Нова година, нова надежда за БФБ


Определено 2017 г. може да бъде наречена годината на положителните очаквания. Някои се оказаха основателни, а други просто празни надежди. За българския капиталов пазар годината започна обещаващо с набраната инерцията от края на 2016 г. Нагласите на инвеститорите бяха по-скоро, че след толкова дълъг ледников период единствено могат да се пожънат успехи на борсата каквито си спомняха от преди 10 години.

Проведеното 3-то проучване на Профилът на инвеститорите на БФБ показа, че зад положителните резултати постигнати от акции на БФБ стои солидна основа, която позволи положителният тренд да продължи във времето. Инвеститорите имат балансирани очаквания за възвръщаемостта, която могат да постигнат, което е предпоставка да смятаме, че спекулативните средства търсещи бързи и големи печалби са много малка част от пазара. От тук се налага и изводът, че моментните цени на акциите са в по-голяма степен отразяващи реалното представяне на компаниите, от колкото балонизирани като стойност.

Най-основният проблем пред БФБ според инвеститорите участвали в проучването е ниската ликвидност. Той се изтъква от 79,7% през 2017 г. От януари до ноември на БФБ-София се отчита ръст от над 50% в броя на осъществените сделки, както и 101% ръст при оборота. Стойностите от 2016 г. бяха достигнати още в средата на 2017 г. Въпреки че пречката на ниската ликвидност изглеждаше преодоляна, втората половина на годината се характеризира с доста по-вяла търговия и консолидация на постигнатите до лятото нива.


Основният бенчмарк Sofix завършва 2017 г. с ръст от малко над 15% до 676 пункта като към края на лятото бе достигнал и до 733,4 пункта реализирайки ръст от началото на годината над 25%.

Какво обаче ни препъна по пътя на възстановяването?

Липсваха така дългоочакваните чужди инвеститори. Инвеститорите в страната разполагат с малки по обем ресурси, които да успеят да задвижат търговията и да я ускорят, а чуждите инвестиции в България за първото полугодие се свиха почти наполовина като обемът и достигна до скромните 405 млн. евро през лятото. Дори положителните икономически резултати не привлякоха вниманието на международните инвеститори. Всички основни икономически показатели сочат, че 2017-а ще бъде най-добрата за българската икономика от последните 9 години. Изминаващата година постави много "рекорди" от началото на кризата - най-ниска безработица, най-висок коефициент на заетост, най-бърз ръст на средната заплата, бюджет без дефицит, най-ниски лихви за бизнес и домакинства. Кредитирането се ускори до средно около 5% на годишна база.

Въпреки всичко това новите инвеститори продължиха да бъдат митични създания на БФБ. От една страна през 2017 г. не видяхме нито едно IPO. Липсата на нови компании, които да се превърнат в ракетоносители за целия пазар оказва сериозен натиск върху инвестиционните решения. През втората половина на годината се заговори за въвеждането на ваучери за МСП-та, които желаят да наберат ресурс от свободния пазар. Въвеждането им през 2018 г. би могло да раздвижи по-осезаемо пазара. Тук обаче трябва да отбележим, че ниските лихви по кредитите правят търсенето на средства от пазара в известен смисъл не толкова добро финансово решение. Така че интересът към този механизъм на Министерството на икономиката едва ли ще бъде голям.

От 2017 г. Централен депозитар АД публикува данни за броя акционери на публичните дружества. Към края на годината статистиката отчита намаляване на броя инвестиращи в български акции. Някои компании като Елана Агрокредит и Сирма груп увеличават своите акционери, но при други Евроинс АД те намаляват. Към момента тези данни обаче не дават определена посока. Разбира се, намаляването на броя инвеститори означава, че част от тях намират по-доходоносни алтернативи за реализиране на доходност и се насочват към тях. От друга страна обаче концентрацията на акции в по-малък брой инвеститори е предпоставка за увеличаване на цената, защото предлагането на акции се свива.

Големите очаквания, че първият български ETF фонд ще бъде листнат на Лондонската борса и ще може да набира и препраща средства към нашия капиталов пазар, се оказаха не толкова бързо реализируеми. Проблемът бе най-вече технически, а спънката в трансграничен сетълмент. Въпреки това фондмениджърите от Експат Асет Мениджмънт не се отказаха от идеята си да създадат инструмент, който да се превърне във финансова магистрала на средства към родния пазар. Само преди няколко дни стана ясно, че индексният фонд върху SOFIX получи регистрация за търговия на Frankfurt Stock Exchange. Търговията на борсата в Германия ще стартира на 10 януари 2018 г. По този начин индексният фонд върху SOFIX се превърна в първия български инструмент, регистриран за търговия на голям западен пазар. Всичко това създава потенциал през следващата година да видим ръст на SOFIX дори над 1000 пункта.

Големият въпрос обаче е дали това ще бъде достатъчно, за да се събуди родния пазар?

От икономическа гледна точка добрите новини се очаква да се запазят и през следващата година. Според „Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018–2020 г.“ очакванията на правителството са годишният темп на растеж на вземанията от частния сектор в края на 2017 г. да бъде около 4,7%, като този за домакинствата ще бъде по-висок (6,3%). В периода 2018-2020 г. кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява в синхрон с предвижданията за повишаване на икономическата активност, съпътствано от нарастване на потреблението на домакинствата и ускорение на растежа на инвестициите.

Определено 2018 г. ще мине не толкова под знака на постигане на нови върхове, а под борбата да се запази постигнатото. Обстановката обаче остава взривоопасна. Ако Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF успее да насочи достатъчен обем от средства към българския капиталов пазар може да видим повтаряне на положителните сценарии, които наблюдавахме в други сектори като имотния или банковия. Те изоставаха няколко години от общата тенденция на подем на икономиката и едва през последните 12-18 месеца наваксаха с бързи темпове това изоставане. Ръстовете, които реализираха за кратко време цените на имотите накараха много хора да направят аналогии със създаване нов ценови балон. За БФБ този сценарий също е реално осъществим, но условията и предпоставките за него не са малко.

Предпоставка за голяма доза резервираност към 2018 г. създават и политическите препятствия. Ротационното председателство може да донесе редица перспективи на страната ни, но към момента даваните заявки са по-скоро, че то ще бъде жертва на вътрешнополитическите боричкания и инструмент за натиск над властта. Опозиционните и извънпарламентарно представените партии се стягат за нови протести срещу правителството. Дали те ще доведат до нови избори и ще останели пак страната на автопилот, трудно може да се предположи, но със сигурност това би бил най-неблагоприятния сценарий.

*Анализът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на акции или друг вид инвестиции.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.