кренбауер, Изпълнителен директор на ДЕВИН ЕАД.


Ангажимента си към бъдещето на България ние, инициаторите на „Кристално чисти“, осъществява-ме чрез разработването на тази иновативна програма, която за нас е сбъдната мечта. Чрез нея иска-ме да допринесем за създаването на новата предприемаческа класа на България – хора с иновативно мислене, с лидерско поведение, с ясна визия, с чест и достойнство. Програмата предоставя уникална възможност за професионално развитие и надграждане на личните компетенции на участниците. Тя ще отвори нови врати и ще посочи нови пътища за реализацията на младите хора“ – подчерта в изказ-ването си Светослав Атанасов, Изпълнителен директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България.


Организациите не се променят, променят се хората. Ето защо е важно да инвестираме в лидерите на бъдещето, ако искаме да превърнем устойчивостта в добър бизнес. Нашето експертно консултиране има за цел да свърже участниците в програмата с глобалната мрежа от лидери и да подпомогне пар-тньорството помежду им. Бихме искали да помогнем на лидерите да формират новите граници на устойчивостта, която да бъде опора в развитието на амбициозните планове на България за приоб-щаващ растеж“ – допълни професор Уенди Пърсел от Харвардския университет.

Кандидатите, които искат да се включат в обучението, следва да имат поне 3 години професионален опит, предишна образователна степен (бакалавър, магистър или докторант), както и високо ниво на владеене на английски език. Необходими са също така две професионални препоръки и подготовка на материалите за кандидатстване, както и две есета, разработващи професионален казус и причината да изберат програмата „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“. Документите за кандидатстване се приемат до 15 април 2018 г. на адрес: execed@aubg.edu, телефон за връзка: 00359 2 960 7924

Повече информация за програмата е налична на адрес: https://www.aubg.edu/sustainability-apply 

24 март 2018 г.

България консумира близо 4 пъти повече енергия спрямо страните в ЕС

Новини

Очакванията са до 2020 цената на електроенергията от възобновяеми източници да конкурира генерираната от изкопаеми източници

Според доклад на Европейската комисия относно състоянието на Енергийния съюз, публикуван в края на 2017 г., България изостава в сравнение със страните в ЕС по отношение на енергоемкостта. Първичното енергийно потребление в страната е близо 4 пъти по-високо спрямо средното ниво в ЕС, въпреки постигнатото намаление от 39% или 2% на средногодишна база за анализирания период 2000-2015. Макар в България цените на електроенергия и газ за индустрията да са по-ниските, много от компаниите не могат да превърнат това в конкурентно предимство поради високата енергоемкост.

Важен аспект в проектите за енергийна ефективност е холистичният подход към съществуващите енергийни системи, какъвто прилага екипът на Резалта. Той се състои в оценяване на настоящото състояние на системите в тяхната цялост, проектиране, финансиране и внедряване на подходящото решение, като Резалта осигурява и съответната поддръжка, мониторинг и управление. По този начин компанията гарантира, че търсеното подобрение на ефективността ще бъде постигнато.

Проследяването на функционирането на внедреното оборудване, обслужването му, нанасянето на корекции при необходимост и регистрирането на нови възможности за оптимизиране работата на системите често е ключов момент за постигане на висока енергийна ефективност. Много важно е и поддържката на внедрените системи във времето.“, каза Ирена Младенова, управляващ директор на Резалта България, в интервю за Bloomberg TV.

Енергийните пазари се променят в световен мащаб, повлияни от новите тенденции и технологии. Търсенето на новото „нормално състояние“ се влияе не само от регулациите и екологичните норми, но и от стремежа към ефективност и независимост чрез разпределено производство, което превръща потребителите в консуматори-производители. Технологичното развитие на енергийния сектор позволява енергийноефективните проекти да се осъществяват на пазарен принцип с помощта на компании като Резалта.

Проектите в областта на възобновяемите енергийни източници са на прага на нов възход, вече обвързан с изпълнение, базирано на пазарни модели. Според доклад на Международната агенция за възобновяема енергия от 2017 г. развитието на технологиите допринася за намаляването на цените за производство на възобновяема енергия, нареждайки проектите за водноелектрически и вятърни централи и геотермалните проекти в ценовата категория на проектите, генериращи енергия от изкопаеми горива. Прогнозите са, че 2020 г. ще е повратната точка, след която цената на електричеството от възобновяеми източници ще е падне под тази на електроенергията, произведена от изкопаеми източници.

