Лидерът в предлагането на енергийни услуги в Югоизточна Европа GGE вече е Резалта

Новини

Югоизточна Европа е с до 5 пъти по-големи разходи на енергия в сравнение с най-развитите страни в ЕС

Държавите от Югоизточна Европа изразходват почти 5 пъти повече енергия на база БВП, измерен в долари, в сравнение с най-развитите страни в ЕС и 2,5 пъти повече от средното за ЕС. Стремейки се да отговори в най-висока степен на нуждите от оптимизиране на енергийните ресурси в региона, GGE, една от водещите компании за енергийни услуги в Югоизточна Европа, поставя началото на нов етап от развитието си, който започва с преименуването и налагането на новия бранд – Резалта.

Отдадена на подобряването на енергийната ефективност в региона, GGE бързо прераства от словенска в регионална компания, представена на 7 пазара. С екип от над 60 експерти, тя е реализирала редица енергийноефективни проекти за клиенти от индустрията, хотели, бизнес и търговски сгради и публичния сектор. GGE прилага в дейността си ЕСКО бизнес модела, при който компанията не само изготвя и внедрява проекта, но и осигурява финансиране, поема техническите рискове и за срока на договора управлява и поддържа новото оборудване, за да гарантира постигането на резултати. Възвръщаемостта на инвестициите се реализира посредством постигнатите от клиента икономии от енергийни и оперативни разходи – гарантирани от Резалта.

Ребрандирането е резултат от дълбочинен анализ. Първоначално избрано да представлява трите компании основателки – Gorenje, Geoplin и Energetika Любляна, името GGE е преизпълнило своята цел. Не само структурата на акционерите се е променила, но и амбициите вече надхвърлят всички първоначални очаквания. В допълнение компанията, заедно с марката, се разраства и развива на регионално ниво с много бързи темпове.

Резалта символизира високите резултати, които компанията винаги се стреми да предоставя на партньорите и клиентите си. Новите лого и бранд отразяват ангажимента на Резалта към устойчивото развитие и изграждането на един по-зелен бизнес и публичен сектор. Екипът, мисията и бизнесът остават непроменени и настоящите проекти и партньорства няма да бъдат засегнати.

Нашата мисия винаги е била да съхраним всяка възможна единица енергия и да гарантираме, че клиентите ни могат да разчитат на предвидими и ефективни енергийни процеси с минимални въглеродни емисии, както и на сигурна среда за техните служители, посетители и жители. Правим го от години и благодарение на развитието на възобновяемите източници на енергия вярвам, че ще продължим още дълго време. Новият бранд Резалта символизира не ново начало, а продължение на това, което градим от години. Ще продължаваме да обслужваме клиентите и партньорите си на най-високо ниво, да работим върху подобряването на енергийната ефективност и развиваме възобновяемите източници на енергия в региона“, каза Лука Комазец, изпълнителен директор на Резалта.

В България компанията изпълнява няколко енергийноефективни проекта. Тя помага на клиенти от производствения, хотелиерския и публичния сектор и търговски обекти да подобрят енергийната си ефективност, да намалят вредните емисии и да се отличат като енергийно отговорни и зелени организации. Тези проекти добавят стойност и спомагат за повишаване