„Създаваме по–добър свят“: Загорка разкрива успешни зелени практики и резултати

Новини

С 99.6% рециклирани отпадъци, 100% „зелени“ хладилници, доставяни на пазара, и 41 тона спестена хартия, „Загорка“ АД отново е най-зелената компания в сектора на бързооборотните стоки

Най-зелената компания в бързооборотния сектор у нас, „Загорка“ АД, представи платформата си „Създаваме по-добър свят“ на Деветия национален зелен форум на сп. „Мениджър“ под наслов „100% кръгова икономика – споделена цел, споделена отговорност“. Събитието, традиционно подкрепяно от Министерство на околната среда и водите, се проведе на 19 юни в галерия Сити Марк Арт, с участието на министър Нено Димов, заместник-кмета на столицата, Йоана Христова, и представители на водещи компании у нас. Основен фокус беше трансформацията на икономиката в глобален мащаб, диктувана от общите цели за устойчиво бъдеще на планетата, и усилията, които бизнесът в България полага за тяхното успешно реализиране.

Сред сериозните зелени успехи, които „Загорка“ сподели, е фактът, че компанията успява да рециклира 99.6% от генерираните отпадъци. Водещият пивовар у нас е намалил 6% в сравнение с 2015 година използването на водни ресурси в производството си, за същия период е постигнато и 3% намаляване на въглеродните емисии в производството, съобщи Катерина Миланова, мениджър “Корпоративни комуникации и устойчиво развитие” в компанията. 100% от доставяните хладилни витрини на пазара са „зелени“ – използват много по-малко енергия. „Загорка“ има високи цели за постоянно намаляване на количеството отпадък като един от най-успешните й проекти до момента е премахването на горния хартиен етикет от PET опаковките на своя бранд „Ариана“, което е довело до спестяването на 45 тона хартия. Една от най-активните инициативи на компанията е промотирането на стъклените опаковки и повторното им използване.

Всички тези и други постигнати до момента резултати и бъдещи цели са инкорпорирани в глобалната платформа на HEINEKEN Company „Създаваме по-добър свят“, която „Загорка“ АД осъществява за България. Областите, върху които платформата се фокусира с постигането на конкретни цели до 2020 г., са следните – намаляване на въглеродните емисии, опазване на водните ресурси, израстване с месните общности, устойчиви ресурси, отговорна консумация, здраве и безопасност.

Благодарение на своите зелени политики и добри практики „Загорка“ АД и тази година е най-зелената компания в сектора на бързооборотните стоки у нас, сочат данни от регулярното тримесечно проучване на TNS, което изследва нагласите на жители на столицата и големи градове от страната на възраст от 18 до 55 години. За преимуществена част от анкетираните близо 1000 души, „Загорка“ АД е първата бърозооборотна компания, която им идва наум, когато чуят „отговорност към обществото и околната среда“ Според проучването компанията държи трайни лидерски позиции в подкрепата на регионалното развитие, ефективното използване на ресурси, рециклирането на отпадъци, енергийната ефективност, и подкрепата на различни еко инициативи.

В края на месец май, 2018 г., ЗАГОРКА беше отличена със „Зелен Оскар“ в сферата на бързооборотните стоки у нас на Шестото издание на Националния конкурс "Най-зелените компании в България", при участието на рекорден брой от над 60 компании от страната. „Загорка“ АД стана победител в категориите „Хранителна индустрия, сектор „услуги, търговия и селско стопанство“ и „Зелени иновации“ с инициативите си в областта на енергийната ефективност, устойчивите ресурси и дългосрочните екологични инвестиции.

Платформата на ЗАГОРКА - „Създаваме по-добър свят“ влезе и в първия учебник по „Корпоративна устойчивост и отговорност“ изготвен от д-р Марина Стефанова. По този начин най-добрите практики ще се изучават и от студентите по релевантни специалности в областта на икономиката, и в частност корпоративната социална отговорност във ВУЗФ.

Научният труд за първи път в България обобщава теория, експертен опит и добри фирмени практики в тридесет различни направления на стратегическия мениджмънт на компанията, ориентиран към нейния устойчив растеж и водещо място в обществото. Вдъхновяващите примери са от 12 индустрии: банково дело, газификация, енергетика, консултантски услуги, лека промишленост, маркетинг, медии, медицина, минно дело, пивоварна индустрия, преработвателна промишленост и фармацевтика. От областта на пивоваренето, „Загорка“ АД разкрива реализираните инициативи на корпоративно равнище и с доброволческо участие, както и практиките за тяхното довеждане до знанието на широката общественост и ангажирането на вниманието ѝ.


Чрез платформата ни за устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят” покриваме целия процес от „ечемика до бара“ като добавяме стойност за нашите партньори, консуматори и служители. Осъзнаваме колко е важно да не сме сами в усилията си и за да има по-голям ефект от действията ни - си партнираме с различни заинтересовани страни, с цел всяка да може да влияе максимално в своя обхват.“, сподели изпълнителният директор на компанията, Никос Зоис. „Влагаме всички тези усилия, защото ни е грижа за хората, за природата, както и за мястото, където работим и живеем. Важно е да сме отговорни и да предприемаме стъпки днес, защото тогава заедно създаваме по-добър свят.