Според Ирена Младенова, българският бизнес все повече осъзнава добавените ползи от дълготрайните инвестиции в енергийната ефективност. Сред тях са намаляване на разходите, повишаване на конкурентоспособността, подобряване на качеството на бизнес процесите, продуктите и услугите, спазване на регулаторните изисквания, покриване на стандартите на международните клиенти и не на последно място - подобряване на корпоративната репутация.

Цялото интервю в Bloomberg TV на Ирена Младенова, управляващ директор на Резалта България за тенденциите в енергийния сектор, възможностите за постигането на енергийна ефективност и подходите за финансиране на енергийноефективни проекти, може да гледате тук.

15 март 2018 г.

Лидерът в предлагането на енергийни услуги в Югоизточна Европа GGE вече е Резалта

Новини

Югоизточна Европа е с до 5 пъти по-големи разходи на енергия в сравнение с най-развитите страни в ЕС

Държавите от Югоизточна Европа изразходват почти 5 пъти повече енергия на база БВП, измерен в долари, в сравнение с най-развитите страни в ЕС и 2,5 пъти повече от средното за ЕС. Стремейки се да отговори в най-висока степен на нуждите от оптимизиране на енергийните ресурси в региона, GGE, една от водещите компании за енергийни услуги в Югоизточна Европа, поставя началото на нов етап от развитието си, който започва с преименуването и налагането на новия бранд – Резалта.

Отдадена на подобряването на енергийната ефективност в региона, GGE бързо прераства от словенска в регионална компания, представена на 7 пазара. С екип от над 60 експерти, тя е реализирала редица енергийноефективни проекти за клиенти от индустрията, хотели, бизнес и търговски сгради и публичния сектор. GGE прилага в дейността си ЕСКО бизнес модела, при който компанията не само изготвя и внедрява проекта, но и осигурява финансиране, поема техническите рискове и за срока на договора управлява и поддържа новото оборудване, за да гарантира постигането на резултати. Възвръщаемостта на инвестициите се реализира посредством постигнатите от клиента икономии от енергийни и оперативни разходи – гарантирани от Резалта.

Ребрандирането е резултат от дълбочинен анализ. Първоначално избрано да представлява трите компании основателки – Gorenje, Geoplin и Energetika Любляна, името GGE е преизпълнило своята цел. Не само структурата на акционерите се е променила, но и амбициите вече надхвърлят всички първоначални очаквания. В допълнение компанията, заедно с марката, се разраства и развива на регионално ниво с много бързи темпове.

Резалта символизира високите резултати, които компанията винаги се стреми да предоставя на партньорите и клиентите си. Новите лого и бранд отразяват ангажимента на Резалта към устойчивото развитие и изграждането на един по-зелен бизнес и публичен сектор. Екипът, мисията и бизнесът остават непроменени и настоящите проекти и партньорства няма да бъдат засегнати.

Нашата мисия винаги е била да съхраним всяка възможна единица енергия и да гарантираме, че клиентите ни могат да разчитат на предвидими и ефективни енергийни процеси с минимални въглеродни емисии, както и на сигурна среда за техните служители, посетители и жители. Правим го от години и благодарение на развитието на възобновяемите източници на енергия вярвам, че ще продължим още дълго време. Новият бранд Резалта символизира не ново начало, а продължение на това, което градим от години. Ще продължаваме да обслужваме клиентите и партньорите си на най-високо ниво, да работим върху подобряването на енергийната ефективност и развиваме възобновяемите източници на енергия в региона“, каза Лука Комазец, изпълнителен директор на Резалта.

В България компанията изпълнява няколко енергийноефективни проекта. Тя помага на клиенти от производствения, хотелиерския и публичния сектор и търговски обекти да подобрят енергийната си ефективност, да намалят вредните емисии и да се отличат като енергийно отговорни и зелени организации. Тези проекти добавят стойност и спомагат за повишаване

14 март 2018 г.

