Образователната програма „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ ще изгражда бъдещи лидери на промяната

Новини

Официален старт на нова образователна програма под надслов „Лидерство и иновации за устойчиво разви-тие“ беше даден вчера в София. Програмата ще предоставя уникална възможност за придобиване на знания за устойчиво развитие на бизнеса. Тя е разработена съвместно от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) и Американския университет (АУБ) със съдействието на световно утвърдени университетски преподаватели. На събитието присъстваха представители на бизнеса, държавна-та администрация и образователните институции в страната. Откриването се състоя вчера в 18 ч. в Център за образование и култура „Илиев“ на АУБ. Специален гост на церемонията беше президент Росен Плевнелиев (2012-2017), посланик на Американския университет в България.


Устойчивото развитие е начин на мислене. Трябва да обединим усилия и да работим заедно – прави-телства, институции, бизнес, граждани. Всички ние споделяме един общ дом - планетата Земя. Наш дълг е да опазим това, което имаме, и да го развием по устойчив начин, така че да гарантираме най-доброто бъдеще за децата си. Трябва да мислим разумно, да действаме по устойчив начин и да проме-ним подхода си, за да оставим на идните поколения една красива, здрава и просперища планета“ – заяви по време на официалното откриване на програмата Росен Плевнелиев.

Програмата има за цел да квалифицира специалисти в областта на устойчивото развитие и добрите бизнес практики. Обученията ще се провеждат в Американския университет в България в рамките на пет пълни дни и са отворени както за студенти, така и за експерти и специалисти, които биха искали да придобият допъл-нителна професионална квалификация. През 2018 г., обучителният курс ще се проведе в две отделни сесии: от 23 до 27 април и в периода октомври – ноември т.г. Амбицията на организаторите е да продължат обуче-нието и през идните години, като надградят програмата и я превърнат в магистърски курс на национално ниво.

Програмата е уникална по своята структура и съдържание, без аналог в България. Образователните модули са разработени така, че да отговорят по най-добрия начин на нуждите от кадри за бизнеса, но и да бъдат приложими в ежедневната практика.“ – коментира Жана Величкова, Изпълнителен директор на АПБНБ.

България има нужда от ново поколение лидери, което да работи за създаването на по-устойчива со-циална, екологична и бизнес система. Ние всички споделяме отговорността да градим заедно устойчи-ва общност. Благодаря на партньорите, че повериха тази изключително важна за бъдещето на стра-ната програма на Американския университет в България“ - каза д-р Стивън Съливан, президент на АУБ.

Програмата „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ е част от по-широката инциатива „Кристално чисти“, която беше създадена през април 2017 г. от 8 компании, членове на Асоциацията на производители-те на безалкохолни напитки в България. Нейната цел е да се въведат правила и контрол, които да наложат спазването на най-високите стандарти за качество в сектора и развитието на чиста, отговорна и прозрачна бизнес среда – както в бутилираща индустрия, така и в българската икономика като цяло.


Устойчивото развитие зависи от нашите индивидуални, но и общи, споделени усилия. Ето защо прог-рамата се фокусира върху бъдещите лидери и носители на промяната, за да подкрепи напредъка на цялото общество. Надяваме се, че по този начин ще мотивираме все повече млади хора да следват принципите на чистия и отговорен бизнес, и да работят за устойчивото бъдеще на България. Ние ще им предоставим възможности за бъдещо професионално развитие и също така ще подкрепим служи-телите си, които биха искали да се развиват в тази област“ - каза по време на представянето на програмата Томас Кренбауер, Изпълнителен директор на ДЕВИН ЕАД.


Ангажимента си към бъдещето на България ние, инициаторите на „Кристално чисти“, осъществява-ме чрез разработването на тази иновативна програма, която за нас е сбъдната мечта. Чрез нея иска-ме да допринесем за създаването на новата предприемаческа класа на България – хора с иновативно мислене, с лидерско поведение, с ясна визия, с чест и достойнство. Програмата предоставя уникална възможност за професионално развитие и надграждане на личните компетенции на участниците. Тя ще отвори нови врати и ще посочи нови пътища за реализацията на младите хора“ – подчерта в изказ-ването си Светослав Атанасов, Изпълнителен директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България.


Организациите не се променят, променят се хората. Ето защо е важно да инвестираме в лидерите на бъдещето, ако искаме да превърнем устойчивостта в добър бизнес. Нашето експертно консултиране има за цел да свърже участниците в програмата с глобалната мрежа от лидери и да подпомогне пар-тньорството помежду им. Бихме искали да помогнем на лидерите да формират новите граници на устойчивостта, която да бъде опора в развитието на амбициозните планове на България за приоб-щаващ растеж“ – допълни професор Уенди Пърсел от Харвардския университет.

Кандидатите, които искат да се включат в обучението, следва да имат поне 3 години професионален опит, предишна образователна степен (бакалавър, магистър или докторант), както и високо ниво на владеене на английски език. Необходими са също така две професионални препоръки и подготовка на материалите за кандидатстване, както и две есета, разработващи професионален казус и причината да изберат програмата „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“. Документите за кандидатстване се приемат до 15 април 2018 г. на адрес: execed@aubg.edu, телефон за връзка: 00359 2 960 7924

Повече информация за програмата е налична на адрес: https://www.aubg.edu/sustainability-apply