HeleCloud повишава сигурността на комуникацията във Viber

Новини

Технологичният консултант оцени и оптимизира GDPR контролите на едно от водещите приложения за онлайн разговори и съобщения

За екипът на HeleCloud сигурността и съответствието са много важни теми, когато става дума за облачни системи и за системи като цяло. По тази причина сме много щастливи, когато си партнираме с компании като Viber, които също държат на сигурността и съответствието и се стремят да надхвърлят стандартите на индустрията. Мултидисциплинарният екип на HeleCloud включваше четирима консултанта с експертиза от защитата на личните данни и GDPR до задълбочени технически познания и умения за AWS платформата. Приложихме холистичен метод на работа и разгледахме сигурността и съответствието на системите от три различни ъгъла – хора, процеси и технологии. Проектът с Viber продължи шест седмици, което ни позволи да проведем задълбочена и обстойна оценка.“, каза Добромир Тодоров, изпълнителен директор на HeleCloud.

Екипите на HeleCloud и Viber си партнираха в оценяването и оптимизирането на състоянието на системите, базирани на AWS платформата, от гледна точка на сигурност и съответствие на приложението за онлайн комуникация. Двете компании разгледаха, анализираха и оцениха платформата спрямо най-добрите практики за сигурност на AWS, AWS Well-architected Framework и AWS Cloud Adoption Framework. В допълнение HeleCloud оцени и оптимизира GDPR средата, контролите и ефективността на контролите, използвани от Viber в AWS платформата.

Екипът на HeleCloud ни предостави ясна и добре структурирана методология за оценяване на състоянието на системите от гледна точка на сигурност и съответствие, както и практическа информация за сигурността и съответствието в контекста на AWS платформата”, каза Амир Иш-Шалом, главен архитект, Viber.

Комуникацията във Viber е защитена чрез вградено цялостно криптиране, с което се гарантира сигурността на обажданията и съобщенията за всички потребители. Едно от водещите приложения за онлайн разговори и съобщения има заложени много високи стандарти за сигурност и съответствие на услугите си, за да отговори на потребителските изисквания за защита на данните и строгите регулаторни изисквания, вкл. влезлият в сила през май регламент GDPR.

Облачните технологии са изградени от системи със строги изисквания за сигурност и съответствие. Те осигуряват несравнима проследимост, одит и възможност за контрол. AWS е един от лидерите по отношение на киберсигурността и надхвърля възможностите на други платформи. Мисия на HeleCloud е да подпомага клиенти си да се възползват по най-добрия начин от облачните технологии.