Фондация „Атанас Буров“ обявява конкурс за стипендии за участие в Лятно училище "Инвестиции"

Новини

Фондация „Атанас Буров“ обявява конкурс за стипендии за участие в Лятно училище "Инвестиции" съвместно със „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и специалното участие на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД. Лятното училище ще се проведе между 22 юни и 1 юли 2018 г. в гр. Банкя.

В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми, финансови опции и VBA програмиране. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Кандидатите трябва да изпратят до 15 май 2018 г. на електронна поща fnburov@ubb.bg, попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

(1) Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets.
(2) Corporate Governance role in the investment decision-making at frontier and emerging markets.
(3) Company organic growth with no ‘organic’ human capital. Financial statements implications.
(4) Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 май 2018 г. на сайта на фондацията. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите. Повече подробности за програмата на лятното училище и изискванията към разработката на есето можете да намерите тук.

13 март 2018 г.

Бърз или продаден

Анализ на Христо Христов

Банковата система изпрати най-добрата си година от началото на финансовата криза. Икономическата активност на населението се повиши значително, което доведе до ръст в потреблението и разбира се в търсенето на кредити. Въпреки че секторът на така наречените бързи кредити или както се определят от БНБ - дружествата специализирани в кредитиране, е значително по-малък по размери, той също не бе подминат от позитивната тенденция. Към края на декември 2017 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.750 млрд. лв. (2.8% от БВП) при 2.509 млрд. лв. (2.7% от БВП) в края на декември 2016 година. Те се увеличават с 9.6% (241.4 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. и с 0.9% (23.7 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2017 година. Според отчетната статистика публикувана от БНБ върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 114 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 152.3 млн. лв. (в т.ч. 35 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.), а закупените – 38.3 млн. лв. (в т.ч. 0.1 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.)

Графика 1. Общ обем на вземанията по кредити на дружествата специализирани в кредитиране и дял на необслужваните кредити

Източник: БНБ

Успоредно с ръста на сектора намалява и делът на необслужваните кредити. За това основна заслуга можем да търсим в благоприятната икономическа среда. Страната бе през последните сред водещите в ЕС по ръст на БВП. По данни на НСИ за 2017 г. ръстът е 3,5%. Средната брутна месечна работна заплата към края на годината е 1 123 лева като се увеличава на годишна база с 11%. Коефициентът на безработица е 5.6%, или с 1.1 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година. Всичко това дава по-голяма увереност на лицата нуждаещи се от финансиране и на фирмите в сектора, че петите задължения ще могат да бъдат погасени.

Графика 2. Структура на кредитите по матуритет (%)

Източник: БНБ

Статистиката на централната банка към края на годината показва, че в матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1.053 млрд. лв. Те се увеличават с 19% (168.4 млн.лв.) спрямо края на декември 2016 г. и с 2.3% (24 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2017 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 35.3% в края на декември 2016 г. до 38.3% в края на същия месец на 2017 година. В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 787.8 млн. лева. На годишна база те нарастват с 8.3% (60.3 млн.лв.) и с 1.3% (9.9 млн.лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2017 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 565 млн. лв. в края на декември 2017 г., като нарастват с 15.7% (76.7 млн.лв.) спрямо края на същия месец на 2016 г. и с 4.9% (26.3 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2017 година.

Данните показва запазване на делът на кредитите с матуритет до 1 година и отчетлива тенденция към увеличаване на кредитите с матуритет над 5 години. Това заедно с отчетливият спад на делът на лошите кредити показва, че интересът на кредитополучателите се запазва стабилен във времето и те са склонни да поемат по-дългосрочни задължения. Нишата, в която дружествата специализирани в кредити работят е от клиенти, които банките не биха финансирали или такива, които не желаят да дългосрочно обвързване. Отказът от финансиране от страна на банките не винаги е поради лоша кредитна история на клиента. В България делът на сивата икономика според експертни оценки е между 25%-30%. Това означава, че не малък брой от работещите не могат да докажат официални доходи и поради тази причина не могат да отговорят на по-стриктните изисквания на банките. Именно увеличението на делът на обема от бързи кредити, които са с матуритет над 5 години и спадът на лошите кредити говори именно за това, че съществува голям дял на платежоспособни клиенти, които по редица причини предпочитат не банковите финансови институции за покриване на своите нужди от допълнителни средства.

Графика 3. Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори (в хил. лв.)

Източник: БНБ

Портфейлът на дружествата за бързи заеми е основно към физически лица – 81.4% е делът на кредитите за домакинствата в общия размер на всички вземания. В края на 2017 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 11.6% (229.3 млн. лв.) до 2.211 млрд. лева, а спрямо края на септември 2017 г. те се увеличават с 2.5% (54 млн. лв.). Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия (бизнес) са 447 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Те се увеличават с 1.1% (4.8 млн. лв.) в сравнение с декември 2016 г. и намаляват с 3% (13.7 млн.лв.) спрямо края на септември 2017 година. Относително ниският дял и запазването му във времето на кредитите към бизнеса показват, че търсенето от негова страна на финансиране основно е насочено към банковите институции.

Графика 4. Структура на кредитите към домакинства и НТООД (%)

Източник: БНБ 

В рекламата на една от големите банки в страната топ тенесистката ни Цвети Пиронкова казваше „Бързината е всичко“. Това се отнася с пълна сила в сегмента на фирмите специализирани в кредитиране. В структурата на кредитите от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.063 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2017 година. На годишна база те се увеличават с 15.7% (279.5 млн.лв.) и с 3.4% (68.6 млн. лв.) спрямо края на септември 2017 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД се увеличава от 90% към края на декември 2016 г. до 93.3% в края на същия месец на 2017 година.

Графика 5. Сравнение между годишен ръст на потребителските кредити отпускани от банки и специализирани дружества за бързи кредити

Източник: БНБ

В сравнение с предлаганите аналогични кредити от банките тук ръстът последните години значително изпреварва потребителските кредити отпускани от банките. Това показва, че фирмите за бързи кредити печелят редица клиенти търсещи краткосрочно финансиране с няколко ключови свои предимства: по-малка бюрокрация (изисквани документи), значително по-бързо усвояване на сумите и разбира се много по-малко финансово обвързване, тъй като все пак при един кредит от банка на клиентът се открива разплащателна сметка, по която се превеждат средствата, а за да може да ги използва по-удобно получава и дебитна карта. За сметката и картата клиентът заплаща месечни такси и комисионни. Въпреки че банките акцентират сериозно в своите рекламни послания към клиентите си именно на бързината при разглеждане на документи и отпускане на потребителски кредити, това реално в голяма част от случаите не се случва. Тук не малка е и ролята на централната банка, която изисква от банките да бъдат доста по-строги към поемането на рискове. За това призова в началото на годината и самият гуверньор Димитър Радев по думите му "периодите на кредитна експанзия са и периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно качество".

Значителното понижаване на лихвите по предлаганите потребителски кредити започна да оказва влияние върху темпът на ръст на потребителските кредити предлагани от дружествата, специализирани в кредитиране. Според статистиката на БНБ през януари 2018 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление отпускани от банките в левове се понижава в сравнение с януари 2017 г. с 0.36 пр.п. до 8.10%, а по тези в евро – с 0.83 пр.п. до 5.16%, а на годишна база понижава с 0.75 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.22 пр.п. При дружествата специализирани в кредитиране тези лихвени нива са по-високи, но те успяват да компенсират с по-гъвкави условия. Очакваното покачване на банковите лихви през втората половина на годината би пренасочило отново интересът към значително по-необвързващите оферти на дружествата специализирани в кредитиране.

Въпреки че ръстът на жилищните кредити в банковата система достигна 8% и бе в размер на 688 млн. лв., размерът им при дружествата специализирани в кредитиране в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. е далеч по-скромните 53.8 млн. лв. и намалява с 52.1% (58.6 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2016 година. Спрямо септември 2017 г. пък той се понижава с 21.2% (14.4 млн. лева). Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 2.4% в края на декември 2017 г. при 5.7% в края на същия месец на 2016 година. Голямата разлика в тези кредитни продукти идва основно от това, че банките предлагат значително по-добри условия от гледна точка на цена на кредит. Данните на БНБ показват, че през януари 2018 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове спада с 0.71 пр.п. до 3.66%, а по жилищните кредити в евро – с 0.57 пр.п. до 4.08%. Фирмите предлагащи така наречените бързи кредити трудно могат да свалят своите търговски предложения до толкова ниски нива, за това и те се предлагат значително по-рядко от тях.

Другите кредити са общо 94.8 млн. лв. в края на декември 2017 г., като на годишна база те се увеличават с 9.6% (8.3 млн. лв.), а намаляват с 0.1% (0.1 млн. лв.) спрямо края на септември 2017 година. Относителният им дял намалява от 4.4% в края на декември 2016 г. до 4.3% в края на същия месец на 2017 година.

Въпреки положителните изменения в основните показатели на небанковите дружества за кредитиране секторът остава силно фрагментиран. По данни на БНБ към края на годината броят на регистрираните в централната банка дружества е 157 спрямо 152 за преди година и 149 в края на 2015 г. Основен фокус в работата им остава пълната дигитализация на предлаганите от тях услуги, с което в много случаи успяват да изпреварят по гъвкавост и бързина банките.

За съжаление наличната статистика от БНБ не дава пълен профил на пазара и коя компания как се представя. Преди 4 години няколко компании за бързи кредити се обединиха в асоциация, която си е поставила за цел да насърчава добрите практики в сектора. В Асоциацията за отговорно небанково кредитиране влизат осем финансови институции, профилирани в краткосрочното потребителско кредитиране без обезпечение. Компаниите-учредителки имат общо 5 000 служители и са обслужили над 1,5 млн. кредита. Това са КешКредит, Кредисимо, Фератум, НетКредит, СитиКеш и Вивус.

По различни оценки в бранша в края на 2016-а пазарен лидер сред дружествата за бързи кредити е "Уникредит кънсюмър файненсинг" ЕАД - с дял между 40% и 50%. Следва го "БНП Париба пърсънъл файненс" ЕАД, чийто дял е между 20% и 30%. В сектора също протича процес на консолидация. В началото на 2017-а дружеството "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД (МФГ), в чиято структура е компанията "Изи Кредит", придоби мажоритарно участие във финансовите институции "Вива Кредит" ООД и "Аксес Файнанс" ООД, също специализирани в потребителското микрокредитиране. През средата на миналата година британската компания "Провидент" стана част от "Изи Асет Мениджмънт". През есента на 2016 г. година пък латвийската компания 4finance Holding, която работи в 15 държави, включително и в България, под марката Вивус, купи TBI Bank. Тези процеси ще продължат и през следващите години тъй като реално в бизнес сегментът не е достатъчно рентабилен, за да генерира бизнес за над 157 компании.
Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.

12 март 2018 г.

Приложението Match Prediction грабна голямата награда в Sports Hackathons Bulgaria

Новини


Приложението Match Prediction за предсказване на резултати от спортни срещи получи голямата награда „Спортна визия“ в първото в България иновативно състезание за технологии в спорта – Спортни Хакатони България. Проектът, който прогнозира с точност от 70% очакваните резултати, е разработен от деветокласници от Технологическо училище „Електронни системи” и е базиран на технологията Machine learning. Спортни Хакатони България се проведе на 10 и 11 март в София.

В състезанието за спортни иновации се включиха близо 40 ученици, студенти и професионалисти, които представиха 9 проекта на концептуално ниво, прототип и завършени решения. В журито участваха заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева, зам.-ректорът на Националната спортна академия „В. Левски” проф. Татяна Янчева, Саша Безуханова – основател и председател на Move.bg, Светлин Наков – мениджър „Обучение и вдъхновение” в СофтУни, и софтуерният инженер и програмист Мартин Куванджиев.


Поздравявам всички участници за прекрасните идеи. Вярвам, че Спортни Хакатони България ще даде правилната насока в симбиозата между спорта и технологиите. Благодаря на всички за тези два дни, изпълнени с много знания, идеи и иновации“, сподели д-р Милена Крумова, организатор на първия в България спортен хакатон.

В категория „Спортни технологии” бе отличен проектът „Barin sports” на софтуерни инженери, който представлява хардуерен и софтуерен продукт за анализ и следене в реално време на различни показатели на спортисти от екипни спортове. В категория „Екип „Предизвикай“ бе награден студент от Софийския университет за концептуалната идея „DNA Testing“ – мобилно приложение за анализ на биометрични данни на човек, което на основата на модел за нивата на различни индикатори за състоянието прави препоръка за най-подходящия спорт. Победителите в категория „Спортни иноватори“ са разработчиците на проект „Body support” – ученици от ТУЕС. Мобилното приложение подобрява комуникацията между треньор и спортист и предлага възможност за даване на препоръки за режим на хранене, видео ресурси с правила за изпълнение на упражнения и тренировки, опция за обратна връзка, форум и много други.

Като част от събитието се проведе и първата в България конференция Sports Tech, на която бяха представени най-добрите практики в използването на спортни технологии.

Спортният хакатон и конференция бяха открити от Ваня Колева, заместник-министър на младежта и спорта, проф. Пенчо Гешев, ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА), проф. Татяна Янчева, заместник-ректор на НСА, Саша Безуханова, основател и председател на Move.bg и Милена Крумова, организатор. Събитията се организират за първи път в България от EduTechFlag в партньорство с Министерството на младежта и спорта, със съдействието на комуникационна агенция „Интелдей Солушънс“ и подкрепата на повече от двадесет организации. Домакин на събитията беше Националната спортна академия „Васил Левски“

6 март 2018 г.

По-безопасни ли са технологиите за мобилни разплащания от традиционните банкови карти?

Новини


Повече от половината български банки имат планове за въвеждане на технологии за мобилни разплащания и биометричните данни може да са основен инструмент за сигурност.

Все повече банки поглеждат към технологиите за мобилни разплащания в резултат от новите европейски регулации и навлизането на технологичните гиганти в банковата сфера. В средата на миналата година MasterCard представи резултатите от тестовия период с биометрични карти в България, проведен съвместно с Уникредит Булбанк. Иновативното разплащателно решение комбинира чип технологията с пръстов отпечатък, за да може удобно и сигурно да удостовери идентичността на картодържателите по време на покупка. Уникредит Булбанк също така предложиха на своите клиенти на интернет банкирането си възможност да използват оторизация с пръстов отпечатък при достъп от мобилен телефон или таблет.

През 2016 г. пък Fibank (Първа инвестиционна банка) отново в партньорство с MasterCard, стартираха иновативна платформа за електронни плащания, позволяваща на клиентите си да използват своите смартфони, поддържащи NFC технология, за бързо и сигурно средство за разплащане на всички терминали с безконтактна функция, които приемат MasterCard. Подобна платформа за дигитални плащания се предлага за първи път в България и на Балканите. 

Според последните резултати от проучване сред българските банкови мениджъри, повече от 30% от тях смятат, че сегашните им организации не биха устояли на конкуренцията на гиганти като Google, Facebook или Amazon и 36% от банковите специалисти планират да изграждат способности в дигиталното банкиране през следващата година. 37% от участниците в проучването казват, че тяхната банка ще издаде собствен „портфейл“, а други 22% обмислят сътрудничество с доставчици като Apple или Android Pay.

И след като много скоро тези технологии ще бъдат масово използвани от потребителите за най-масовите банкови услуги – разплащанията, трябва да се запитаме дали технологията е по-безопасна от традиционните банкови карти, които използваме днес?


Според Даниел Дьодерлайн, CEO и основател на Auka, европейска финтек компания, решенията за мобилни разплащания са много по-безопасни. Според г-н Дьодерлайн картите не са неподходящи за дигиталния свят, защото тяхната сигурност е изграждана за потребителите от „стария свят“ – те имат изписани номера, изискват физически действия като подпис и използват лесно разбиваеми ПИН кодове. Използваните от картите алгоритми за сигурност като проследяване на местоположението или поведението на потребителите – къде се намират и къде обикновено пазаруват не са подходящи, защото дигиталните плащания не се извършват според местоположение на картата.

Как е решен въпросът за сигурността при мобилните разплащания?

При мобилните плащания, когато едно плащане е инициирано, търговецът праща своята „сметка“ към системата, която от своя страна я препраща към телефона на потребителя. В този процес не е прехвърляна никаква лична информация или картови данни. Потребителят просто трябва да оторизира плащането чрез своето устройство.

Следователно, всичко необходимо за постигане на сигурността е идентифициране на личността на потребителя при неговото устройство и потвърждаване на тази идентичност в системата на финансовата институция. Само тогава запитването за плащане е препращано към банката за извършване. От своя страна идентифицирането на потребителя изисква технологии, които компании като Auka имат, но картите не.

Даниел Дьодерлайн: „Все повече плащания ще бъдат правени директно чрез банковите сметки, отколкото през банкова карта. Този метод изисква много силна идентификация на потребителите преди извършване на плащането. И тъй като не сме длъжни да прилагаме остарели методи от времената на картовите плащания, имаме възможност да въведем фундаментално по-добър начин за извършване на плащане.

Всъщност, идентификацията се стреми да отговори на само два въпроса – вие ли сте човека, за който се представяте? И дали искате да платите на получателя сумата, която той иска.

При мобилните технологии, като тази на Auka, това е решено чрез свързване на устройството на потребителя към системата за разплащания и използване на метод за биометрични данни на телефона – пръстов отпечатък или лицево разпознаване. Следователно, за да направите плащане, никога няма нужда от лична или картова информация, всъщност никакви данни не са в риск по време на целия процес – всичко, което необходимо за един потребител е да има лице и пръстов отпечатък на своето устройство.


Според проучването, българските банкери дефинират технологиите за мобилни разплащания като всичко, което обхваща използване на мобилни устройства за разплащане или използване на дигитални портфейли, независимо от устройството. Въпреки че в началото сме посочили само два примера, то дигитализацията на разплащателните услуги навлиза бързо и решения като тези, които предлагат компании като Auka ще бъдат все по - често изисквани от клиентите на банките.

1 март 2018 г.

100 000 лева събраха СЖ Експресбанк и нейните клиенти в подкрепа на SOS Детски селища България

Новини

90 000 лв. са дарения на потребители през банкоматите на СЖ Експресбанк, а 10 000 лв. банката дарява в помощ на каузата

Само два месеца след старта на партньорството между СЖ Експресбанк и SOS Детски селища България, банката съвместно със своите клиенти и служители успя да събере и дари сумата от 100 000 лв. в подкрепа на деца в риск. 90 000 лв. са дарения на потребители през банкоматите на финансовата институция, а 10 000 лв. – допълнително дарение от банката в подкрепа на деца в неравностойно положение.

Съвместната кауза на СЖ Експресбанк и SOS Детски селища България стартира през декември 2017 г. Новата функционалност на банкоматите на банката е разработена с безвъзмездното съдействие на БОРИКА и дава възможност за извършване на дарение от 1 лв..

Събраните средства, постъпили по сметка на SOS Детски селища България, ще бъдат изразходвани и за двете целеви групи, за които организацията полага грижа:

  • 140 деца, отглеждани в SOS приемни семейства, SOS младежки домове в София, Перник, Велико Търново, Габрово и SOS детско селище Трявна;
  • 263 деца, обхванати в програмите по подкрепа на семейството и превенция на раздялата – Центрове за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Трявна.

Средствата ще покрият разнообразни разходи, като:

  • Психо-социални, логопедични и психологически консултации с цел преодоляване на стрес, повишаване на самооценката и себеутвърждаването на децата;
  • Психологически консултации и групова терапия с родители с цел осигуряване на по-добра грижа към децата
  • Осигуряване на мобилни социални услуги на 100 семейства в по- малки населени места;
  • Осигуряване на образователни игри, енкицклопедии и арт материали, необходими за развитието на децата;
  • Посещения на театрални постановки и кинопрожекции;
  • Посещение на образователни екскурзии и извънкласни занимания за децата по изкуства и спорт;
  • Посещение на 110 деца на лагер през пролетната ваканция и на зелено училище.
  • Покриване на режийни разходи на децата за отопление, ел. енергия, вода и интернет за периода март – май 2018 г.


Радваме се, че имаме отдаден партньор в лицето на Сосиете Женерал Експресбанк и благодарим на всички клиенти и служители на банката, които дариха в подкрепа на SOS каузата. Така всички заедно даваме шанс за равен старт и щастливо детство на децата и младежите в риск.“, споделя Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България.

Постижението донесе на банката награда „Най-значим корпоративен дарител за 2017“, на годишните награди „Едно семейство“ на SOS Детски селища България.

Проектът със SOS Детски селища България е част от политиката на СЖ Експресбанк да подпомага деца в риск. През годините банката успешно е реализирала проекти с Карин Дом, Фондация „Подарете Книга“, Фондация „Изи Арт“ и авторския „Музей на колела“, който достига до над 40 000 деца и родители в различни градове в страната.